cupplogo

98 ember nézi jelenleg
Ki lesz az életem párja? Hogyan kerüljek közelebb önmagamhoz?
Cuppanj rá!
Írd be a születési dátumodat
Tarot kártya
Mértékletesség, Igazság

Asztrológiai elemzés


Az asztrológia az élet szimbolikus nyelvének átfogó rendszere. Egy hihetetlenül értékes eszköz ahhoz, hogy az asztrológiai elemzés révén segítsen teljesebben megérteni és élni életünket. Olyan rendszer-, tudás- és meglátás-szintekhez vezető csatorna, mely az elemzés közben bontakozik ki és válik láthatóvá.

Ha még hozzávetőlegesen sem ismered a születésed időpontot, akkor állítsd be 12 órára!

Az Aszcendens, és az IC - MC a képletedben vastagon kiemelt vonalak: azaz a tengelyek, - égtájakra mutatva, képleted egy-egy sarkalatos pontját jelölik. Az Aszcendensed jegye többek között a személyiségedre, a vele szemben lévő Deszcendens a kapcsolataidra (elsősorban a társadra), az IC az eredetedre („ahonnan jövünk” a IV. ház csúcsa), míg az MC a céljaidra enged következtetni („ahová tartunk” a X. ház csúcsa, az ég közepe).

Horoszkóp, asztrológia - Mai nap

Születésnap Születés időpont

Ország    Település
Bolygók a jegyekben
Nap a Nyilas jegyben (04° 28' 59")
A Napjegy az asztrológiában az egyik legfontosabb és legmeghatározóbb szempont! Az ember Napja aszerint, hogy mely csillagjegyben áll, az kihat az egész személyiségre. Mondhatjuk ezt úgy, hogy a Napjegy tulajdonsághalmaza az, ami valójában, legbelül vagyunk:

A Nyilasok erősen szellemi beállítottságúak, és mindenekelőtt a dolgok értelmét keresik. Érdeklődnek az emberiség vallásai iránt, és keresik saját igazságukat. Szívesen utaznak, hogy idegen kultúrákat és filozófiákat is megismerjenek. Ez történhet tanfolyamok formájában is. Legalább olyan fontos egy célt kitűzni maguk elé, mint hinni abban, amit csinálnak. Rossz kétkezi munkások, ott lelhetők fel, ahol szellemi táplálékot találnak. A Nyilasok vágynak a szabadságra, nem hagyják magukat szűk határok közé szorítani. A toleranciát és nagyvonalúságot nem csak saját értékeiknek tekintik, de másoktól is elvárják. Hajlamosak túlzásokba esni, gyakran túllőnek a célon. Őszinte kisugárzásuknak nem lehet ellenállni, ezért nagyon kedveltek.

Bővebben: Nap, Nyilas
Oroszlán aszcendens (12° 13' 59")
Az aszcendens többek között külső megjelenésünkről ad információt, illetve arról, hogy milyen képességekkel érkeztünk a földre. A külső megjelenés nem csak arra korlátozódik, hogy milyen a testalkatunk, milyen színű a hajunk vagy a szemünk, hanem hogy milyen arcunkat mutatjuk a külvilág felé, így arról is pontos képet ad, hogy milyennek látjuk önmagunkat:

Büszke, de mindig igyekszik a legjobb formáját nyújtani, hogy így vívja ki a megbecsülést, amire annyira áhítozik. Méltóságteljes, tiszteletet parancsoló, olyasfajta lojalitással és integritással, ami egyre ritkább a modern világban. A gyengeségeit ritkán ismeri el, és természetszerűen árad belőle a világi autoritás (de rendszerint a Bakra jellemző parancsnokló tendenciák nélkül). így inkább végrehajtó, mintsem dinamikus vezető. Másokkal szembeni nyílt és becsületes hozzáállása általában rokonszenvet és lojalitást vált ki a környezetéből.

Bővebben: Aszcendens, Oroszlán
Hold a Vízöntő jegyben (00° 22' 39")
A Hold-jegyed az a jegy, amiben születésed idejekor a Hold állt. Ez mutatja meg, hogyan reagálsz emocionálisan bizonyos dolgokra, hol mutatkozik meg a gondoskodásod, hogy érzed magad az otthonnal kapcsolatban, és milyen dolgokhoz kötődsz, miket utálsz, miket szeretsz igazán.
A Hold-jegy befolyásolja mindazokat a tulajdonságokat, amiket a Nap-jegyed nyújthat, így sokszor erősebben látszanak a Hold-jegy tulajdonságai egy-egy egyénnél:


A Vízöntő Holdú ember igazi nonkonformista. A legtöbb életélményhez ösztönösen kiszámíthatatlanul, olykor excentrikusan viszonyul. Ha valaki intellektuális vagy szociális értelemben konvencionális dolgot tesz, mond vagy vár el tőle, akkor számíthat arra, hogy ellenkezéssel és ellenállással fog reagálni. Elsődleges vezérlő elve a függetlenség, büszke objektivitására és intellektuális önállóságára. Az élet legtöbb területén rendkívül kísérletező kedvű, és ritkán tekinti bárki véleményét automatikusan az igazság vagy a legfelső tekintély megtestesülésének. Ez a tulajdonsága nem arat osztatlan elismerést a felettesei, főnökei vagy közeli barátai körében, akik az adott területen akár sokkal kompetensebbek is lehetnek nála. A Vízöntő végül is az igazságkeresés jegye, és egyben a „legtudományosabb" jegy a zodiákuson a szó eredeti, kísérletező-kipróbáló értelmében.

A Vízöntő Hold akkor érzi igazán biztonságban magát, ha a gondolkodás, az önkifejezés és az innováció teljes szabadságát élvezheti. Neki olyan nagy szüksége van a szabadságra, mint másnak az oxigénre, és természetéből fakadóan lázad a túlzott kötöttségek vagy a külső kontroll ellen. Az életében időről időre előforduló nagy (szociális, földrajzi, családi, intellektuális) változások valamennyire biztosítják számára a hőn áhított személyes teret, megfiatalítják és táplálják, még akkor is, ha ő maga vagy partnere egyébiránt nehezen éli meg ezeket a változásokat. Emocionális természete leginkább „fura", bizonyos helyzetekben nagyon excentrikusan reagál, és ezzel gyakran felbosszantja vagy irritálja a konvencionálisabb, kiszámíthatóbb típusokat. Látszólag gyakran hidegen intellektuális, távolságtartó, és olykor mintha tényleg hiányozna belőle minden emberi érzés, ugyanakkor mivel képtelen a párbeszédre a számára csak fáradságot és zavart okozó érzelmeket és igényeket illetően a benne lévő érzelmi nyomás idővel felgyülemlik, és előbb-utóbb kitör. Az ilyen kitörés impulzív, radikális cselekvésben vagy terveinek és nézeteinek hirtelen megváltoztatásában nyilvánulhat meg. A Vízöntő minden jegynél inkább a szélsőségek jegye.

Ennek a Hold-állásnak arra van szüksége, hogy valamilyen módon „szociálisan bevonódjon". Ezt megteheti közvetlen társas érintkezéssel (például tanítással, programok, konferenciák szervezésével stb.), vagy publikálással, társadalmi aktivizmussal, politizálással. Érzelmi igénye, hogy hatni tudjon nagyobb embercsoportokra, és a széles értelemben vett összemberi és társadalmi problémákat sokkal jobban megérti, mint az egyes ember igényeit. Ezért szívesen tanul nyelveket, tanulmányoz társadalmakat, globális kérdéseket, és élénk érdeklődéssel fordul a társadalomtudományok felé. A Vízöntő Holdú ember tulajdonképpen a társadalom vagy akár az emberiség egészével képes azonosulni. Személytelen megközelítése miatt gyakran kritizálják távolságtartásáért és „hidegségéért", de valójában éppen ez a kívülállás teszi lehetővé számára, hogy mások érzelmi kríziseire objektíven, a zavaros, örvénylő érzelmeken felülemelkedve tudjon reagálni.


Bővebben: Hold, Vízöntő
Felszálló holdcsomópont a Mérleg jegyben (18° 11' 24")

Ez a jel utal legerősebben a sorsunkra, és reprezentálja azt a képességünket is, hogy el tudunk mélyedni egy bizonyos tevékenységben. A Felszálló Holdcsomópont mutatja azt a kedvező irányt is, amelyet követve számíthatunk a lelki, karmikus fejlődésre. De megmutatja azt is, hogy az egyénnek a társadalom mely szegmensével való kapcsolata segíthet abban, hogy elérje ezt a fejlődést:


A karmikus életfeladat


Kettő kell egy tangóhoz

 
Életében nagy dilemmát jelent, hogy képes legyen eldönteni azt, hogy mennyiben igyekezzen kielégíteni saját szükségleteit, illetve hogy mi az, amiben inkább mások igényei szerint kellene cselekednie. Fiatal korában meg van győződve arról, hogy elsősorban mindig saját érdekeit kell néznie. Ragaszkodik függetlenségéhez, és úgy gondolja, hogy gyengeségre vall az, ha megalkuszik. De később ez a függetlenség a magány és az üresség érzéséhez vezethet, és egyre nagyobb vágyat érez arra, hogy valakivel megoszthassa élményeit. Idővel képes lesz önzetlenül figyelni mások szükségleteire, és kapcsolataiban is arra vágyik majd, hogy erősebb szálakkal kötődjön partneréhez. Ha igazán képes lesz magát átadni egy bizalmas kapcsolatnak, illetve ha rájön, hogy függetlenségénél is többet ér egy igazán szoros kapcsolat, akkor sokkal harmonikusabb életet teremthet magának.

Meg kell tanulnia mindig az „arany középúton" maradni. Feladata ebben az életében az eredmények másokkal való megosztása, a másokhoz való alkalmazkodás és harmónia megteremtése, mások érdekének figyelembevétele, a másokért való áldozatvállalás, mások boldogulásának elősegítése. Meg kell tanulnia, hogy a diplomatikus viselkedés, a másokkal való együttműködés sokszor eredményesebb mint az egyéni erőfeszítéssel. Az alkalmazkodás az Ön számára kulcs a boldogsághoz.

Gyakran előfordul veled, hogy az a kellemetlen érzésed támadt, hogy kapcsolataidban túl sokat áldozol és túl keveset kapsz? Ha igen, nyugodt lelkiismerettel mondhatod, hogy karmád teljesíted. Jelenlegi életfeladatod ugyanis az önfeláldozás és mások boldogulásának elősegítése. Előző életeidben rendkívül energikus ember voltál, de akaratod, elszántságod csak a saját céljaid elérésére fordítottad. 

Számodra nem létezett lehetetlen feladat: hallatlan lendülettel és önbizalommal vetted egyik akadályt a másik után. Mindig kiemelkedő teljesítményt nyújtottál. Arra törekedtél, hogy mindenben első légy, és közben, sajnos, mások érdekeit figyelmen kívül hagytad. Önállóságod és akaraterőd jelenlegi életedben további sikereket biztosíthat  kockázatos vállalkozásaidban. Karmád azonban ezúttal a harmonikus párkapcsolat kialakítása; elért eredményeid ebben az életében meg kell osztanod másokkal. Előző életeidben magánéletedben a kalandokat kerested, és kíváncsiságod nem hagyott nyugodni. Ebben az inkarnációban harmóniára kell törekedned, és terveidben kénytelen leszel mások érdekeit figyelembe venni.

Önállóságod és szabadságszereteted megnehezíti a szoros párkapcsolatot, úgy érzed, egyedül is boldogulsz, és nem szívesen vállalsz másokért áldozatot. Azt tapasztalod, hogy a szoros párkapcsolat hátráltat terveidben, ugyanakkor nehezen viseled el a magányt. Hirtelen természetedből adódnak nem szűnő konfliktusaid partnereddel, akaratosságod és makacsságod gyakran váláshoz vezet. Indulataid elragadnak, és sokszor meggondolatlanul döntesz. Bármilyen unalmasan is hangzik, kénytelen leszel életed második felében az "arany középutat" választani, és megtanulni alkalmazkodni. Ha képes leszel rá, hogy életed mással megoszd, és beletörődsz hogy esetenként többet adj, mint amennyit kapsz, akkor lehetsz csak elégedett és kiegyensúlyozott. Fiatal éveidben nehezen figyelsz másokra, sokat beszélsz és ritkán hallgatsz, önmagad sem ismered eléggé: ehhez hosszú időre van szükséged. Gyakran kerülsz abba a helyzetbe, hogy szándékaid és tetteid egymással ellentmondásba kerülnek, problémás helyzetekben gyakran kényszeres aktivitásba menekülsz, ami sokszor a teljes kimerüléshez vezet. Nehezedre esik a kikapcsolódás, és az, hogy esetenként másokra bízd magad. Meggondolatlanságod fiatal éveidben veszélyes helyzetekbe sodor. Többet kellene gondolkodnod, mielőtt cselekszel, azáltal elkerülhetnél sok problémát.

Előző életeidből eredő idealizmusod és kalandvágyad meghatározza életed első felét. Végül is rádöbbensz arra, hogy állandó partner nélkül az életed értelmetlen. Életed második felében nagyobb lehetőséged adódik arra, hogy harmonikus kapcsolatot teremts, és leszámolj az előző életedből származó vetélkedési vággyal. Néhány próbálkozás után rádöbbensz, hogy mások nélkül midig csak félúton maradsz. Az alkalmazkodás a számodra kulcs a boldogsághoz.


FELADAT: Ennek az embernek az a tanulnivalója, hogy ne csak az önös érdekeit tolja mindig előtérbe, hisz gyakran vannak olyan helyzetek, amikor a „másik” ember érdekeit kell szem előtt tartanunk, a miénket pedig háttérbe kell szorítanunk. Meg kell találnia az egyensúlyt. Harmónia-teremtés és mások érdekeinek figyelembe vétele.
Hitszinten: harmónia megteremtése a mindent kitöltő szeretet érdekében.

Leszálló holdcsomópont: Kos

Bővebben: Felszálló holdcsomópont, Mérleg
Leszálló holdcsomópont a Kos jegyben (18° 11' 24")
A leszálló holdcsomópont a már teljesített, megtanult karmát jelzi, mindazt a tudást, amit már előző inkarnációinkban összegyűjtöttünk:

A karmikus múlt


Előző életéből /Kos/ önbizalmat, elszántságot, akaraterőt, bátorságot, kezdeményező készséget hozott. Arra törekedett, hogy mindenben az első legyen, miközben mások érdekeit, érzéseit figyelmen kívül hagyta. Problémás helyzetekben ma is kényszeres aktivitásba menekül, ami sokszor teljes kimerültséghez vezet.

Nagyon jó szellemi adottságaid vannak, és tisztában vagy egyéni értékeiddel is, bár meglehet, hogy olykor magányosnak érzed magad a világban. Fiatal korodban sokat szenvedtél a miatt, mert kirekesztettnek érzed magad, és gyakran gondolod azt, hogy környezetedben semmi sem biztos, illetve, hogy semmiben sem szabad megbíznod. Veleszületett késztetést érzel arra, hogy rendet teremts magad körül. Az a típus vagy, aki képes komolyan venni a diétás étrend előírásait, illetve a testápolás egyéb követelményeit, és ki tudsz alakítani egy fegyelmezett napirendet. Van benned némi pesszimizmus, ami rátelepszik hangulatodra, de fontos, hogy ne add át magad a mártíromság és a tétlenség érzésének. Boldogtalanságodhoz bizonyára hozzájárulnak korábbi kellemetlen élményeid, de hangulatodon sokat javíthat az, ha beletemetkezel a munkába, illetve ha igyekszel elfogadni azt, hogy vannak dolgok, amiket nem változtathatsz meg.


Felszálló holdcsomópont: Mérleg

Bővebben: Leszálló holdcsomópont, Kos
Mars a Bak jegyben (23° 41' 57")
A Mars, -mint a férfiasság szimbóluma- azt mutatja meg, ki, hogyan érvényesíti akaratát és milyen módon fejezi ki a vágyait a környezete számára:

Ha a Mars a Bak gyakorlatias és fegyelmezett jegyében áll, akkor az egyén ambícióit és önérvényesítő magatartását türelem, visszafogottság, valamint kitartás és fizikai erő jellemzi.

Arra is megvan benne a képesség, hogy másokat kitartó támogatással és gyakorlati tanácsokkal segítsen. Habár ezek az emberek szinte kivétel nélkül megszállottai az autoritásnak, ez egyénenként eltérő módon nyilvánulhat meg.

Egyesek nyíltan ambiciózusak, és - űzzenek bármilyen hivatást - óriási kitartással (és olykor könyörtelenül) próbálnak a csúcsra jutni. Mások úgy ítélik meg, hogy ez a „feljutás" akár évekig is eltarthat, és hajlamosak alábecsülni önmagukat, még akkor is, ha rajtuk kívül mindenki látja, hogy ők a legnyilvánvalóbb főnökjelöltek, vagy a soros előléptetések biztos várományosai.

Megint mások - anélkül, hogy ezért megdolgoztak volna - visszataszító módon tetszelegnek a hatalmi pózban. Nekik mindig arra van szükségük, hogy övék legyen az utolsó szó, és hogy mindig mindenkit dominálhassanak, s ezzel sok embert elidegenítenek maguktól.

A Bak motivációit mindig áthatja az a késztetése, hogy minden területen, beleértve a kapcsolatait is, kontrollal, hatalommal (és az ebből fakadó biztonságérzettel) rendelkezzen. Módszeresség, és néha olyan fokú megtervezettség jellemzi a dolgait, ami lehetetlenné tesz bármiféle spontaneitást. Általános hozzáállására a komolyság jellemző, habár rendelkezik egyfajta karcos-fanyar humorérzékkel is. Igényli, szereti és jól is viseli a nagy felelősséggel járó feladatokat és kötelezettségeket, és mindig motiválja az, ha fontosnak érezheti magát. Imádja a kihívást, még ha nem is mindig van ennek tudatában.

Bővebben: Mars, Bak
Vénusz a Nyilas jegyben (12° 36' 10")
A Vénusz, -mint a nőiesség szimbóluma- a belső harmónia és esztétika-érzék, az anyagiakhoz való hozzáállás és az érzelmi kapcsolatteremtés képviselője:

Akiknél a születési Vénusz a szabadságszerető, nyitott gondolkodású Nyilasban áll, azok rendszerint idealista, a jókedvet és a humort nagyra értékelő emberek.

Legtöbb reakciójukat egyfajta vidám nemtörődömséggel átitatott filozofikus attitűd jellemzi, és ez egyben azt is megmagyarázza, hogy miért olyan jókedvűek és ellenállóak az élet megpróbáltatásaival szemben. Egyesek ezt talán felszínességnek, az érzelmi mélység hiányának, vagy a valódi érzésektől való menekülésnek tekintik, de mindenesetre az azért nem tagadható, hogy az ilyen emberekre még akkor is nehéz haragudni, ha csalódást okoznak.

A Nyilas Vénuszú ember gyakran nagyon állhatatlan, szeszélyes, és nehéz a kedvére tenni, de ezt az állandó elégedetlenséget ne vegyük túlságosan a szívünkre. Egyszerűen csak nehézséget okoz számára, hogy megbirkózzon a hétköznapi valósággal, a rutinfeladatokkal és az élet gyakorlati tényeivel és korlátaival.

Nem szeret a jelenben élni. Nehéz megállapodnia egy bizonyos életstílusban vagy egy meghatározott kapcsolatban, mert egy szebb, ragyogóbb horizont után vágyakozik, és mindig valami olyasmit szeretne, ami túl van a pillanatnyi status quón.

Szerinte mindig van lehetőség a fejlődésre, és optimista gondolkodása, miszerint az emberre mindig vár valami jobb a sarkon túl, szinte már életfilozófiává válik. Imádja a meglepetéseket, és bármikor bármilyen meghökkentő dologra képes, csak hogy egy kis színt vigyen az élet szürke pillanataiba. A szabadság és a tér érzete alapvető igénye, ami egyaránt jelent intellektuális (tanulás, beszélgetés, vita) és fizikai értelemben vett teret (kirándulás, sport, szabadtéri tevékenységek, utazás).

A Nyilas Vénuszú emberben egy olykor nagyon fárasztó és idegesítő ellentmondás húzódik meg: mintha az a sokféle ideál, amelyekről annyira szeret prédikálni, csakis és kizárólag másokra vonatkozna, saját hiányosságait ugyanakkor rendre racionalizálja és megmagyarázza. Mások morális hiányosságait gyakran meg- és elítéli és megcímkézi, de saját kicsapongó vagy másokat gyakran bántó viselkedését úgy értékeli, mint az élet sokszínűségének szép példáját, amit a többieknek toleránsán el kell fogadniuk.

Brutálisan őszinte és leleplező mások képmutatásával és vétkeivel kapcsolatban, de mélységesen felháborodik, ha olyan nyilvánvaló igazságokkal szembesítik, amelyek sebet ejtenek saját óriásira duzzadt énképén. Röviden, a Nyilas Vénuszú ember párkapcsolati és szociális problémái és hiányosságai abból erednek, hogy egy távoli vízióra fókuszál, és ebből adódóan képtelen meglátni azt, ami közvetlenül az orra előtt van.

Bővebben: Vénusz, Nyilas
Szaturnusz a Skorpió jegyben (26° 56' 08")
A Szaturnusz a tanítást képviseli a nehézségeken és a gondokon keresztül. Azt is megmutatja meg, hogyan és miben szűkölködünk, hol vannak a gátjaink és gátlásaink, mibe vagyunk hajlamosak belemerevedni. Másodsorban az idősebb emberekre, az apára, férfi testvérekre, betegségekre utal.
A sors bolygójának is nevezik:


Szilárd akarat, kitartás és szorgalom jellemzik, fizikuma is szívós és edzett. Rossz sugárzások esetén önzővé válik, sok sikertelenség éri és sokat betegeskedik.

Bővebben: Szaturnusz, Skorpió
Jupiter az Oroszlán jegyben (22° 23' 36")
A Jupiter azt mutatja meg, hogyan és miben tudunk kiteljesedni, miben hiszünk, mivel azonosulunk, hogyan és miben érezhetjük szerencsésnek magunkat, miben bővelkedünk. 
A hit abban, amit szerencsének és isteni segítségnek nevezünk:

Nagy életerő és életkedv, büszkeség és nagylelkűség jellemzik. Tudatában van annak, hogy vezetésre, irányításra van hivatva, ezért függő helyzetben rosszul érzi magát. Rossz sugárzások esetén hajlamos a nagyzolásra, túlzásokra és önkényeskedésre, valamint a mértéktelen életmódra.

Bővebben: Jupiter, Oroszlán
Merkúr a Skorpió jegyben (27° 59' 49")
A Merkúr a racionalitás, a logika, az értelmi, intellektuális képességeket szimbólizálja, amit felhasználhatunk fejlődésünk során, továbbá a mentalitás, a kommunikáció és mozgás képviselője is:

Bátor, merész, eredeti gondolkozás, gyors következtetés, kritikus értelem, szókimondás. Rossz sugárzások esetén szertelen, csípős nyelvű, gúnyolódó, bizalmatlan, gyanakvó.

Bővebben: Merkur, Skorpió
Plútó a Bak jegyben (12° 00' 46")
A Plútó a gyökeres átalakulások, a titkok legmélyére való lehatolás és a legmélyebb átalakulás (gyógyulás) képviselője. Továbbá a lázadást, a felforgatást, ugyanakkor az új rend felépítését is jelzi. A cél szentesíti az eszközt:

Sorsa és képessége az én és a külső világ megváltoztatására szorgalmas, gyakorlatias, fegyelmezett. Fontos számára a magány és a személyes integritás.


Hatalmas céltudatosság, kötelességtudás, feladatteljesítés, mindez most társadalmi igény. Itt már nem az egyén és a szűkebb társadalom, hanem maga az emberiség iránti elkötelezettség a vezérelv.
A megvalósítás tűzön-vízen át, de nem pusztítóan az útjában állóval szemben, hanem a célnak megfelelő régebbit akár applikálja is, de az ellenállóval szemben irgalmatlan. ha elgondoljuk, hogy a legutóbb 1762.-ben lépett a Bak jegyébe és éppen ekkor jelent meg Rousseau: „Du contrat social”-ja - amelyben meghirdeti a „vissza a természethez” gondolatot és alig pár éve lett mozgalom a „természetvédelem - és figyelembe vesszük, hogy 2008.-ig milyen változások zajlanak le, úgy nem kell sok fantázia annak megértéséhez, hogy majd akkor igen keményen beleszólnak az egyén életébe, törvényes kötelezettségekkel is (pl. tilos a dohányzás, bárhol, ezt börtönnel büntetik).

Bővebben: Plutó, Bak
Neptunusz a Halak jegyben (04° 49' 51")
A Neptunusz az együttérzés, intuíció, művészi hajlam és önfeláldozás mutatója. Továbbá a tudatalattira, az ösztönéletre, az érzékek feletti világgal való kapcsolatra, néha csalásra való hajlamra utal:

Önfeláldozó jóság és rendkívül nagy emberszeretet jellemzik, de még harmóniában is hajlama van az excentricitásokra. Rossz sugárzások mellett gondolatvilága zűrzavaros, érzései szétfolyóak, ítélőképessége gyenge. Esetleg kényszerképzetek, lelki betegség gyötrik, súlyos esetben elmebaj.

Bővebben: Neptunusz, Halak
Uránusz a Kos jegyben (12° 50' 04")
Az Uránusz a váratlan eseményeket, modern szellemiséget, szociális érzékenységet szimbolizálja, továbbá a lázadás jelölője, a robbanásszerű változásokért és reformokért felelős, a korlátok széttörője:

Függetlenségi vágy, eredetiség, találékonyság. Nyughatatlan, heves természet. Rossz sugárzások mellett önuralom nélküli, fölényes és tapintatlan, másokat akarva-akaratlanul sértegető természet.

Bővebben: Uránusz, Kos
Lilith az Oroszlán jegyben (29° 52' 34")
A Lilith legfontosabb szerepe az, hogy megmutatja, miképpen tudjuk tehetetlen, frusztrált agressziónkat tevékeny, termékeny, teremtő energiává alakítani:

A veszélyes gondoskodó

Az uralkodói nagylelkűség, a hívek kegyes és bőséges ellátása jellemzi hatalmi játszmáját A mágikus erejű nagylelkűség sokakat vonz udvarába. Látszólag végletekig gondoskodó, ugyanakkor fenséges jelenség, nyájas, nagylelkű, a túlburjánzó nőiesség hatalmának ragyogása árad az Oroszlán Fekete Holdat ábrázoló rajzból. Szinte agyonnyom erőteljes kisugárzása. Önkéntelenül is eltelünk a látvánnyal - mintha terített asztal várna...

Bővebben: Lilith, Oroszlán
Bolygók a házakban
Jupiter az 1-es házban
Az ember ezen a területen találkozik legközvetlenebbül a hittel, a bizakodással, a jövőbe vetett reménységgel. A létezésnek ezen a területén érezheti a legmélyebb optimizmust az önjobbításban és abban, hogy személyisége fejlődik.

A „nagy jótevő" a személyiség házában nagylelkű, emberszerető és igazságos egyéniséget indikál, jó egészséget és kedélyt, az életben sok sikert biztosít. Hajlamosít a hízásra.
Rossz sugárzások melett: Nagyképűség, dogmatizmus, gőg és hatalmaskodás. Esetleg étel és ital rabjává válik az illető.

Bővebben: Jupiter
Lilith az 1-es házban
Előnytelen az egész életre. Érzelmi vagy szexuális téren az a vágy uralkodik benne, hogy a szeretett lényt akaratának alávesse.
Bővebben: Lilith
Felszálló holdcsomópont a 3-as házban
A karmikus életfeladat

Felvillanyozza az embereket

Az ideológiák ellentmondásossága, illetve a különböző elméletek gyakorlati alkalmazása a hétköznapokban központi kérdést jelent Önnek. Rájön arra, hogy intellektuális fejlődése önmagában még nem minden és hogy a tudás is akkor ér sokat, ha azt valóban hasznosítani tudja a mindennapokban. Fiatalabb korában nagyon fontosnak tartja szabadságát. Valószínűleg sokat fog utazni és többet foglalkozik majd a filozófiai kérdésekkel is. De később egyre fontosabbnak tartja majd az érzelmi kötelékeket és igyekszik minél több kapcsolatot kialakítani. Ha megismeri az embereket és ha elfogadja a hétköznapok ritmusát, akkor újabb értékeket is találhat az életben.

Bővebben: Felszálló holdcsomópont
Nap a 4-es házban
Az ember ezen a területen találja meg legközvetlenebbül énje és kreativitása lényegét. Ez a terület tölti fel energiával, kulcsfontosságú abban, hogy jól érezze magát.

Nap a ház első felében gyermekkori, második felében saját otthont jelez. Otthonban, családban tekintélyes. Derűs ifjúság. Elkényeztetett gyerek vagy gyerekkor. Saját otthon (nem bérlakás) gazdagságot, derűt tükröz. Hazájában megbecsült ember. Otthona tekintélyes személyek előtt nyitott. Jó öregkor, boldog családi élet. Gyakran előkelő származás. Tüzes jegyben túl heves, vizesben túl zárkózott szülő(k).

Bővebben: Nap
Merkúr a 4-es házban
{bolygo_merkur_h_text}
Bővebben: Merkúr
Szaturnusz a 4-es házban
Az ember ezen a területen érezheti át legmélyebben a stabilitást, önmaga csorbítatlanságát. Itt találja meg azt a kemény munkát, felelősségvállalást, rá nehezedő nyomást, amely mind szükséges ahhoz, hogy személyisége egybekovácsolódjék. Ez a ház jelzi a létezésének azt a területét, amelyet az illető különösen fontosnak érez.

Mérsékelt, késői vagyoni gyarapodás. Öreg korban magányosan, de jó anyagi viszonyok között él. Hűvös, szabványos otthoni élet.
Rossz sugárzások melett: Családi viszályok, főleg az apával. Vagyoni veszteségek. Szülők korai halála. Magányos öregség szegénységben, nélkülözések között.

Bővebben: Szaturnusz
Vénusz az 5-ös házban
Az ember ezen a területen keresi az örömöket, az elégedettséget, a boldogságot. Ezen a területen tudja feloldani énjét másokban, itt tudja leginkább kifejezni szeretetét és itt tudja átérezni, hogy őt szeretik.

Szenvedélyes, vonzó egyéniség. Sikeres szerelmi élmények, kellemes viszonyok, minden következmény nélkül. Egészséges, szép gyermekek, főként lányok. Tanítói, nevelői pályán jó eredmények. Szerencse a játékban, üzleti életben.
Rossz sugárzások melett: Állhatatlan, csapodár, könnyelmű természet. Férfi képletében: sok megszólás nők részéről. Női képletben: nehéz szülés, abortusz veszélye, női betegségekből nehéz felgyógyulás.

Bővebben: Vénusz
Hold a 6-os házban
Az ember ezen a területen keresi a beteljesedést, az érzelmi biztonságot, a boldogságot. Itt a legközvetlenebb tapasztalatokat szerezheti a valahová tartozás érzéséről, egy tiszta én-képről.

Gyakori munkahelyváltoztatás. Legtöbbször alkalmazott, beosztott. Mukájában praktikus, de szeszélyes is. Gyors gyógyulás a "nagyon megviselő" betegségekből halálosan beteg tud lenni... Gyakran hipochonder, pszichoszomatikus betegségek. Jó együttműködési készség, munkaszeretet. Gyakran érzelmi viszonyok munkatársakkal, főnökkel. Kis állatok szeretete. Távolabbi rokonok támogatása, segitő hatása (oda-viszsza érvényes). DH-ban a jegynek megfelelő betegségek gyakori kialakulása (pl.: labilban tüdő- bél-, kardinálisban pl.: gyomor Marssal DH-ban fejfájások, lázas betegségek, Vénuszszal DH-ban kiválasztószervek, stb.).

Bővebben: Hold
Mars a 6-os házban
Az ember ezen a területen tudja legközvetlenebbül kifejezésre juttatni az önérvényesítését, a bátorságát és a kezdeményezőkészségét. A létezésnek ez az az területe, mely kulcsfontosságú, hogy megőrizze testi energiáját, egészségét.

Fokozott ellenállóképesség a betegségekkel szemben, lázas betegségek, sebesülések esetén gyors gyógyulás. Munkájában szorgalmas és kitartó. Szerencse az alkalmazottakkal.
Rossz sugárzások melett: Összeférhetetlen természet, veszekedő hajlam. Nem fér össze a munkatársaival, gyakori állásváltoztatás. Rosszindulatú betegségek: daganatok, furunkulusok, lázas betegségek, epebántalmak.

Bővebben: Mars
Plútó a 6-os házban
Az ember itt élheti át életvitele és a belé rögzült önkifejezési módok teljes transzformációját. Ez a terület általában különösen mélyen érinti az illetőt, az életnek ebben a szférájában találkozhat tudatosságának legtisztább, legőszintébb fejlődési lehetőségével.

Kapcsolatok, barátságok, tartós szerelmek. Titkos munkák, laboratóriumi kísérletek. Sokszor a szülöttnek a munkájával másokat kell szolgálnia. Karmikus viszony fűzheti a szülöttet a betegségeihez is.

Cél: átalakítani és megtanulni a szolgálathoz való megfelelő viszonyt.

Rossz sugárzások melett: Kellemetlenségek az egészség terén, kegyetlenség állatokkal, ellentétek a környezettel.

Bővebben: Plútó
Neptunusz a 8-as házban
Az ember ezen a területen élheti át legközvetlenebbül mindazt, ami misztikus, transzcendens, inspiráló, ami nem anyagi jellegű. Ez az a terület, ahol legnagyobb tere nyílik a képzeletnek. Ez az a hely, ahol megvillan életünk spirituális területe, ahol a világ dolgait legkönnyebb az ideák magaslatára emelni.

Néha egészen váratlanul, érthetetlen módon jut örökséghez. Lelki elmélyülés, szép, békés életvég.
Rossz sugárzások melett: Lelki betegek vagy öngyilkosok képlete. Tetszhalott állapot is előfordulhat. A halál gyakran titokzatos körülmények között következik be: pl.: narkotikumok, altatószerek, vagy rossz esetben méreg hatására.

Bővebben: Neptunusz
Uránusz a 9-es házban
Az ember ezen a területen találkozhat legközvetlenebbül önnön egyediségével, eredetiségével, egyéni látásmódjával. Itt keresi az izgalmakat. Itt tud leginkább hozzáhangolódni a társadalomhoz, itt tud legjobban a világ hasznára válni.

Magasabb szellemi célok, tanulni vágyás, haladó szellemű beállítottság. Eredményes hosszú utazások.
Rossz sugárzások melett: Utópisztikus álmodozás, vagy zavaros, szélsőséges felfogás világnézeti vonatkozásokban. Összeütközések a hatóságokkal. Hosszú utazásoknál szerencsétlenség, baleset fenyegeti.

Bővebben: Uránusz
Leszálló holdcsomópont a 9-es házban
A karmikus múlt

Az életbe helyezkedés háza.
Szintetikus gondolkozás, magasabb gondolkozás: morál, vallás, filozófia, metafizika, élet- és világfelfogás, ambíciók, politika. Hosszú és távoli utazások. Intuíció.
Bővebben: Leszálló holdcsomópont
Házad jelentése
Oroszlán az 1-es házban (Aszcendens)
(12° 13' 59")
Személyiség (ÉN).
Test, külső, általános egészségi viszonyok, egyéniség, jellem, temperamentum.

Bővebben: Oroszlán
Szűz a 2-es házban (01° 13' 19")
Az egyén önállóságának eszközei:
anyagiak, ingók, pénz, továbbá tehetség, képességek, a lélek szabadsága, a praktikumok.

Bővebben: Szűz
Szűz a 3-as házban (25° 21' 31")
Kapcsolatok háza.
Analitikus gondolkozás, kifejezésmód, testvérek, szomszédok, okmányok, irományok, levelezés, irodalmi működés, kisebb utazások.

Bővebben: Szűz
Mérleg a 4-es házban (IC) (27° 00' 52")
Család háza.
Otthon, szülők, haza, származás, az élet második fele, öröklött és veleszületett hajlamok, föld- és bányabirtok, okkult ház.

Bővebben: Mérleg
Nyilas az 5-ös házban (05° 19' 23")
Életörömök háza.
Szexualitás, élvezetek, szenvedélyek, szerelmi viszonyok, kalandok, vállalkozási kedv, szórakozás, szerencse, spekuláció, játék, sport, terhesség, gyermekek, tanulmányok, nevelés, szórakozással kapcsolatos helyiségek és vállalkozások.

Bővebben: Nyilas
Bak a 6-os házban (12° 15' 15")
Szolgálat háza.
Egészségi viszonyok, elmúló betegségek, munka, szolgálat, alárendeltek, szolgaszemélyzet. Kisebb állatokhoz való viszony.

Bővebben: Bak
Vízöntő a 7-es házban (12° 13' 59")
A nem-Én: A külvilág.
Partner, házastárs, munkatárs, üzlettárs, nyilvános szereplés. Nyílt ellenség, polgári perek.

Bővebben: Vízöntő
Halak a 8-as házban) (01° 13' 19")
Visszafejlődés, elhalás háza.
Lelki átalakulás, halál-, annak neme, oka. Más halálából folyó következmények, örökség. Házastárs vagyona, ajándékok, más vagyonának kezelése. Okkult ház.

Bővebben: Halak
Halak a 9-es házban (25° 21' 31")
Az életbe helyezkedés háza.
Szintetikus gondolkozás, magasabb gondolkozás: morál, vallás, filozófia, metafizika, élet- és világfelfogás, ambíciók, politika. Hosszú és távoli utazások. Intuíció

Bővebben: Halak
Kos a 10-es házban (MC) (27° 00' 52")
„Karrier háza"
Hivatás, társadalmi állás, eredmények, hatalom, tettek, kitüntetések. Emelkedés vagy bukás.

Bővebben: Kos
Ikrek a 11-es házban (05° 19' 23")
Az élet-megoldás háza.
Barátok, pártfogók, segítő erők, összeköttetések, pártfogoltak. Remények, óhajok és ezek megvalósulásának foka. Harmonikus vagy diszharmonikus társadalmi élet. A realizálás.

Bővebben: Ikrek
Rák a 12-es házban (12° 15' 15")
Csapások háza.
Korlátozások, akadályok, életpróbák, gondok, bajok, csalódások, zárt intézetben (kórházban, ideggyógyintézetben, kolostorban, fogházban) való tartózkodás, száműzetés. Eletpróbák, életvizsgák, krónikus betegségek. Titkos ellenségek. Kapcsolatok nagy állatokkal. Okkult ház.

Bővebben: Rák
Bezár

Az Asztrológia egy Földközpontú, - megfigyeléseken alapuló (egzakt) tudomány. Földközpontú azért, mert a születési képleted középpontjában a Föld azon pontja áll, ahol születtél. A Földet ölelő égboltot: egy tizenkét egyenlő részre felosztott kör szimbolizálja (360° = 12 x 30°). Így biztosítva helyet a Zodiákus 12 állatövi jegyének, melyek egymást szigorú sorrendben az alábbiak szerint követik (óramutató járásával ellentétesen):

A 12 állatövi jegy:


Az egymással szemben lévő jegyek, kiegészítik egymást. Vagyis a tulajdonságaikat nézve, ami az egyikből hiányzik, az a másikban megvan. A “mérleghinta effektus” miatt, ezek a jegy-párok ösztönösen vonzzák egymást. Ha csak a Nap jegyeket néznénk, már akkor is számos olyan párkapcsolatot találnánk, ahol ez a fajta kapcsolódás fennáll. És akkor a többi bolygóról még nem is beszéltünk!

  • Kos - Mérleg
  • Bika - Skorpió
  • Ikrek - Nyilas
  • Rák - Bak
  • Oroszlán - Vízöntő
  • Szűz - Halak

Aszcendens

Horoszkópunk kezdőpontját: születésünk pillanatában keleten, az éppen felkelő állatövi jegy határozza meg! Vagyis az Aszcendens.

A tengelyek

Az Aszcendens után már sejtheted, hogy a képletedben vastagon kiemelt vonalak: azaz a tengelyek, - égtájakra mutatva, képleted egy-egy sarkalatos pontját jelölik. Az Aszcendensed jegye többek között a személyiségedre, a vele szemben lévő Deszcendens a kapcsolataidra (elsősorban a társadra), az Ic az eredetedre (család stb.), míg az Mc a céljaidra enged következtetni.

A házak

Aszcendens helyzete kulcsfontosságú! Hiszen kezdőpontként, az Ő területére épül az I. ház csúcsa (az Aszcendens -tengely egyben az I. ház csúcsa!), így határozva meg azt, hogy a többi 11 „kész-ház", a már megszokott módon: vagyis az óramutató járásával ellentétes irányban, Őt követve mely területekre épüljön. Azaz, hogy az egyes házak, mely jegyekben kezdődjenek...

A 12 ház jelentése

Az I. ház, a bemutatkozás háza. E házon keresztül mutatjuk meg a külvilágnak a képességeinket, karakterünket, megjelenésünket, esetenként az álarcainkat. Vagyis az első ház képvisel bennünket.

A 2. ház klasszikus értelmezés szerint a pénz háza. Meghatározza, miként viszonyulunk a biztonsághoz, az anyagi és egyéb javakhoz. Minden olyat szimbolizál, amit önmagunk tulajdonának tekintünk, legyen az akár egy szellemi érték, vagy akár a saját partnerünk. Vagyis, a második ház szimbolizálja a vagyonunkat.

A 3. ház határozza meg a kommunikációs képességeinket, - akár írásban, akár beszédben történjen is az. Alapfokú tanulmányainkon túl, megmutatja kisebb utazásainkat, testvéreinkhez, szomszédjainkhoz, illetve a közvetlen környezetünkhöz fűződő kapcsolatunkat. Vagyis a harmadik ház: a kommunikáció háza.

A IV. ház vonzáskörébe tartozik az otthon, a család és többek között az eredet. Megvilágíthatja a szüleinkről alkotott véleményünket, szűkebb családi kapcsolatainkat, a múlthoz és az emlékekhez való viszonyunkat. Az ingatlan ügyeinken túl, feltárja az időskorunk jellegzetességeit. Vagyis a negyedik ház: az eredet és az otthon háza.

Az 5. ház szimbolizálja az élet örömeit. Beletartozik minden, ami örömet okoz nekünk, legyen az a gyermekünk vagy akár a szerelmünk. A kreativitás, a kockázatvállalás, a játékok (szerencsejátékok is), a szórakozások mind az ötödik ház hatáskörébe tartoznak. Vagyis az ötödik ház: az élet örömeinek háza.

A 6. ház megmutatja egészségi állapotunkat, szerzett vagy öröklött betegségeinket, valamint testünk ápolását. Egészségünk mellett, rávilágít mindennapi kenyérkereső munkánkra, munkakörülményeinkre, tűrő- és alkalmazkodóképességünkre. A kisállatokhoz való kötödésünk is erre a házra vezethető vissza. Vagyis a hatodik ház: az egészség, és a kötelezettségek háza.

A VII. ház értelmezésénél az emberi kapcsolatok kerülnek a középpontba. Úgymint, az első házasság, a társulások, a riválisok vagy akár a nyílt ellenségek. Együttműködési képességünkön keresztül, feltárja igényünket a kapcsolatokra vagy esetleg annak hiányára. Szerződéseinket, szövetségeseinket, valamint bírósági ügyeinket szintén ez a ház képviseli. Vagyis a hetedik ház: a külvilág és az emberi kapcsolatok háza.

A 8. ház képvisel minden olyat, amiről nem szívesen beszélünk! Ilyen az elmúlás (nem az idejét mutatja meg, hanem annak körülményeit!) vagy akár a szexualitás. Mindezeken túl, e ház képviseli a komolyabb műtéteket, a más pénzének kezelését, a nagy befektetéseket, megérzéseinket, és a titkainkat. Vagyis a nyolcadik ház: az elmúlás és a titkok háza.

A 9. ház, a filozófiai nézetünket, ideáinkat mutatja meg. Életszemléletünkön és a joghoz való viszonyunkon túl, rávilágít a külföldi és a szellemi (könyvek) utazásainkra, főiskolai vagy akár egyetemi tanulmányainkra, esetenként a második házasságára. Vagyis a kilencedik ház: a hagyományos iskolán túli tanulás és az életszemlélet háza. (Ennek a modulnak az elsajátítása, hogy éppen most olvasod, a 9. házadban pontosan látható...)

A X. ház, a becsvágy, a törekvés, a pályafutás és a karrier háza. Általa feltérképezhetjük, miként befolyásol minket a felelősség vagy akár a hatalom, - ha azt ránk ruházzák. Az elérhető céljainkon túl, megmutatja kapcsolatunkat a szüleinkkel. Vagyis a tizedik ház: az érvényesülés és a karrier háza.

A 11. ház képviseli a pártfogóinkat, a barátainkat, vágyainkat és az álmainkat. E ház jelöli a 3. házasságot, nevelt, - nem vér szerinti gyermekünket, továbbá társadalmi kapcsolatainkat (egyesületek, pártok stb.) és a nem utolsó sorban a jövőbe vetett terveinket is. Vagyis a tizenegyedik ház: a vágyak és a remények háza.

A 12. ház a visszavonulások és a valóság elöli menekülés háza. A nyilvánosságtól való elszigetelődést, a valódi titkokat (amelyeket soha nem mondanánk el), a névtelenséget, az áldozatvállalást, a káros szenvedélyeket (alkohol, kábítószer, stb.), a mások szolgálatát és a zárt intézményeket (kórház, börtön) e ház képviseli. Vagyis a tizenkettedik ház: a megpróbáltatások háza.

Holdcsomópontok

A Föld, az óramutató járásával ellentétes irányban kering a Nap körül, - a Föld körül, szintén az óramutató járásával ellentétesen pedig a Hold. Így a Hold, a Föld Nap körüli pályáján (szakszóval: az ekliptika síkján), kétszer halad át. A Naptól távolodó pontot Leszálló Holdcsomópontnak, míg a Naphoz közelítőt Felszálló Holdcsomópontnak nevezzük:Megjegyzés: A leszálló holdcsomópotot az előző életekhez társítjuk. A felszálló holdcsomópont, a jelen élethez tartozó karmikus életfeladatot jelzi.Állatövi jegy uralkodói

Egy adott ház tulajdonosa(i), annak az állatövi jegynek az uralkodó bolygója, vagy bolygói lesznek, amelyben az adott ház kezdődik! Az Asztrológia jelenlegi állása szerint: az állatöv 12 jegyéhez, a következő uralkodók vannak társítva:


A születési uralkodó

A születési képletedben a téged jelölő bolygó: az Aszcendensed jegyének uralkodó bolygója. Asztrológiában a képlet tulajdonosát jelölő bolygót: születési uralkodónak nevezzük! (Egyes könyvekben, Szignifikátornak is nevezik.) Jelentősége, kiemelkedő! Hiszen a képletben elfoglalt helyzete már önmagában is meghatározza a képlet tulajdonosának életútját. Egy jó “helyzetben” lévő születési uralkodó gondtalanabb, - míg a kevésbé jól álló, feladatokkal teli életre utal. A ház, amelyben a születési uralkodónk áll, különös jelentőséget kap! A ház által jelzett életterületekkel (eseményekkel, vagy adott esetben személyekkel): teljesen azonosulunk. Vagyis életünk során a számunkra legfontosabb események, itt történnek meg...


Horoszkóp mintázatok

A horoszkóp ábrát több szempontból is lehet elemezni és értelmezni. Ennek egyik módja a bolygók elhelyezkedéséből adódó mintázat értelmezése. A módszert Marc Edmund Jones (1888 – 1980) asztrológus, a száb szimbólumok megalkotója fejlesztette ki.


7 alapvető mintát különböztethetünk meg:


1. Köteg:
A bolygók egy „kötegbe” vannak csoportosulva (kevesebb mint 120°-os területen). Ez egy erős bolygó koncentráció, mely olyan személyiséget kölcsönöz, amely egyszerre erős és eltökélt érdekeinek megvalósításában. Kevésbé képes mások megértésére és nehezebb lehet számára, hogy megossza életét másokkal. Olyan vállalkozások ajánlatosak neki, amelyek koncentrációt, kitartást és elkötelezettséget igényelnek vagy egy bizonyos területen való szakosodást. A köteg vezető bolygója (óra mutató járásával ellentétes irányban) nagyobb jelentőséget kap.


2. Tál:
A képlet bolygói egy 180° fokos “tál” formába csoportosulnak. Önálló személyiség típust tükröz, aki olyan karrierekhez vonzódhat, amelyek maga és mások számára is a legnagyobb elégtételt nyújthatják. A vezető bolygó (óra mutató járásával ellentétes irányban) ebben az esetben is kiemelt jelentőséggel bír.


3. Kosár:
Megfigyelhető, hogy az egyik bolygó az ellenkező félgömbön található, mint a többiek. Ez a magányos bolygó, olyan mint egy fogantyú ebben a “kosár” formában. Ez a minta aktív tartozási vágyat jelez a társadalomhoz. Azonban gyakran megtörténhet, hogy az illető elvárja, hogy felfedezzék tehetségét ahelyett, hogy megpróbálna beilleszkedni. Rendszerint egy kiemelt témára fordítja figyelmét. Saját önfenntartásán túlmutató, kiemelt cél érdekében munkálkodik. Többnyire az egyedül álló bolygó jellege alapján fog viselkedni, ami kiemelt hatást gyakorol a képletben.


Mérleghinta:
Láthatjuk, hogy a bolygók két csoportot alkotnak a képlet ellentétes oldalain. A csoportok nem kevesebb, mint hatvan fok vagy két jegy távolságra vannak egymástól. Az ilyen képlettel rendelkező személy úgy viselkedik, mint egy “mérleghinta”, életében tisztán követhető két határozottan ellentétes alternatíva állandó jelenléte. Kihívást jelent integrálni élete ezen két élesen különböző részeit, melyek gyakran versenyeznek egymással. Azonban, amennyiben sikerrel jár, képessé válik egy olyan kifinomult viszonyulást kialakítani, mely által az élet legtöbb kihívásának ellen tud majd állni.


Mozdony:
Látható, hogy a bolygók közötti szög kevesebb, mint 240°. Az ilyen személy gyakran magányos és elvárja a nyilvánosságtól, hogy felfedezzék álláspontját és igazát. Az óramutató járásával megegyező irányban kiemelkedő bolygó jelentős hatással lesz a jellem alakulására, a napjegytől függetlenül. Úgy működik, mint a születési képlet “mozdony”-a, vezetve őt kitűzött céljainak elérésében, kitartást és energiát biztosítva a többi bolygónak.


Elhajló:
Ez a fajta képlet azért is figyelemre méltó, mert több pár bolygó véletlenszerűen elosztott együttállása köré rendeződik az ábra. Ezeknek köszönhetően a személy óriási tehetséggel és lehetőségekkel rendelkezik, melyek szándékos odafigyelést igényelnek a továbbfejlesztésük érdekében. Individualista és nem vágyik beosztott vagy rendszerezett életre, törekedik arra, hogy ne kerüljön a rutinok csapdájába. Azonban gyakran okozhat nehézséget, hogy a több képesség közül egyik sem válik meghatározóvá, így pedig összességükből sem származik a lehetséges legtöbb eredmény. Szükséges összpontosítania, hogy “szedje össze magát”.


Folt:
A képlet bolygói egy “foltot” alkotnak. Ahogy a neve is mutatja ez a minta, vagy inkább egy adott minta hiánya, akkor jelentkezik, ha a bolygók véletlenszerűen oszlanak el a képlet körül. Egy ilyen személy sokoldalú, egyetemes és szellemileg gazdag életszemléletet követ. Örömmel osztja meg erőforrásait amennyire lehetséges és ahol a leginkább szükség van rájuk. Ellenben, ennél a mintánál fennáll a veszélye annak, hogy szétszórja az energiáit különösebb eredmények nélkül, mert kevésbé hajlandó egy adott irányba összpontosítani őket.