cupplogo

2 ember nézi jelenleg
Ki lesz az életem párja? Hogyan kerüljek közelebb önmagamhoz?
Cuppanj rá!
Írd be a születési dátumodat
Tarot kártya
Ördög, Bolond

Asztrológiai elemzés


Az asztrológia az élet szimbolikus nyelvének átfogó rendszere. Egy hihetetlenül értékes eszköz ahhoz, hogy az asztrológiai elemzés révén segítsen teljesebben megérteni és élni életünket. Olyan rendszer-, tudás- és meglátás-szintekhez vezető csatorna, mely az elemzés közben bontakozik ki és válik láthatóvá.

Ha még hozzávetőlegesen sem ismered a születésed időpontot, akkor állítsd be 12 órára!

Az Aszcendens, és az IC - MC a képletedben vastagon kiemelt vonalak: azaz a tengelyek, - égtájakra mutatva, képleted egy-egy sarkalatos pontját jelölik. Az Aszcendensed jegye többek között a személyiségedre, a vele szemben lévő Deszcendens a kapcsolataidra (elsősorban a társadra), az IC az eredetedre („ahonnan jövünk” a IV. ház csúcsa), míg az MC a céljaidra enged következtetni („ahová tartunk” a X. ház csúcsa, az ég közepe).

Horoszkóp, asztrológia - Mai nap

Születésnap Születés időpont

Ország    Település
Bolygók a jegyekben
Nap a Bak jegyben (00° 00' 13")
A Napjegy az asztrológiában az egyik legfontosabb és legmeghatározóbb szempont! Az ember Napja aszerint, hogy mely csillagjegyben áll, az kihat az egész személyiségre. Mondhatjuk ezt úgy, hogy a Napjegy tulajdonsághalmaza az, ami valójában, legbelül vagyunk:

A Bakok képesek a lényeges dolgokra koncentrálni. Van felelősségérzetük, és amit mondanak, annak veleje van. Semmit sem vesznek félvállról, de komolyságuk gyakran depresszióba torkollik. Értenek a dolgok és munkafolyamatok megszervezéséhez. Rendkívül realisták, van érzékük a lényeg megragadásához. Magától értetődő számukra a becsületesség, önállóság és integritás. A Bakok megbízhatóak, amit egyszer megígérnek, azt be is tartják. Hozzájuk tartozik egy bizonyos mértékű keménység és engedetlenség, ami nemcsak másokra, de önmagukra is irányul. Tökéletességre törekszenek, a hibák számukra megbocsáthatatlanok. Csak a legjobbal elégszenek meg, de ki vannak téve annak a veszélynek, hogy túl magas elvárásaikkal önmagukat is akadályozzák.

Bővebben: Nap, Bak
Mérleg aszcendens (04° 52' 35")
Az aszcendens többek között külső megjelenésünkről ad információt, illetve arról, hogy milyen képességekkel érkeztünk a földre. A külső megjelenés nem csak arra korlátozódik, hogy milyen a testalkatunk, milyen színű a hajunk vagy a szemünk, hanem hogy milyen arcunkat mutatjuk a külvilág felé, így arról is pontos képet ad, hogy milyennek látjuk önmagunkat:

Érzékeny mások véleményére, az őt körülvevő társasági és esztétikai atmoszférára és az uralkodó ízlésre. Ösztönösen kedvére akar tenni másoknak. Lehet kreatív, de leghatékonyabban valamilyen partnerségben vagy csoportban tud dolgozni, mert inspirációját és önbizalmát mindig másoktól nyeri. Szüntelenül gondolkodik, minden opciót mérlegel, kissé túl sokat elemez, és keveset cselekszik. Nagyon figyel a megjelenésére, és általában kifinomult művészi érzéke van. Személyes kontaktusaiban általában kedves és megértő, kivéve, ha versengő kedvében van, vagy ha úgy érzi, hogy igazságtalanul bántak vele. Kiváló az ítélőképessége, ha másoknak ad tanácsot, de saját helyzetéről - különösen, ha egyedül van - ritkán képes hasonlóan tisztán és határozottan gondolkodni.

Bővebben: Aszcendens, Mérleg
Hold a Nyilas jegyben (28° 38' 10")
A Hold-jegyed az a jegy, amiben születésed idejekor a Hold állt. Ez mutatja meg, hogyan reagálsz emocionálisan bizonyos dolgokra, hol mutatkozik meg a gondoskodásod, hogy érzed magad az otthonnal kapcsolatban, és milyen dolgokhoz kötődsz, miket utálsz, miket szeretsz igazán.

A Hold-jegy befolyásolja mindazokat a tulajdonságokat, amiket a Nap-jegyed nyújthat, így sokszor erősebben látszanak a Hold-jegy tulajdonságai egy-egy egyénnél:

Toleráns, nyitott gondolkodású, és élénk hozzáállás jellemzi. Természetéből fakadóan idealista, és minden felmerülő nehézséghez ösztönösen filozofikus hozzáállással közelít, tudva, hogy csak a jövő (és nem a múlt!) számít. Akkor érzi jól magát, ha új gondolatokat, ideálokat vagy helyeket fedezhet fel. Imádja a korlátozások nélküli szabadság érzését. A távoli horizont mindig hívogatóbb számára, mint az itt és most. Különösen nagy szüksége van intellektuális szabadságra (beleértve a világnézeti vagy spirituális fejlődés lehetőségét), mivel vágyai nemcsak magasra törőek, de egyenesen határtalanok. Általában „felhangolt", jókedvű, optimista. Ahogyan egy Nyilas Holdú nő mantraként szokta ismételgetni: „A poharat mindig félig telinek, és nem félig üresnek látom".

Örömét leli abban, ha humorával szórakoztathatja az embereket. Legszívesebben minden kínálkozó lehetőségre igent mondana, és úgy akarja érezni, hogy az életét nem köti semmiféle korlátozás, ezért általában ösztönösen többet ígér, mint amennyit be tud váltani. Talán valahol azt feltételezi, hogy mindenki ugyanúgy elfelejti az apró részleteket, mint ő, ezért aztán gyakran kell megtapasztalnia dühös barátok vagy kollégák haragját, amint kérdőre vonják be nem váltott ígéreteiért. Egy kérdőíves válaszadó ezt úgy fogalmazta meg, hogy a Nyilas Hold „minden akar lenni mindenki számára". A nagyvonalúság és a „nagyság" domináns tényezők énképében és valóságában.

A Nyilast annyira lefoglalja egy távoli cél víziója, hogy az összes jegy közül ő hajlandó legkevésbé meglátni a mindenki más számára nyilvánvaló realitásokat. Mivel - ahogy a mondás tartja - a pokolba vezető út is jó szándékkal van kikövezve, a Nyilas Holdnak mindig figyelnie kell arra, hogy céljai és vágyai valóban megvalósíthatók-e. Természetesen igenis szüksége van egy nagy, irányt adó, motiváló vízióra, de időnként önvizsgálatot is kell tartania, hogy szembesüljön azzal, vajon saját életmódja méltó-e az ideáljaihoz. Szeret prédikálni másoknak (bár szerinte ez csak „segítőkészség"), de ha valami nem működik, nos, az már nem az ő problémája. Gondot okoznak számára a hétköznapi valóság nyűgjei, illetve a személyes és érzelmi jellegű problémák.

Nehezen viseli a kritikát, amin meglepő módon bármelyik jegynél jobban fel tud háborodni. Ezzel a rejtett büszkeségével gyakran meglep másokat, mivel a környezete általában készpénznek veszi pozitív és oldott viselkedését. Büszkesége, mely önmaga túlértékeléséig is eljuttathatja - ilyenkor ő az egyetlen, aki látja az „igazságot" része a Nyilas duális természetének, melyet a kentaur, ez a félig ló, félig ember élőlény szimbolizál. A Nyilasnak élethosszig tartó feladata, hogy idealista természetét összeegyeztesse nyersebb, impulzívabb, egoista hajlamaival. Legrosszabb esetben annyira büszke „őszinteségére" - ami mások számára néha csak tapintatlan „odamondásnak" tűnik -, illetve intellektuális és morális kiválóságára, hogy ha nem ellensúlyozzák a képletben szerényebb és visszafogottabb tényezők, akkor tökéletesen kompromisszum-képtelenné válhat, és ilyenkor a környezet bántóan figyelmetlennek és szükségtelenül durvának érzékeli.

Ahhoz, hogy autentikus személyiségnek érezhesse magát, talán az a legfontosabb a Nyilas Hold számára, hogy saját magával szemben is ugyanolyan könyörtelenül őszinte legyen, mint másokkal. Gyakran nagyon sokat gondol önmagáról, és egy csodálatra méltó ember képét igyekszik kivetíteni. Idealista és egyenes jellemű személyiségnek akarja tudni magát, de ha becsületesen önmagába néz, akkor gyakran kénytelen elismerni, hogy nem is olyan kifogástalan és tiszteletre méltó jellem, mint ahogyan szereti gondolni magáról. A Nyilas Hold az egyik legjobb példa arra, ahogyan önmagunkkal kapcsolatban érzünk (erről a Hold helyzete minden ábrában közvetlenül árulkodik), ami természetesen nem feltétlenül esik egybe azzal, ahogyan, amilyennek mások látnak minket.

Bővebben: Hold, Nyilas
Felszálló holdcsomópont a Mérleg jegyben (16° 17' 54")

Ez a jel utal legerősebben a sorsunkra, és reprezentálja azt a képességünket is, hogy el tudunk mélyedni egy bizonyos tevékenységben. A Felszálló Holdcsomópont mutatja azt a kedvező irányt is, amelyet követve számíthatunk a lelki, karmikus fejlődésre. De megmutatja azt is, hogy az egyénnek a társadalom mely szegmensével való kapcsolata segíthet abban, hogy elérje ezt a fejlődést:


A karmikus életfeladat


Kettő kell egy tangóhoz

 
Életében nagy dilemmát jelent, hogy képes legyen eldönteni azt, hogy mennyiben igyekezzen kielégíteni saját szükségleteit, illetve hogy mi az, amiben inkább mások igényei szerint kellene cselekednie. Fiatal korában meg van győződve arról, hogy elsősorban mindig saját érdekeit kell néznie. Ragaszkodik függetlenségéhez, és úgy gondolja, hogy gyengeségre vall az, ha megalkuszik. De később ez a függetlenség a magány és az üresség érzéséhez vezethet, és egyre nagyobb vágyat érez arra, hogy valakivel megoszthassa élményeit. Idővel képes lesz önzetlenül figyelni mások szükségleteire, és kapcsolataiban is arra vágyik majd, hogy erősebb szálakkal kötődjön partneréhez. Ha igazán képes lesz magát átadni egy bizalmas kapcsolatnak, illetve ha rájön, hogy függetlenségénél is többet ér egy igazán szoros kapcsolat, akkor sokkal harmonikusabb életet teremthet magának.

Meg kell tanulnia mindig az „arany középúton" maradni. Feladata ebben az életében az eredmények másokkal való megosztása, a másokhoz való alkalmazkodás és harmónia megteremtése, mások érdekének figyelembevétele, a másokért való áldozatvállalás, mások boldogulásának elősegítése. Meg kell tanulnia, hogy a diplomatikus viselkedés, a másokkal való együttműködés sokszor eredményesebb mint az egyéni erőfeszítéssel. Az alkalmazkodás az Ön számára kulcs a boldogsághoz.

Gyakran előfordul veled, hogy az a kellemetlen érzésed támadt, hogy kapcsolataidban túl sokat áldozol és túl keveset kapsz? Ha igen, nyugodt lelkiismerettel mondhatod, hogy karmád teljesíted. Jelenlegi életfeladatod ugyanis az önfeláldozás és mások boldogulásának elősegítése. Előző életeidben rendkívül energikus ember voltál, de akaratod, elszántságod csak a saját céljaid elérésére fordítottad. 

Számodra nem létezett lehetetlen feladat: hallatlan lendülettel és önbizalommal vetted egyik akadályt a másik után. Mindig kiemelkedő teljesítményt nyújtottál. Arra törekedtél, hogy mindenben első légy, és közben, sajnos, mások érdekeit figyelmen kívül hagytad. Önállóságod és akaraterőd jelenlegi életedben további sikereket biztosíthat  kockázatos vállalkozásaidban. Karmád azonban ezúttal a harmonikus párkapcsolat kialakítása; elért eredményeid ebben az életében meg kell osztanod másokkal. Előző életeidben magánéletedben a kalandokat kerested, és kíváncsiságod nem hagyott nyugodni. Ebben az inkarnációban harmóniára kell törekedned, és terveidben kénytelen leszel mások érdekeit figyelembe venni.

Önállóságod és szabadságszereteted megnehezíti a szoros párkapcsolatot, úgy érzed, egyedül is boldogulsz, és nem szívesen vállalsz másokért áldozatot. Azt tapasztalod, hogy a szoros párkapcsolat hátráltat terveidben, ugyanakkor nehezen viseled el a magányt. Hirtelen természetedből adódnak nem szűnő konfliktusaid partnereddel, akaratosságod és makacsságod gyakran váláshoz vezet. Indulataid elragadnak, és sokszor meggondolatlanul döntesz. Bármilyen unalmasan is hangzik, kénytelen leszel életed második felében az "arany középutat" választani, és megtanulni alkalmazkodni. Ha képes leszel rá, hogy életed mással megoszd, és beletörődsz hogy esetenként többet adj, mint amennyit kapsz, akkor lehetsz csak elégedett és kiegyensúlyozott. Fiatal éveidben nehezen figyelsz másokra, sokat beszélsz és ritkán hallgatsz, önmagad sem ismered eléggé: ehhez hosszú időre van szükséged. Gyakran kerülsz abba a helyzetbe, hogy szándékaid és tetteid egymással ellentmondásba kerülnek, problémás helyzetekben gyakran kényszeres aktivitásba menekülsz, ami sokszor a teljes kimerüléshez vezet. Nehezedre esik a kikapcsolódás, és az, hogy esetenként másokra bízd magad. Meggondolatlanságod fiatal éveidben veszélyes helyzetekbe sodor. Többet kellene gondolkodnod, mielőtt cselekszel, azáltal elkerülhetnél sok problémát.

Előző életeidből eredő idealizmusod és kalandvágyad meghatározza életed első felét. Végül is rádöbbensz arra, hogy állandó partner nélkül az életed értelmetlen. Életed második felében nagyobb lehetőséged adódik arra, hogy harmonikus kapcsolatot teremts, és leszámolj az előző életedből származó vetélkedési vággyal. Néhány próbálkozás után rádöbbensz, hogy mások nélkül midig csak félúton maradsz. Az alkalmazkodás a számodra kulcs a boldogsághoz.


FELADAT: Ennek az embernek az a tanulnivalója, hogy ne csak az önös érdekeit tolja mindig előtérbe, hisz gyakran vannak olyan helyzetek, amikor a „másik” ember érdekeit kell szem előtt tartanunk, a miénket pedig háttérbe kell szorítanunk. Meg kell találnia az egyensúlyt. Harmónia-teremtés és mások érdekeinek figyelembe vétele.
Hitszinten: harmónia megteremtése a mindent kitöltő szeretet érdekében.

Leszálló holdcsomópont: Kos

Bővebben: Felszálló holdcsomópont, Mérleg
Leszálló holdcsomópont a Kos jegyben (16° 17' 54")
A leszálló holdcsomópont a már teljesített, megtanult karmát jelzi, mindazt a tudást, amit már előző inkarnációinkban összegyűjtöttünk:

A karmikus múlt


Előző életéből /Kos/ önbizalmat, elszántságot, akaraterőt, bátorságot, kezdeményező készséget hozott. Arra törekedett, hogy mindenben az első legyen, miközben mások érdekeit, érzéseit figyelmen kívül hagyta. Problémás helyzetekben ma is kényszeres aktivitásba menekül, ami sokszor teljes kimerültséghez vezet.

Nagyon jó szellemi adottságaid vannak, és tisztában vagy egyéni értékeiddel is, bár meglehet, hogy olykor magányosnak érzed magad a világban. Fiatal korodban sokat szenvedtél a miatt, mert kirekesztettnek érzed magad, és gyakran gondolod azt, hogy környezetedben semmi sem biztos, illetve, hogy semmiben sem szabad megbíznod. Veleszületett késztetést érzel arra, hogy rendet teremts magad körül. Az a típus vagy, aki képes komolyan venni a diétás étrend előírásait, illetve a testápolás egyéb követelményeit, és ki tudsz alakítani egy fegyelmezett napirendet. Van benned némi pesszimizmus, ami rátelepszik hangulatodra, de fontos, hogy ne add át magad a mártíromság és a tétlenség érzésének. Boldogtalanságodhoz bizonyára hozzájárulnak korábbi kellemetlen élményeid, de hangulatodon sokat javíthat az, ha beletemetkezel a munkába, illetve ha igyekszel elfogadni azt, hogy vannak dolgok, amiket nem változtathatsz meg.


Felszálló holdcsomópont: Mérleg

Bővebben: Leszálló holdcsomópont, Kos
Mars a Vízöntő jegyben (13° 11' 59")
A Mars, -mint a férfiasság szimbóluma- azt mutatja meg, ki, hogyan érvényesíti akaratát és milyen módon fejezi ki a vágyait a környezete számára:

Amikor az individuális önérvényesítés és a személyes függetlenség bolygója a kompromisszumot nem tűrő szabadság és lázadás jegyében áll, az eredmény egy különösen kiszámíthatatlan energiamegnyilvánulás lehet. Ez a párosítás gyakran figyelemre méltóan innovatív eredetiségben, máskor az excentrikusság határát súroló állandó ellenkezésben, megint máskor színtiszta „csodabogárra" jellemző viselkedésben nyilvánul meg.

Nézeteinek jó részét a szélsőségesség jellemzi, és - különösen fiatal korában - vonzódik a forradalmi megoldásokhoz, amelyek társadalmak, szervezetek, vagy bármilyen egyéb terület könnyű reformját ígérik. Legpozitívabb megnyilvánulásában valódi objektivitást és tudás iránti szenvedélyt tud megjeleníteni, ráadásul egy olyan valóban tudományos megközelítéssel, amely mindig a közvetlen tapasztalatot, a tételek állandó kipróbálását és újragondolását hangsúlyozza, és elvet minden konzervatív, materialista dogmát.

A Vízöntő Marsnak erős akaratereje van, habár ez első látásra nem mindig nyilvánvaló, mert általában jól rá van hangolódva a környezet elvárásaira, és megpróbál mindenkivel kijönni. Emellett azonban sokszor erőszakos és domináló is lehet, különösen azokban a dolgokban, amelyekben szakértőnek hiszi magát. Ám ez a saját tudását illető önbizalom sok területen nagyon is előnyös, például sok különösen hatékony és türelmes tanárnak van Vízöntő Marsa.

A tanítói munka kiváló csatornát szolgáltat ennek a fajta energiának. További gyakori szakmai-hivatásbeli irányultsága a humanitárius ügyek felkarolása, a tudományos fejlődésre irányuló küzdelem vagy a szociális aktivizmus. A Vízöntő Marsot energizálják a csoporthelyzetek, ezért gyakran találjuk különböző szervezetekben, ahol nemritkán övé a vezető szerep.

Tulajdonképpen legfőbb szenvedélye a jövő tervezése, illetve valamilyen szellemi vagy csoportcélokra irányuló küldetéstudat kialakítása.

Bővebben: Mars, Vízöntő
Vénusz a Bak jegyben (14° 08' 18")
A Vénusz, -mint a nőiesség szimbóluma- a belső harmónia és esztétika-érzék, az anyagiakhoz való hozzáállás és az érzelmi kapcsolatteremtés képviselője:

A rendkívül praktikus és tárgyilagos Bakban álló Vénusz nagyon óvatos és komoly mindennel kapcsolatban, ami az érzelmeit, a jó hírét és materiális biztonságát érinti. Sokszor nagyon jó humorérzéke van, de ez a humor általában némiképp száraz és visszafogott.

(De olyanokat is ismertem ezzel a bolygóállással, akik szinte soha nem nevettek.) Nagyon erős önuralommal és „önmegtartó" képességgel rendelkezik. A mélyebb érzelmeket nehezen mutatja ki, és inkább cselekvéssel vagy szolgálattal fejezi ki vonzalmát, mintsem hogy megfogalmazná.

Megvan a képessége arra, hogy stabil elkötelezettségével és ragaszkodásával erősítse a másikat. Partnerét ösztönösen támogatja, és sikeressé akarja tenni. Büszke megbízhatóságára és régi vágású lojalitására - még ha ezt titokban olykor-olykor meg is szegi. Némiképp formális viselkedése tulajdonképpen védekezés, amivel bizonytalan, defenzív természetét bástyázza körül. Ez a fajta formalitás a szociális viszonyokhoz és a társasági kapcsolatokhoz való tradicionális és némiképp kiszámítható hozzáállásában is megnyilvánul.

Egy Bak Vénuszú nő így fogalmazott: „Nagyon fontos számomra, hogy a kapcsolatomat milyennek látják a barátaim". Sok Bak Vénuszú ember meglepően demonstratívan, szinte státuszszimbólumként szereti mutogatni a párját. A Bak személytelen és távolságtartó jegy, és Bakban álló Vénusszal az egyén személyközi megnyilvánulásait egyfajta kiszámítható, már-már mechanikus tónus jellemzi. Egy nő válaszadó egyenesen ezt mondta: „Nem igazán veszek részt személyesen az életemben". Ennél aztán tényleg nem lehet kívülállóbbnak lenni!

Autoritás és kontroll - két további kulcsfogalom a Bak megértéséhez, és ha a Vénusz és a Bak összekapcsolódik, akkor megjelenik a késztetés, hogy a legtöbb kapcsolatban valamiféle kontrollal rendelkezzen, illetve személyes viszonyaiban erőteljesen megjelenik az irányítás témája. A Bak Vénusz gyakran használ másokat, és nehéz lehet számára egy másik emberhez egyenrangú viszonyban kapcsolódni, hacsak a szerepek nincsenek pontosan és tisztán definiálva. Az autoritásra való természetes ráhangoltsága abban is tetten érhető, hogy a Bak Vénusz (különösen a nőknél) nagyon könnyen lesz szerelmes autoritásfigurákba (főnök, edző, talán egy sikeres idősebb férfi stb.).

Mindkét nembeli Bak Vénusznak veleszületett késztetése, hogy hatalomra tegyen szert, illetve, hogy befolyást, megbecsültséget szerezzen és pénzt halmozzon fel. A Bak-hangsúlyos emberre az apja általában különösen erős pszichológiai hatással van. A kontroll iránti vágya abban is megmutatkozik, ahogyan a Bak Vénuszú nő megszervezi a háztartását. Az egyik nap beköltözik egy új lakásba vagy házba, és másnap már minden úgy néz ki, mintha már évek óta ott élne.

Bővebben: Vénusz, Bak
Szaturnusz a Skorpió jegyben (29° 48' 49")
A Szaturnusz a tanítást képviseli a nehézségeken és a gondokon keresztül. Azt is megmutatja meg, hogyan és miben szűkölködünk, hol vannak a gátjaink és gátlásaink, mibe vagyunk hajlamosak belemerevedni. Másodsorban az idősebb emberekre, az apára, férfi testvérekre, betegségekre utal.
A sors bolygójának is nevezik:


Szilárd akarat, kitartás és szorgalom jellemzik, fizikuma is szívós és edzett. Rossz sugárzások esetén önzővé válik, sok sikertelenség éri és sokat betegeskedik.

Bővebben: Szaturnusz, Skorpió
Jupiter az Oroszlán jegyben (22° 20' 43")
A Jupiter azt mutatja meg, hogyan és miben tudunk kiteljesedni, miben hiszünk, mivel azonosulunk, hogyan és miben érezhetjük szerencsésnek magunkat, miben bővelkedünk. 
A hit abban, amit szerencsének és isteni segítségnek nevezünk:

Nagy életerő és életkedv, büszkeség és nagylelkűség jellemzik. Tudatában van annak, hogy vezetésre, irányításra van hivatva, ezért függő helyzetben rosszul érzi magát. Rossz sugárzások esetén hajlamos a nagyzolásra, túlzásokra és önkényeskedésre, valamint a mértéktelen életmódra.

Bővebben: Jupiter, Oroszlán
Merkúr a Bak jegyben (07° 37' 32")
A Merkúr a racionalitás, a logika, az értelmi, intellektuális képességeket szimbólizálja, amit felhasználhatunk fejlődésünk során, továbbá a mentalitás, a kommunikáció és mozgás képviselője is:

Gyakorlatias, céltudatos, meggondolt, ügyes diplomata vagy politikus, takarékos és megbízható. Diszharmóniában bizalmatlan és ravasz, önző és haszonleső, zsörtölődő természetű.

Bővebben: Merkur, Bak
Plútó a Bak jegyben (12° 49' 03")
A Plútó a gyökeres átalakulások, a titkok legmélyére való lehatolás és a legmélyebb átalakulás (gyógyulás) képviselője. Továbbá a lázadást, a felforgatást, ugyanakkor az új rend felépítését is jelzi. A cél szentesíti az eszközt:

Sorsa és képessége az én és a külső világ megváltoztatására szorgalmas, gyakorlatias, fegyelmezett. Fontos számára a magány és a személyes integritás.


Hatalmas céltudatosság, kötelességtudás, feladatteljesítés, mindez most társadalmi igény. Itt már nem az egyén és a szűkebb társadalom, hanem maga az emberiség iránti elkötelezettség a vezérelv.
A megvalósítás tűzön-vízen át, de nem pusztítóan az útjában állóval szemben, hanem a célnak megfelelő régebbit akár applikálja is, de az ellenállóval szemben irgalmatlan. ha elgondoljuk, hogy a legutóbb 1762.-ben lépett a Bak jegyébe és éppen ekkor jelent meg Rousseau: „Du contrat social”-ja - amelyben meghirdeti a „vissza a természethez” gondolatot és alig pár éve lett mozgalom a „természetvédelem - és figyelembe vesszük, hogy 2008.-ig milyen változások zajlanak le, úgy nem kell sok fantázia annak megértéséhez, hogy majd akkor igen keményen beleszólnak az egyén életébe, törvényes kötelezettségekkel is (pl. tilos a dohányzás, bárhol, ezt börtönnel büntetik).

Bővebben: Plutó, Bak
Neptunusz a Halak jegyben (05° 09' 38")
A Neptunusz az együttérzés, intuíció, művészi hajlam és önfeláldozás mutatója. Továbbá a tudatalattira, az ösztönéletre, az érzékek feletti világgal való kapcsolatra, néha csalásra való hajlamra utal:

Önfeláldozó jóság és rendkívül nagy emberszeretet jellemzik, de még harmóniában is hajlama van az excentricitásokra. Rossz sugárzások mellett gondolatvilága zűrzavaros, érzései szétfolyóak, ítélőképessége gyenge. Esetleg kényszerképzetek, lelki betegség gyötrik, súlyos esetben elmebaj.

Bővebben: Neptunusz, Halak
Uránusz a Kos jegyben (12° 34' 11")
Az Uránusz a váratlan eseményeket, modern szellemiséget, szociális érzékenységet szimbolizálja, továbbá a lázadás jelölője, a robbanásszerű változásokért és reformokért felelős, a korlátok széttörője:

Függetlenségi vágy, eredetiség, találékonyság. Nyughatatlan, heves természet. Rossz sugárzások mellett önuralom nélküli, fölényes és tapintatlan, másokat akarva-akaratlanul sértegető természet.

Bővebben: Uránusz, Kos
Lilith a Szűz jegyben (02° 40' 33")
A Lilith legfontosabb szerepe az, hogy megmutatja, miképpen tudjuk tehetetlen, frusztrált agressziónkat tevékeny, termékeny, teremtő energiává alakítani:

A mazochista

Az alávetettség állapotának gyakorlása, mások agresszív hatalomgyakorlásának kiprovokálása jellemzi játszmáját. Mivel a szenvedésből, a mellőzöttségből és az alárendeltségből nyeri az energiát, általában kiharcolja, hogy ártsanak neki, sőt kifejezetten élvezi a számára megalázó helyzeteket. Mással nehezen magyarázható ugyanis, hogy miért érdektelen számára a neki kedvező, harmonikus kapcsolat, és miért keresi tudat alatt olyan ádázul azt, amelyben lekezelik, sőt sokszor alig veszik emberszámba.

Bővebben: Lilith, Szűz
Bolygók a házakban
Felszálló holdcsomópont az 1-es házban
A karmikus életfeladat

Visszanyerni kezdeményezőkészségét

Élete korai időszakában hajlamosabb arra, hogy egy hosszú és bensőséges kapcsolatot alakítson ki. Bár ez eleinte nagyfokú biztonságot ad, később zavart okoz személyes szabadsága elvesztése. Úgy érzi, minél többet ad, annál jobban kihasználják. Elkövetkezik egy fordulópont - legvalószínűbben 37 éves korában - amikor úgy érzi, nem képes többé mások feltételei szerint élni. Akkor számíthat a boldogságra, amikor figyelmét saját igényeinek kielégítésére fordítja, vállalva annak a veszélyét is, hogy önzőnek tartják. Ha az önfejlesztésre koncentrál, elérheti azt a belső egyensúlyt, ami eredményesebbé teszi kapcsolatait, és szakítani tud a régimódi szemlélettel.

Bővebben: Felszálló holdcsomópont
Szaturnusz a 2-es házban
Az ember ezen a területen érezheti át legmélyebben a stabilitást, önmaga csorbítatlanságát. Itt találja meg azt a kemény munkát, felelősségvállalást, rá nehezedő nyomást, amely mind szükséges ahhoz, hogy személyisége egybekovácsolódjék. Ez a ház jelzi a létezésének azt a területét, amelyet az illető különösen fontosnak érez.

Takarékos, előrelátó természet. Szívós, kitartó munkával alapozza meg anyagi helyzetét. Amit megszerez, azt megőrzi és gyarapítja.
Rossz sugárzások melett: Anyagi zavarok, veszteségek. Esetleg rászedik, meglopják, kirabolják. Általában szegénységet jelez.

Bővebben: Szaturnusz
Nap a 3-as házban
Az ember ezen a területen találja meg legközvetlenebbül énje és kreativitása lényegét. Ez a terület tölti fel energiával, kulcsfontosságú abban, hogy jól érezze magát.

Világos önkifejezés (irás, szöveg). Közlekedésben, utazásban sikerek. Kitüntetések, elismerések. Jó hangzású névre törekszik. Segitséget nyújt testvér (unokatestvér) felemelkedéséhez. Szellemi munka utáni ellenállhatatlan vágy. Idősebb korban kiemelkedő szellemi vagy tudományos teljesitmény. Erős közlésvágy. Rokonok lekezelése. Rangkórság.

Bővebben: Nap
Hold a 3-as házban
Az ember ezen a területen keresi a beteljesedést, az érzelmi biztonságot, a boldogságot. Itt a legközvetlenebb tapasztalatokat szerezheti a valahová tartozás érzéséről, egy tiszta én-képről.

Társasági lény - túlzott közlési igénnyel. Ami a szivén, az a száján.Sok változás az alap és középfokú tanulmányok során. Megelégedés a felszin ismeretével. Csavaros észjárás, csipős válaszok. A megszerzett tudás nem tartós. Pletykafészek.

Bővebben: Hold
Merkúr a 4-es házban
{bolygo_merkur_h_text}
Bővebben: Merkúr
Vénusz a 4-es házban
Az ember ezen a területen keresi az örömöket, az elégedettséget, a boldogságot. Ezen a területen tudja feloldani énjét másokban, itt tudja leginkább kifejezni szeretetét és itt tudja átérezni, hogy őt szeretik.

Kellemes otthon, nyugodt, békés öregkor. Értékes tudományos vagy művészi munkásság az élet második felében.
Rossz sugárzások melett: Rideg otthon, sok kellemetlenség különösen a női családtagokkal kapcsolatban. Tékozlási hajlam, örökségét elfecsérli. Szomorú életvég.

Bővebben: Vénusz
Plútó a 4-es házban
Az ember itt élheti át életvitele és a belé rögzült önkifejezési módok teljes transzformációját. Ez a terület általában különösen mélyen érinti az illetőt, az életnek ebben a szférájában találkozhat tudatosságának legtisztább, legőszintébb fejlődési lehetőségével.

Reformelhívatottság, a hazaszeretet, a születés körüli titok. Meghatározott történelmi korszakban való születés esetében kap igazi hangsúlyt. Többek között az emigráció, a család széthullása, a családi tradíció továbbvitele, illetve elhagyása tartozik ehhez a pozícióhoz.

Cél: átértékelni a családról, a gyökerekről, a hazáról és a hova tartozásról elgondoltakat, valamint a hagyományokról alkotott nézeteket.

Rossz sugárzások melett: A család széthullása, az apa korai halála.

Bővebben: Plútó
Mars az 5-ös házban
Az ember ezen a területen tudja legközvetlenebbül kifejezésre juttatni az önérvényesítését, a bátorságát és a kezdeményezőkészségét. A létezésnek ez az az területe, mely kulcsfontosságú, hogy megőrizze testi energiáját, egészségét.

Egyenes jellem, egészséges fizikum. Erős szerelmi élet és nemiség. Játékban szerencse. Tanítói, nevelői pályán sikerek.
Rossz sugárzások melett: Megbízhatatlanság, állhatatlanság a szerelmi életben. Válások, szerelmi botrányok. Nőknél életveszélyes szülés, trombózis. Játékszenvedély, könnyelműség. Gyermekek korai halála, vagy bajt, szégyent hoznak szüleikre.

Bővebben: Mars
Neptunusz az 5-ös házban
Az ember ezen a területen élheti át legközvetlenebbül mindazt, ami misztikus, transzcendens, inspiráló, ami nem anyagi jellegű. Ez az a terület, ahol legnagyobb tere nyílik a képzeletnek. Ez az a hely, ahol megvillan életünk spirituális területe, ahol a világ dolgait legkönnyebb az ideák magaslatára emelni.

A szerelem és az érzelmek házában még jó állásban sem előnyös. Túlzott érzékiséget okoz, és gyakran kellemetlen meglepetéseket is tartogat.
Rossz sugárzások melett: Nem normális szexuális hajlamok, perverzitások. Érzelmi zavarok, válás. Szabadosság, laza erkölcsi felfogás.

Bővebben: Neptunusz
Uránusz a 7-es házban
Az ember ezen a területen találkozhat legközvetlenebbül önnön egyediségével, eredetiségével, egyéni látásmódjával. Itt keresi az izgalmakat. Itt tud leginkább hozzáhangolódni a társadalomhoz, itt tud legjobban a világ hasznára válni.

Hirtelen kötött házasság, amely regényes alapon, szokatlan körülmények között jön létre. Egész szerelmi élete is regényes, a szabad szerelem híve, hűség és kitartás csak üres frázisok számára.
Rossz sugárzások melett: Szerencsétlen társulások, meggondolatlan, hirtelen kötött házasság. Válás, vagy a házastárs korai halála. Sok nyílt ellenség, kellemetlenségek ezek részéről.

Bővebben: Uránusz
Leszálló holdcsomópont a 7-es házban
A karmikus múlt

A nem-Én: A külvilág.
Partner, házastárs, munkatárs, üzlettárs, nyilvános szereplés. Nyílt ellenség, polgári perek.
Bővebben: Leszálló holdcsomópont
Jupiter a 11-es házban
Az ember ezen a területen találkozik legközvetlenebbül a hittel, a bizakodással, a jövőbe vetett reménységgel. A létezésnek ezen a területén érezheti a legmélyebb optimizmust az önjobbításban és abban, hogy személyisége fejlődik.

Tekintélyes, hasznos és megbízható barátok, akiknek segítségével terveit, reményeit meg tudja valósítani.
Rossz sugárzások melett: Kegyvesztettség magas állásban lévő támogatói előtt. Felületesség, túlzott szórakozás-keresés.

Bővebben: Jupiter
Lilith a 11-es házban
Különböző jellegű kapcsolatok erkölcstelen személyekkel. Olyanok, akik az éjszakáikat prostituáltaknál vagy örömlányoknál töltik. Hajlamosak a hevességre és a féktelenségre.
Bővebben: Lilith
Házad jelentése
Mérleg az 1-es házban (Aszcendens)
(04° 52' 35")
Személyiség (ÉN).
Test, külső, általános egészségi viszonyok, egyéniség, jellem, temperamentum.

Bővebben: Mérleg
Skorpió a 2-es házban (00° 07' 46")
Az egyén önállóságának eszközei:
anyagiak, ingók, pénz, továbbá tehetség, képességek, a lélek szabadsága, a praktikumok.

Bővebben: Skorpió
Nyilas a 3-as házban (00° 48' 09")
Kapcsolatok háza.
Analitikus gondolkozás, kifejezésmód, testvérek, szomszédok, okmányok, irományok, levelezés, irodalmi működés, kisebb utazások.

Bővebben: Nyilas
Bak a 4-es házban (IC) (06° 02' 58")
Család háza.
Otthon, szülők, haza, származás, az élet második fele, öröklött és veleszületett hajlamok, föld- és bányabirtok, okkult ház.

Bővebben: Bak
Vízöntő az 5-ös házban (10° 50' 28")
Életörömök háza.
Szexualitás, élvezetek, szenvedélyek, szerelmi viszonyok, kalandok, vállalkozási kedv, szórakozás, szerencse, spekuláció, játék, sport, terhesség, gyermekek, tanulmányok, nevelés, szórakozással kapcsolatos helyiségek és vállalkozások.

Bővebben: Vízöntő
Halak a 6-os házban (10° 39' 08")
Szolgálat háza.
Egészségi viszonyok, elmúló betegségek, munka, szolgálat, alárendeltek, szolgaszemélyzet. Kisebb állatokhoz való viszony.

Bővebben: Halak
Kos a 7-es házban (04° 52' 35")
A nem-Én: A külvilág.
Partner, házastárs, munkatárs, üzlettárs, nyilvános szereplés. Nyílt ellenség, polgári perek.

Bővebben: Kos
Bika a 8-as házban) (00° 07' 46")
Visszafejlődés, elhalás háza.
Lelki átalakulás, halál-, annak neme, oka. Más halálából folyó következmények, örökség. Házastárs vagyona, ajándékok, más vagyonának kezelése. Okkult ház.

Bővebben: Bika
Ikrek a 9-es házban (00° 48' 09")
Az életbe helyezkedés háza.
Szintetikus gondolkozás, magasabb gondolkozás: morál, vallás, filozófia, metafizika, élet- és világfelfogás, ambíciók, politika. Hosszú és távoli utazások. Intuíció

Bővebben: Ikrek
Rák a 10-es házban (MC) (06° 02' 58")
„Karrier háza"
Hivatás, társadalmi állás, eredmények, hatalom, tettek, kitüntetések. Emelkedés vagy bukás.

Bővebben: Rák
Oroszlán a 11-es házban (10° 50' 28")
Az élet-megoldás háza.
Barátok, pártfogók, segítő erők, összeköttetések, pártfogoltak. Remények, óhajok és ezek megvalósulásának foka. Harmonikus vagy diszharmonikus társadalmi élet. A realizálás.

Bővebben: Oroszlán
Szűz a 12-es házban (10° 39' 08")
Csapások háza.
Korlátozások, akadályok, életpróbák, gondok, bajok, csalódások, zárt intézetben (kórházban, ideggyógyintézetben, kolostorban, fogházban) való tartózkodás, száműzetés. Eletpróbák, életvizsgák, krónikus betegségek. Titkos ellenségek. Kapcsolatok nagy állatokkal. Okkult ház.

Bővebben: Szűz
Bezár

Az Asztrológia egy Földközpontú, - megfigyeléseken alapuló (egzakt) tudomány. Földközpontú azért, mert a születési képleted középpontjában a Föld azon pontja áll, ahol születtél. A Földet ölelő égboltot: egy tizenkét egyenlő részre felosztott kör szimbolizálja (360° = 12 x 30°). Így biztosítva helyet a Zodiákus 12 állatövi jegyének, melyek egymást szigorú sorrendben az alábbiak szerint követik (óramutató járásával ellentétesen):

A 12 állatövi jegy:


Az egymással szemben lévő jegyek, kiegészítik egymást. Vagyis a tulajdonságaikat nézve, ami az egyikből hiányzik, az a másikban megvan. A “mérleghinta effektus” miatt, ezek a jegy-párok ösztönösen vonzzák egymást. Ha csak a Nap jegyeket néznénk, már akkor is számos olyan párkapcsolatot találnánk, ahol ez a fajta kapcsolódás fennáll. És akkor a többi bolygóról még nem is beszéltünk!

  • Kos - Mérleg
  • Bika - Skorpió
  • Ikrek - Nyilas
  • Rák - Bak
  • Oroszlán - Vízöntő
  • Szűz - Halak

Aszcendens

Horoszkópunk kezdőpontját: születésünk pillanatában keleten, az éppen felkelő állatövi jegy határozza meg! Vagyis az Aszcendens.

A tengelyek

Az Aszcendens után már sejtheted, hogy a képletedben vastagon kiemelt vonalak: azaz a tengelyek, - égtájakra mutatva, képleted egy-egy sarkalatos pontját jelölik. Az Aszcendensed jegye többek között a személyiségedre, a vele szemben lévő Deszcendens a kapcsolataidra (elsősorban a társadra), az Ic az eredetedre (család stb.), míg az Mc a céljaidra enged következtetni.

A házak

Aszcendens helyzete kulcsfontosságú! Hiszen kezdőpontként, az Ő területére épül az I. ház csúcsa (az Aszcendens -tengely egyben az I. ház csúcsa!), így határozva meg azt, hogy a többi 11 „kész-ház", a már megszokott módon: vagyis az óramutató járásával ellentétes irányban, Őt követve mely területekre épüljön. Azaz, hogy az egyes házak, mely jegyekben kezdődjenek...

A 12 ház jelentése

Az I. ház, a bemutatkozás háza. E házon keresztül mutatjuk meg a külvilágnak a képességeinket, karakterünket, megjelenésünket, esetenként az álarcainkat. Vagyis az első ház képvisel bennünket.

A 2. ház klasszikus értelmezés szerint a pénz háza. Meghatározza, miként viszonyulunk a biztonsághoz, az anyagi és egyéb javakhoz. Minden olyat szimbolizál, amit önmagunk tulajdonának tekintünk, legyen az akár egy szellemi érték, vagy akár a saját partnerünk. Vagyis, a második ház szimbolizálja a vagyonunkat.

A 3. ház határozza meg a kommunikációs képességeinket, - akár írásban, akár beszédben történjen is az. Alapfokú tanulmányainkon túl, megmutatja kisebb utazásainkat, testvéreinkhez, szomszédjainkhoz, illetve a közvetlen környezetünkhöz fűződő kapcsolatunkat. Vagyis a harmadik ház: a kommunikáció háza.

A IV. ház vonzáskörébe tartozik az otthon, a család és többek között az eredet. Megvilágíthatja a szüleinkről alkotott véleményünket, szűkebb családi kapcsolatainkat, a múlthoz és az emlékekhez való viszonyunkat. Az ingatlan ügyeinken túl, feltárja az időskorunk jellegzetességeit. Vagyis a negyedik ház: az eredet és az otthon háza.

Az 5. ház szimbolizálja az élet örömeit. Beletartozik minden, ami örömet okoz nekünk, legyen az a gyermekünk vagy akár a szerelmünk. A kreativitás, a kockázatvállalás, a játékok (szerencsejátékok is), a szórakozások mind az ötödik ház hatáskörébe tartoznak. Vagyis az ötödik ház: az élet örömeinek háza.

A 6. ház megmutatja egészségi állapotunkat, szerzett vagy öröklött betegségeinket, valamint testünk ápolását. Egészségünk mellett, rávilágít mindennapi kenyérkereső munkánkra, munkakörülményeinkre, tűrő- és alkalmazkodóképességünkre. A kisállatokhoz való kötödésünk is erre a házra vezethető vissza. Vagyis a hatodik ház: az egészség, és a kötelezettségek háza.

A VII. ház értelmezésénél az emberi kapcsolatok kerülnek a középpontba. Úgymint, az első házasság, a társulások, a riválisok vagy akár a nyílt ellenségek. Együttműködési képességünkön keresztül, feltárja igényünket a kapcsolatokra vagy esetleg annak hiányára. Szerződéseinket, szövetségeseinket, valamint bírósági ügyeinket szintén ez a ház képviseli. Vagyis a hetedik ház: a külvilág és az emberi kapcsolatok háza.

A 8. ház képvisel minden olyat, amiről nem szívesen beszélünk! Ilyen az elmúlás (nem az idejét mutatja meg, hanem annak körülményeit!) vagy akár a szexualitás. Mindezeken túl, e ház képviseli a komolyabb műtéteket, a más pénzének kezelését, a nagy befektetéseket, megérzéseinket, és a titkainkat. Vagyis a nyolcadik ház: az elmúlás és a titkok háza.

A 9. ház, a filozófiai nézetünket, ideáinkat mutatja meg. Életszemléletünkön és a joghoz való viszonyunkon túl, rávilágít a külföldi és a szellemi (könyvek) utazásainkra, főiskolai vagy akár egyetemi tanulmányainkra, esetenként a második házasságára. Vagyis a kilencedik ház: a hagyományos iskolán túli tanulás és az életszemlélet háza. (Ennek a modulnak az elsajátítása, hogy éppen most olvasod, a 9. házadban pontosan látható...)

A X. ház, a becsvágy, a törekvés, a pályafutás és a karrier háza. Általa feltérképezhetjük, miként befolyásol minket a felelősség vagy akár a hatalom, - ha azt ránk ruházzák. Az elérhető céljainkon túl, megmutatja kapcsolatunkat a szüleinkkel. Vagyis a tizedik ház: az érvényesülés és a karrier háza.

A 11. ház képviseli a pártfogóinkat, a barátainkat, vágyainkat és az álmainkat. E ház jelöli a 3. házasságot, nevelt, - nem vér szerinti gyermekünket, továbbá társadalmi kapcsolatainkat (egyesületek, pártok stb.) és a nem utolsó sorban a jövőbe vetett terveinket is. Vagyis a tizenegyedik ház: a vágyak és a remények háza.

A 12. ház a visszavonulások és a valóság elöli menekülés háza. A nyilvánosságtól való elszigetelődést, a valódi titkokat (amelyeket soha nem mondanánk el), a névtelenséget, az áldozatvállalást, a káros szenvedélyeket (alkohol, kábítószer, stb.), a mások szolgálatát és a zárt intézményeket (kórház, börtön) e ház képviseli. Vagyis a tizenkettedik ház: a megpróbáltatások háza.

Holdcsomópontok

A Föld, az óramutató járásával ellentétes irányban kering a Nap körül, - a Föld körül, szintén az óramutató járásával ellentétesen pedig a Hold. Így a Hold, a Föld Nap körüli pályáján (szakszóval: az ekliptika síkján), kétszer halad át. A Naptól távolodó pontot Leszálló Holdcsomópontnak, míg a Naphoz közelítőt Felszálló Holdcsomópontnak nevezzük:Megjegyzés: A leszálló holdcsomópotot az előző életekhez társítjuk. A felszálló holdcsomópont, a jelen élethez tartozó karmikus életfeladatot jelzi.Állatövi jegy uralkodói

Egy adott ház tulajdonosa(i), annak az állatövi jegynek az uralkodó bolygója, vagy bolygói lesznek, amelyben az adott ház kezdődik! Az Asztrológia jelenlegi állása szerint: az állatöv 12 jegyéhez, a következő uralkodók vannak társítva:


A születési uralkodó

A születési képletedben a téged jelölő bolygó: az Aszcendensed jegyének uralkodó bolygója. Asztrológiában a képlet tulajdonosát jelölő bolygót: születési uralkodónak nevezzük! (Egyes könyvekben, Szignifikátornak is nevezik.) Jelentősége, kiemelkedő! Hiszen a képletben elfoglalt helyzete már önmagában is meghatározza a képlet tulajdonosának életútját. Egy jó “helyzetben” lévő születési uralkodó gondtalanabb, - míg a kevésbé jól álló, feladatokkal teli életre utal. A ház, amelyben a születési uralkodónk áll, különös jelentőséget kap! A ház által jelzett életterületekkel (eseményekkel, vagy adott esetben személyekkel): teljesen azonosulunk. Vagyis életünk során a számunkra legfontosabb események, itt történnek meg...


Horoszkóp mintázatok

A horoszkóp ábrát több szempontból is lehet elemezni és értelmezni. Ennek egyik módja a bolygók elhelyezkedéséből adódó mintázat értelmezése. A módszert Marc Edmund Jones (1888 – 1980) asztrológus, a száb szimbólumok megalkotója fejlesztette ki.


7 alapvető mintát különböztethetünk meg:


1. Köteg:
A bolygók egy „kötegbe” vannak csoportosulva (kevesebb mint 120°-os területen). Ez egy erős bolygó koncentráció, mely olyan személyiséget kölcsönöz, amely egyszerre erős és eltökélt érdekeinek megvalósításában. Kevésbé képes mások megértésére és nehezebb lehet számára, hogy megossza életét másokkal. Olyan vállalkozások ajánlatosak neki, amelyek koncentrációt, kitartást és elkötelezettséget igényelnek vagy egy bizonyos területen való szakosodást. A köteg vezető bolygója (óra mutató járásával ellentétes irányban) nagyobb jelentőséget kap.


2. Tál:
A képlet bolygói egy 180° fokos “tál” formába csoportosulnak. Önálló személyiség típust tükröz, aki olyan karrierekhez vonzódhat, amelyek maga és mások számára is a legnagyobb elégtételt nyújthatják. A vezető bolygó (óra mutató járásával ellentétes irányban) ebben az esetben is kiemelt jelentőséggel bír.


3. Kosár:
Megfigyelhető, hogy az egyik bolygó az ellenkező félgömbön található, mint a többiek. Ez a magányos bolygó, olyan mint egy fogantyú ebben a “kosár” formában. Ez a minta aktív tartozási vágyat jelez a társadalomhoz. Azonban gyakran megtörténhet, hogy az illető elvárja, hogy felfedezzék tehetségét ahelyett, hogy megpróbálna beilleszkedni. Rendszerint egy kiemelt témára fordítja figyelmét. Saját önfenntartásán túlmutató, kiemelt cél érdekében munkálkodik. Többnyire az egyedül álló bolygó jellege alapján fog viselkedni, ami kiemelt hatást gyakorol a képletben.


Mérleghinta:
Láthatjuk, hogy a bolygók két csoportot alkotnak a képlet ellentétes oldalain. A csoportok nem kevesebb, mint hatvan fok vagy két jegy távolságra vannak egymástól. Az ilyen képlettel rendelkező személy úgy viselkedik, mint egy “mérleghinta”, életében tisztán követhető két határozottan ellentétes alternatíva állandó jelenléte. Kihívást jelent integrálni élete ezen két élesen különböző részeit, melyek gyakran versenyeznek egymással. Azonban, amennyiben sikerrel jár, képessé válik egy olyan kifinomult viszonyulást kialakítani, mely által az élet legtöbb kihívásának ellen tud majd állni.


Mozdony:
Látható, hogy a bolygók közötti szög kevesebb, mint 240°. Az ilyen személy gyakran magányos és elvárja a nyilvánosságtól, hogy felfedezzék álláspontját és igazát. Az óramutató járásával megegyező irányban kiemelkedő bolygó jelentős hatással lesz a jellem alakulására, a napjegytől függetlenül. Úgy működik, mint a születési képlet “mozdony”-a, vezetve őt kitűzött céljainak elérésében, kitartást és energiát biztosítva a többi bolygónak.


Elhajló:
Ez a fajta képlet azért is figyelemre méltó, mert több pár bolygó véletlenszerűen elosztott együttállása köré rendeződik az ábra. Ezeknek köszönhetően a személy óriási tehetséggel és lehetőségekkel rendelkezik, melyek szándékos odafigyelést igényelnek a továbbfejlesztésük érdekében. Individualista és nem vágyik beosztott vagy rendszerezett életre, törekedik arra, hogy ne kerüljön a rutinok csapdájába. Azonban gyakran okozhat nehézséget, hogy a több képesség közül egyik sem válik meghatározóvá, így pedig összességükből sem származik a lehetséges legtöbb eredmény. Szükséges összpontosítania, hogy “szedje össze magát”.


Folt:
A képlet bolygói egy “foltot” alkotnak. Ahogy a neve is mutatja ez a minta, vagy inkább egy adott minta hiánya, akkor jelentkezik, ha a bolygók véletlenszerűen oszlanak el a képlet körül. Egy ilyen személy sokoldalú, egyetemes és szellemileg gazdag életszemléletet követ. Örömmel osztja meg erőforrásait amennyire lehetséges és ahol a leginkább szükség van rájuk. Ellenben, ennél a mintánál fennáll a veszélye annak, hogy szétszórja az energiáit különösebb eredmények nélkül, mert kevésbé hajlandó egy adott irányba összpontosítani őket.