cupplogo

4 ember nézi jelenleg
Ki lesz az életem párja? Hogyan kerüljek közelebb önmagamhoz?
Cuppanj rá!
Írd be a születési dátumodat
Tarot kártya
Remete, Akasztott ember

Asztrológiai elemzés


Az asztrológia az élet szimbolikus nyelvének átfogó rendszere. Egy hihetetlenül értékes eszköz ahhoz, hogy az asztrológiai elemzés révén segítsen teljesebben megérteni és élni életünket. Olyan rendszer-, tudás- és meglátás-szintekhez vezető csatorna, mely az elemzés közben bontakozik ki és válik láthatóvá.

Ha még hozzávetőlegesen sem ismered a születésed időpontot, akkor állítsd be 12 órára!

Az Aszcendens, és az IC - MC a képletedben vastagon kiemelt vonalak: azaz a tengelyek, - égtájakra mutatva, képleted egy-egy sarkalatos pontját jelölik. Az Aszcendensed jegye többek között a személyiségedre, a vele szemben lévő Deszcendens a kapcsolataidra (elsősorban a társadra), az IC az eredetedre („ahonnan jövünk” a IV. ház csúcsa), míg az MC a céljaidra enged következtetni („ahová tartunk” a X. ház csúcsa, az ég közepe).

Horoszkóp, asztrológia - Mai nap

Születésnap Születés időpont

Ország    Település
Bolygók a jegyekben
Nap a Szűz jegyben (06° 34' 19")
A Napjegy az asztrológiában az egyik legfontosabb és legmeghatározóbb szempont! Az ember Napja aszerint, hogy mely csillagjegyben áll, az kihat az egész személyiségre. Mondhatjuk ezt úgy, hogy a Napjegy tulajdonsághalmaza az, ami valójában, legbelül vagyunk:

Szűz jegyűeket gyakorlatiasnak tartják. Mesterei a szervezésnek, rendezésnek, tervezésnek. Megbirkóznak az apró munkákkal is, mindent megbízhatóan és azzal a hozzáállással végeznek el, hogy nem róluk van szó, hanem a dolog érdekében végzett szolgálatról. Nagyon segítőkészek, és sokszor igénylik, hogy tegyenek valamit az emberi társadalomért, ezért gyakran szociális területen dolgoznak. Szorgosak és sokat tesznek másokért, de közben magukról megfeledkeznek. Híres tökéletességre való törekvésük sokszor torkollik szőrszálhasogatásba. Egyedülálló kapcsolatuk van a testükkel és általában az egészséggel. Kiismerik magukat táplálkozási kérdésekben és orvosi területen is, ahol az alternatív módszereket részesítik előnyben. Többen közülük gyógyító képességgel rendelkeznek.

Bővebben: Nap, Szűz
Rák aszcendens (23° 03' 52")
Az aszcendens többek között külső megjelenésünkről ad információt, illetve arról, hogy milyen képességekkel érkeztünk a földre. A külső megjelenés nem csak arra korlátozódik, hogy milyen a testalkatunk, milyen színű a hajunk vagy a szemünk, hanem hogy milyen arcunkat mutatjuk a külvilág felé, így arról is pontos képet ad, hogy milyennek látjuk önmagunkat:

Nagyon empatikus, de privát személyiség, aki gyakran saját világában él. Könnyen megsérül és a bántást soha nem felejti, ezért tetteit áthatja az önvédelem és az óvatosság. Párját ritkítóan „rendes" ember; alázatosnak látszik, de mélyen belül ő is tiszteletet követel. Céljait illetően - amelyeket gyakran még önmaga előtt sem nagyon fed fel - kitartó. Talán soha nem ismerhető meg igazán - hacsak nem fogad be saját kis belső, „családi" körébe. Mindazonáltal jó összhang alakítható ki vele - elsősorban emocionális nüanszok és nonverbális egymásra hangoltság révén.

Bővebben: Aszcendens, Rák
Hold a Mérleg jegyben (25° 29' 26")
A Hold-jegyed az a jegy, amiben születésed idejekor a Hold állt. Ez mutatja meg, hogyan reagálsz emocionálisan bizonyos dolgokra, hol mutatkozik meg a gondoskodásod, hogy érzed magad az otthonnal kapcsolatban, és milyen dolgokhoz kötődsz, miket utálsz, miket szeretsz igazán.
A Hold-jegy befolyásolja mindazokat a tulajdonságokat, amiket a Nap-jegyed nyújthat, így sokszor erősebben látszanak a Hold-jegy tulajdonságai egy-egy egyénnél:


Döntésképtelenségre és vacillálásra való hajlamában ez a Holdállás hasonlít az Ikrek Holdra, bár közel sem annyira szétszórt. Mielőtt bármire reagálna, a Mérleg Hold mindent gondosan mérlegel. Jól ráérezhetünk erre a működésre, ha képzeletünkben összeillesztjük az állandóan változó Holdat a Mérleg szimbólumával, az „igazság mérlegével", ami minden apró behatásra, még egy tollpihe súlyára is kimozdul, majd megpróbál újra egyensúlyi helyzetbe kerülni. És valóban, a Mérleg Holdú ember általában finoman és diszkréten, de mindig kiegyensúlyozza a személyközi viszonyok során kapott impulzusokat. A személyes kapcsolatokat komolyan veszi, büszke korrektségére, és arra, hogy képes meglátni a másik szempontjait. A Mérlegben minden jegynél jobban megvan az a képesség, hogy beleképzelje magát valaki más helyzetébe, gyakran mások igényeit önmaga kárára elégíti ki. Igényli, hogy kedveljék, ez motiválja minden személyes kapcsolatát, olyannyira, hogy ezáltal még az oly nagyra értékelt objektivitását is alááshatja. Mindenáron kerüli a kellemetlenségeket, ami gyakran vezet viszonylag felszínes, békés megnyilvánulásokhoz, amelyek nélkülözik a valódi őszinteséget, és gyakran a hízelgés határát súrolják. A Mérleg könnyen elveszik valaki más energiamezőjében, s ilyenkor nem érzi tisztán, hol „végződik" ő, és hol „kezdődik" a másik. Spontán megnyilvánulásait tehát tudattalanul mindig erősen befolyásolja az, hogy az illető, akivel éppen interakcióban van, hogyan reagál.

Léteznek azonban kiegyensúlyozatlan Mérleg Holdú emberek is, sőt két szélsőséges megnyilvánulása alapján e csoport további típusokra is felosztható. Vannak, akik mindig ki akarják elégíteni mások igényeit, és a képmutatás határát súrolva kerülnek bármiféle nézeteltérést, míg mások kimondottan kellemetlenül és agresszívan lépnek fel, mintha szándékosan azt üzennék, hogy nem érdekli őket, ki mit gondol róluk. Az első típusba tartozók  annak ellenére, hogy mindig a „kedveset" és az „egyetértőt" adják  valójában mintha nem is volnának tudatában mások valódi érzéseinek és gondolatainak, az utóbbiak pedig természetesen ügyet sem vetnek az ilyesmire. Az mindenesetre mindkettőjük viselkedésére igaz, hogy képtelenek a valódi, mély kapcsolódásra.

A „kiegyensúlyozatlan" Mérleg Holdú emberek mindkét szélsőséges típusára az a veszély leselkedik, hogy magányos életet kell élniük, ami pedig különösen nehéz és deprimáló minden Mérleghangsúlyos embernek, hiszen a Mérleg par excellence a partnerség jegye. A Mérleg Holdú embernek mindig szüksége van arra, hogy megossza elképzeléseit, ideáljait, és e dinamikus interakció és társas lét hiányában nem érzi beteljesülve és biztonságban önmagát. Az ember néha eltűnődik, vajon nincsen ezekben a szélsőséges típusokban valami mélyen ülő félelem a személyes intimitással kapcsolatban, hiszen emocionális reakcióik annyira nélkülözik a spontaneitást, annyira gátoltak és szabályozottak. Az „agresszív csoport" motivációját könnyen lehetne úgy értelmezni, hogy ők ezáltal érik el, hogy senki ne kedvelje őket, és így teszik teljesen lehetetlenné a mély és őszinte önátadást feltételező közeli kapcsolatokat. Ez a fajta Mérleg Hold abszolút énközpontú, érzéketlen, más emberekkel és életmódokkal kapcsolatban meglehetősen sarkos és merev véleményeket fogalmaz meg. Még a kellemes és figyelmes Mérleg Hold is gyakran ítélkező, és ítéleteiben csökönyös (habár ritkán tárja fel valódi nézeteit, ha ezzel diszharmóniát okoz), az agresszív típus pedig olyan merev és csökönyös, hogy ez lényegében reménytelenné teszi a valódi kommunikációt. Általában elmondható, hogy ezzel a Holdállással az emberek nagy részéből hiányzik az intellektuális magabiztosság, és ezért nem is tudnak megbékélni a Mérleg tipikus intellektuális ambivalenciájával.

Bővebben: Hold, Mérleg
Felszálló holdcsomópont a Mérleg jegyben (19° 53' 45")

Ez a jel utal legerősebben a sorsunkra, és reprezentálja azt a képességünket is, hogy el tudunk mélyedni egy bizonyos tevékenységben. A Felszálló Holdcsomópont mutatja azt a kedvező irányt is, amelyet követve számíthatunk a lelki, karmikus fejlődésre. De megmutatja azt is, hogy az egyénnek a társadalom mely szegmensével való kapcsolata segíthet abban, hogy elérje ezt a fejlődést:


A karmikus életfeladat


Kettő kell egy tangóhoz

 
Életében nagy dilemmát jelent, hogy képes legyen eldönteni azt, hogy mennyiben igyekezzen kielégíteni saját szükségleteit, illetve hogy mi az, amiben inkább mások igényei szerint kellene cselekednie. Fiatal korában meg van győződve arról, hogy elsősorban mindig saját érdekeit kell néznie. Ragaszkodik függetlenségéhez, és úgy gondolja, hogy gyengeségre vall az, ha megalkuszik. De később ez a függetlenség a magány és az üresség érzéséhez vezethet, és egyre nagyobb vágyat érez arra, hogy valakivel megoszthassa élményeit. Idővel képes lesz önzetlenül figyelni mások szükségleteire, és kapcsolataiban is arra vágyik majd, hogy erősebb szálakkal kötődjön partneréhez. Ha igazán képes lesz magát átadni egy bizalmas kapcsolatnak, illetve ha rájön, hogy függetlenségénél is többet ér egy igazán szoros kapcsolat, akkor sokkal harmonikusabb életet teremthet magának.

Meg kell tanulnia mindig az „arany középúton" maradni. Feladata ebben az életében az eredmények másokkal való megosztása, a másokhoz való alkalmazkodás és harmónia megteremtése, mások érdekének figyelembevétele, a másokért való áldozatvállalás, mások boldogulásának elősegítése. Meg kell tanulnia, hogy a diplomatikus viselkedés, a másokkal való együttműködés sokszor eredményesebb mint az egyéni erőfeszítéssel. Az alkalmazkodás az Ön számára kulcs a boldogsághoz.

Gyakran előfordul veled, hogy az a kellemetlen érzésed támadt, hogy kapcsolataidban túl sokat áldozol és túl keveset kapsz? Ha igen, nyugodt lelkiismerettel mondhatod, hogy karmád teljesíted. Jelenlegi életfeladatod ugyanis az önfeláldozás és mások boldogulásának elősegítése. Előző életeidben rendkívül energikus ember voltál, de akaratod, elszántságod csak a saját céljaid elérésére fordítottad. 

Számodra nem létezett lehetetlen feladat: hallatlan lendülettel és önbizalommal vetted egyik akadályt a másik után. Mindig kiemelkedő teljesítményt nyújtottál. Arra törekedtél, hogy mindenben első légy, és közben, sajnos, mások érdekeit figyelmen kívül hagytad. Önállóságod és akaraterőd jelenlegi életedben további sikereket biztosíthat  kockázatos vállalkozásaidban. Karmád azonban ezúttal a harmonikus párkapcsolat kialakítása; elért eredményeid ebben az életében meg kell osztanod másokkal. Előző életeidben magánéletedben a kalandokat kerested, és kíváncsiságod nem hagyott nyugodni. Ebben az inkarnációban harmóniára kell törekedned, és terveidben kénytelen leszel mások érdekeit figyelembe venni.

Önállóságod és szabadságszereteted megnehezíti a szoros párkapcsolatot, úgy érzed, egyedül is boldogulsz, és nem szívesen vállalsz másokért áldozatot. Azt tapasztalod, hogy a szoros párkapcsolat hátráltat terveidben, ugyanakkor nehezen viseled el a magányt. Hirtelen természetedből adódnak nem szűnő konfliktusaid partnereddel, akaratosságod és makacsságod gyakran váláshoz vezet. Indulataid elragadnak, és sokszor meggondolatlanul döntesz. Bármilyen unalmasan is hangzik, kénytelen leszel életed második felében az "arany középutat" választani, és megtanulni alkalmazkodni. Ha képes leszel rá, hogy életed mással megoszd, és beletörődsz hogy esetenként többet adj, mint amennyit kapsz, akkor lehetsz csak elégedett és kiegyensúlyozott. Fiatal éveidben nehezen figyelsz másokra, sokat beszélsz és ritkán hallgatsz, önmagad sem ismered eléggé: ehhez hosszú időre van szükséged. Gyakran kerülsz abba a helyzetbe, hogy szándékaid és tetteid egymással ellentmondásba kerülnek, problémás helyzetekben gyakran kényszeres aktivitásba menekülsz, ami sokszor a teljes kimerüléshez vezet. Nehezedre esik a kikapcsolódás, és az, hogy esetenként másokra bízd magad. Meggondolatlanságod fiatal éveidben veszélyes helyzetekbe sodor. Többet kellene gondolkodnod, mielőtt cselekszel, azáltal elkerülhetnél sok problémát.

Előző életeidből eredő idealizmusod és kalandvágyad meghatározza életed első felét. Végül is rádöbbensz arra, hogy állandó partner nélkül az életed értelmetlen. Életed második felében nagyobb lehetőséged adódik arra, hogy harmonikus kapcsolatot teremts, és leszámolj az előző életedből származó vetélkedési vággyal. Néhány próbálkozás után rádöbbensz, hogy mások nélkül midig csak félúton maradsz. Az alkalmazkodás a számodra kulcs a boldogsághoz.


FELADAT: Ennek az embernek az a tanulnivalója, hogy ne csak az önös érdekeit tolja mindig előtérbe, hisz gyakran vannak olyan helyzetek, amikor a „másik” ember érdekeit kell szem előtt tartanunk, a miénket pedig háttérbe kell szorítanunk. Meg kell találnia az egyensúlyt. Harmónia-teremtés és mások érdekeinek figyelembe vétele.
Hitszinten: harmónia megteremtése a mindent kitöltő szeretet érdekében.

Leszálló holdcsomópont: Kos

Bővebben: Felszálló holdcsomópont, Mérleg
Leszálló holdcsomópont a Kos jegyben (19° 53' 45")
A leszálló holdcsomópont a már teljesített, megtanult karmát jelzi, mindazt a tudást, amit már előző inkarnációinkban összegyűjtöttünk:

A karmikus múlt


Előző életéből /Kos/ önbizalmat, elszántságot, akaraterőt, bátorságot, kezdeményező készséget hozott. Arra törekedett, hogy mindenben az első legyen, miközben mások érdekeit, érzéseit figyelmen kívül hagyta. Problémás helyzetekben ma is kényszeres aktivitásba menekül, ami sokszor teljes kimerültséghez vezet.

Nagyon jó szellemi adottságaid vannak, és tisztában vagy egyéni értékeiddel is, bár meglehet, hogy olykor magányosnak érzed magad a világban. Fiatal korodban sokat szenvedtél a miatt, mert kirekesztettnek érzed magad, és gyakran gondolod azt, hogy környezetedben semmi sem biztos, illetve, hogy semmiben sem szabad megbíznod. Veleszületett késztetést érzel arra, hogy rendet teremts magad körül. Az a típus vagy, aki képes komolyan venni a diétás étrend előírásait, illetve a testápolás egyéb követelményeit, és ki tudsz alakítani egy fegyelmezett napirendet. Van benned némi pesszimizmus, ami rátelepszik hangulatodra, de fontos, hogy ne add át magad a mártíromság és a tétlenség érzésének. Boldogtalanságodhoz bizonyára hozzájárulnak korábbi kellemetlen élményeid, de hangulatodon sokat javíthat az, ha beletemetkezel a munkába, illetve ha igyekszel elfogadni azt, hogy vannak dolgok, amiket nem változtathatsz meg.


Felszálló holdcsomópont: Mérleg

Bővebben: Leszálló holdcsomópont, Kos
Mars a Skorpió jegyben (20° 18' 23")
A Mars, -mint a férfiasság szimbóluma- azt mutatja meg, ki, hogyan érvényesíti akaratát és milyen módon fejezi ki a vágyait a környezete számára:

A Mars a Skorpiónak az antik görögök óta „uralkodóként" ismert planétája, így a bolygó kifejezésmódja ebben a jegyben különösen erős. Dinamizmus, vezetőkészség, erős küldetéstudat, szenvedélyes elköteleződések, intenzív vágyak, és az intuitív, ösztönös megérzésekre bátran ráhagyatkozó működési mód jellemzi.

Kétségkívül ez a Mars egyik legerőteljesebb elhelyezkedése, és ez az erő az egyén minden tevékenységét, életterületét áthatja, beleértve természetesen a szexualitást és a kapcsolatokat is. Bármibe is fog, azt mindig kitartással, állhatatossággal, mély és intenzív bevonódással teszi. Modus operandija intuitív, ugyanakkor megfontolt, és általában minden számításba jöhető tényező alapos mérlegelésén alapszik - habár ez a mérlegelés leginkább tudattalan folyamat, ami zsigeri megérzések útján közvetítődik a tudatos elmébe.

A Skorpió Marsot, ha egyszer elkötelezte magát egy meghatározott cselekvés, irány stb. mellett, nem könnyű letéríteni az útjáról. Hihetetlen találékonysága és szinte kiapadhatatlan erőforrásai általában biztosítják számára, hogy sikerre vigye azt, amibe belefogott, még akkor is, ha az egy különösen nehéz vállalás, amelyben semmilyen helyzeti előnnyel és előzetes jártassággal nem rendelkezik.

Pusztán a cél iránti szenvedélyes elkötelezettsége vagy a kihívás legyőzésének vágya hatékonnyá, és egyben félelmetes ellenféllé vagy értékes szövetségessé teszi. (Másokhoz való viszonyulásában általában nincs középút, rendkívül hűséges a barátaihoz, de a sérelmeit soha nem felejti el.) Mindig fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy bár a Skorpió nagyon „szexuális" jegy hírében áll, a lényeg inkább az, hogy bármiben is vesz részt, abba szenvedélyt visz.

Több olyan jegy is van, amelynek kiemelt témája a szex (ilyen pl. a Bika, a Bak vagy az Oroszlán), de egyik sem képes azt a fajta szenvedélyes intenzitást megjeleníteni, amit a Skorpió.

Bővebben: Mars, Skorpió
Vénusz az Oroszlán jegyben (21° 43' 17")
A Vénusz, -mint a nőiesség szimbóluma- a belső harmónia és esztétika-érzék, az anyagiakhoz való hozzáállás és az érzelmi kapcsolatteremtés képviselője:

Akiknek a Vénusza a drámai és büszke Oroszlán jegyében áll, nem érik be a félmegoldásokkal. Ha ki akarják mutatni vonzalmukat valaki iránt, nem csak egy szál rózsát vesznek neki, hanem felvásárolják az egész virágboltot!

Ha egyszer elköteleződnek valaki iránt, figyelemre méltó lojalitást mutatnak. Néhányan azonban ezt gyakran a végletekig viszik, vagy nem a helyzethez illő módon jelenítik meg, amivel egyrészt fittyet hánynak, a józan észre és az objektivitásra, másrészt azt a személyt vagy családot is kellemetlen helyzetbe hozhatják, akihez olyan vakon lojálisak.

Habár ez a bolygóállás pszichológiai értelemben nem különösebben bonyolult (mindenekelőtt dicséretre és figyelemre van szüksége), mégsem mentes bizonyos önellentmondásoktól. Emocionális önkifejezésével mindig melegséget áraszt, de távolról sem spontán, és gyakran van benne valamiféle számító jelleg.

Ellentmondás az is, hogy egyrészt őszinte, nagyvonalú és bátorító, másrészt hajlamos arra, hogy - a másikat lealacsonyító módon - atyáskodjon, és általában irigyli mások sikereit. Ideális esetben idővel kinövi gyerekes önzését, és eljut egy valódi, melegszívű nemességhez.

Sikereinek látványos szóbeli demonstrálása és állandó késztetése arra, hogy nyilvánosan szemléltesse nagyszerűségét és gazdagságát, gyakran még azokat a régi barátait és családtagjait is elidegeníti, akik pedig valamikor nagyon kedvelték.

Hatalmas és sérülékeny büszkesége életének minden területén megmutatkozik, beleértve a párkapcsolatait is. A legenyhébb mellőzést is komoly sértésként éli meg - próbáljunk csak egyszer nem elmenni egy általa adott partira, vagy megvonni tőle a hódolat megfelelő gesztusait valamilyen társasági eseményen. Nagyon büszke a közeli kapcsolataira, és általában elsődleges igénye, hogy mindenki tisztelje és becsülje.

Mélyen vágyik a csodálatra és az elismerésre, még ha ennek olykor nincs is tudatában. Legjobb adottsága valószínűleg az, hogy fantasztikusan képes másokat vitalizálni, mégpedig oly módon, hogy bizalmát beléjük veti, és valamilyen nagy cél vagy ideál elérése érdekében meleg bátorítást sugároz. Valóban istenadta adománya, hogy képes a szívből jövő inspiráció csatornájaként működni.

Bővebben: Vénusz, Oroszlán
Szaturnusz a Skorpió jegyben (17° 55' 20")
A Szaturnusz a tanítást képviseli a nehézségeken és a gondokon keresztül. Azt is megmutatja meg, hogyan és miben szűkölködünk, hol vannak a gátjaink és gátlásaink, mibe vagyunk hajlamosak belemerevedni. Másodsorban az idősebb emberekre, az apára, férfi testvérekre, betegségekre utal.
A sors bolygójának is nevezik:


Szilárd akarat, kitartás és szorgalom jellemzik, fizikuma is szívós és edzett. Rossz sugárzások esetén önzővé válik, sok sikertelenség éri és sokat betegeskedik.

Bővebben: Szaturnusz, Skorpió
Jupiter az Oroszlán jegyben (09° 44' 45")
A Jupiter azt mutatja meg, hogyan és miben tudunk kiteljesedni, miben hiszünk, mivel azonosulunk, hogyan és miben érezhetjük szerencsésnek magunkat, miben bővelkedünk. 
A hit abban, amit szerencsének és isteni segítségnek nevezünk:

Nagy életerő és életkedv, büszkeség és nagylelkűség jellemzik. Tudatában van annak, hogy vezetésre, irányításra van hivatva, ezért függő helyzetben rosszul érzi magát. Rossz sugárzások esetén hajlamos a nagyzolásra, túlzásokra és önkényeskedésre, valamint a mértéktelen életmódra.

Bővebben: Jupiter, Oroszlán
Merkúr a Szűz jegyben (24° 59' 33")
A Merkúr a racionalitás, a logika, az értelmi, intellektuális képességeket szimbólizálja, amit felhasználhatunk fejlődésünk során, továbbá a mentalitás, a kommunikáció és mozgás képviselője is:

Saját jelében a Merkúr- jól besugározva - a világos, tiszta ész kifejezője, kritikai érzékkel, nyelvtehetséggel, irodalmi vagy tudományos hajlammal és jó előadói készséggel. Rossz sugárzások esetén önző, kötekedő és kicsinyes.

Bővebben: Merkur, Szűz
Plútó a Bak jegyben (11° 08' 13")
A Plútó a gyökeres átalakulások, a titkok legmélyére való lehatolás és a legmélyebb átalakulás (gyógyulás) képviselője. Továbbá a lázadást, a felforgatást, ugyanakkor az új rend felépítését is jelzi. A cél szentesíti az eszközt:

Sorsa és képessége az én és a külső világ megváltoztatására szorgalmas, gyakorlatias, fegyelmezett. Fontos számára a magány és a személyes integritás.


Hatalmas céltudatosság, kötelességtudás, feladatteljesítés, mindez most társadalmi igény. Itt már nem az egyén és a szűkebb társadalom, hanem maga az emberiség iránti elkötelezettség a vezérelv.
A megvalósítás tűzön-vízen át, de nem pusztítóan az útjában állóval szemben, hanem a célnak megfelelő régebbit akár applikálja is, de az ellenállóval szemben irgalmatlan. ha elgondoljuk, hogy a legutóbb 1762.-ben lépett a Bak jegyébe és éppen ekkor jelent meg Rousseau: „Du contrat social”-ja - amelyben meghirdeti a „vissza a természethez” gondolatot és alig pár éve lett mozgalom a „természetvédelem - és figyelembe vesszük, hogy 2008.-ig milyen változások zajlanak le, úgy nem kell sok fantázia annak megértéséhez, hogy majd akkor igen keményen beleszólnak az egyén életébe, törvényes kötelezettségekkel is (pl. tilos a dohányzás, bárhol, ezt börtönnel büntetik).

Bővebben: Plutó, Bak
Neptunusz a Halak jegyben (06° 10' 26")
A Neptunusz az együttérzés, intuíció, művészi hajlam és önfeláldozás mutatója. Továbbá a tudatalattira, az ösztönéletre, az érzékek feletti világgal való kapcsolatra, néha csalásra való hajlamra utal:

Önfeláldozó jóság és rendkívül nagy emberszeretet jellemzik, de még harmóniában is hajlama van az excentricitásokra. Rossz sugárzások mellett gondolatvilága zűrzavaros, érzései szétfolyóak, ítélőképessége gyenge. Esetleg kényszerképzetek, lelki betegség gyötrik, súlyos esetben elmebaj.

Bővebben: Neptunusz, Halak
Uránusz a Kos jegyben (15° 55' 36")
Az Uránusz a váratlan eseményeket, modern szellemiséget, szociális érzékenységet szimbolizálja, továbbá a lázadás jelölője, a robbanásszerű változásokért és reformokért felelős, a korlátok széttörője:

Függetlenségi vágy, eredetiség, találékonyság. Nyughatatlan, heves természet. Rossz sugárzások mellett önuralom nélküli, fölényes és tapintatlan, másokat akarva-akaratlanul sértegető természet.

Bővebben: Uránusz, Kos
Lilith az Oroszlán jegyben (19° 57' 46")
A Lilith legfontosabb szerepe az, hogy megmutatja, miképpen tudjuk tehetetlen, frusztrált agressziónkat tevékeny, termékeny, teremtő energiává alakítani:

A veszélyes gondoskodó

Az uralkodói nagylelkűség, a hívek kegyes és bőséges ellátása jellemzi hatalmi játszmáját A mágikus erejű nagylelkűség sokakat vonz udvarába. Látszólag végletekig gondoskodó, ugyanakkor fenséges jelenség, nyájas, nagylelkű, a túlburjánzó nőiesség hatalmának ragyogása árad az Oroszlán Fekete Holdat ábrázoló rajzból. Szinte agyonnyom erőteljes kisugárzása. Önkéntelenül is eltelünk a látvánnyal - mintha terített asztal várna...

Bővebben: Lilith, Oroszlán
Bolygók a házakban
Jupiter az 1-es házban
Az ember ezen a területen találkozik legközvetlenebbül a hittel, a bizakodással, a jövőbe vetett reménységgel. A létezésnek ezen a területén érezheti a legmélyebb optimizmust az önjobbításban és abban, hogy személyisége fejlődik.

A „nagy jótevő" a személyiség házában nagylelkű, emberszerető és igazságos egyéniséget indikál, jó egészséget és kedélyt, az életben sok sikert biztosít. Hajlamosít a hízásra.
Rossz sugárzások melett: Nagyképűség, dogmatizmus, gőg és hatalmaskodás. Esetleg étel és ital rabjává válik az illető.

Bővebben: Jupiter
Vénusz a 2-es házban
Az ember ezen a területen keresi az örömöket, az elégedettséget, a boldogságot. Ezen a területen tudja feloldani énjét másokban, itt tudja leginkább kifejezni szeretetét és itt tudja átérezni, hogy őt szeretik.

Kedvező anyagi helyzet. Bőséges pénzbevétel legkülönbözőbb forrásokból, dominációtól és sugárzásoktól függően. Nőknél pazarlásig menő fényűzési hajlam.
Rossz sugárzások melett: Meggondolatlanság, túlzott költekezési hajlam. Vagyonát elfecsérli - szórakozásra, fényűzési cikkekre -, s ezért gyakran koldusbotra jut.

Bővebben: Vénusz
Lilith a 2-es házban
Tisztázatlan forrásból származó jövedelmek. Tisztességtelenség.
Bővebben: Lilith
Nap a 3-as házban
Az ember ezen a területen találja meg legközvetlenebbül énje és kreativitása lényegét. Ez a terület tölti fel energiával, kulcsfontosságú abban, hogy jól érezze magát.

Világos önkifejezés (irás, szöveg). Közlekedésben, utazásban sikerek. Kitüntetések, elismerések. Jó hangzású névre törekszik. Segitséget nyújt testvér (unokatestvér) felemelkedéséhez. Szellemi munka utáni ellenállhatatlan vágy. Idősebb korban kiemelkedő szellemi vagy tudományos teljesitmény. Erős közlésvágy. Rokonok lekezelése. Rangkórság.

Bővebben: Nap
Merkúr a 3-as házban
{bolygo_merkur_h_text}
Bővebben: Merkúr
Hold a 4-es házban
Az ember ezen a területen keresi a beteljesedést, az érzelmi biztonságot, a boldogságot. Itt a legközvetlenebb tapasztalatokat szerezheti a valahová tartozás érzéséről, egy tiszta én-képről.

Erős késztetés család- és otthonalapitásra, annak biztonságos voltára. Nagy család, vagy sok rokon. A jegy tulajdonságai az anyára, gyermekre is jellemzőek. Gyermek kirepülésekor komoly aggodalmak. Fantáziálásai túlzottak. Lelki traumák.

Bővebben: Hold
Felszálló holdcsomópont a 4-es házban
A karmikus életfeladat

Szélesíteni emócionális alapjait

Nagy hatással vannak életére szülei elvárásai, de akkor számíthat jelentősebb változásokra, ha figyelembe veszi saját céljait is. Ahogy halad előre az életben, rá fog jönni, hogy csak akkor lehet igazán elégedett, ha érzelmi életét egy saját család alapítása gazdagítja. Eleinte ugyan őrlődik szakmai ambíciói és az elismertség utáni vágyai miatt, de fel fogja ismerni azt, hogy mennyire fontosak a szoros családi kötelékek és az érzelmi elkötelezettség. Nem úgy kell tekintenie a család elvárásaira, mint azokra a tényezőkre, amelyek akadályozzák az előrehaladásban, hanem úgy, hogy ezek teremtik meg a lehetőségét a növekedésre és a boldogságra. Hiszen otthona jelentheti önnek az a nyugodt, békés és biztos alapot, amelyből kiindulva mindig kiegyensúlyozottan intézheti teendőit az életben.

Bővebben: Felszálló holdcsomópont
Mars az 5-ös házban
Az ember ezen a területen tudja legközvetlenebbül kifejezésre juttatni az önérvényesítését, a bátorságát és a kezdeményezőkészségét. A létezésnek ez az az területe, mely kulcsfontosságú, hogy megőrizze testi energiáját, egészségét.

Egyenes jellem, egészséges fizikum. Erős szerelmi élet és nemiség. Játékban szerencse. Tanítói, nevelői pályán sikerek.
Rossz sugárzások melett: Megbízhatatlanság, állhatatlanság a szerelmi életben. Válások, szerelmi botrányok. Nőknél életveszélyes szülés, trombózis. Játékszenvedély, könnyelműség. Gyermekek korai halála, vagy bajt, szégyent hoznak szüleikre.

Bővebben: Mars
Szaturnusz az 5-ös házban
Az ember ezen a területen érezheti át legmélyebben a stabilitást, önmaga csorbítatlanságát. Itt találja meg azt a kemény munkát, felelősségvállalást, rá nehezedő nyomást, amely mind szükséges ahhoz, hogy személyisége egybekovácsolódjék. Ez a ház jelzi a létezésének azt a területét, amelyet az illető különösen fontosnak érez.

Mérsékelt érzelmi és nemi élet. Érzelmeiben kitartó és megbízható. Vállalkozásaiban bizonytalan a siker. Legjobb képlet az olyan pedagógusnak, aki hivatását komolyan veszi, de meggazdagodni nem akar.
Rossz sugárzások melett: Érzelmeiben szeszélyes és megbízhatatlan. Immoralitás, botrányok. Gyermekekkel sok gond, baj, esetleg korán elhalnak. Női képletben nehéz szülés, abortusz, női bajok.

Bővebben: Szaturnusz
Plútó a 6-os házban
Az ember itt élheti át életvitele és a belé rögzült önkifejezési módok teljes transzformációját. Ez a terület általában különösen mélyen érinti az illetőt, az életnek ebben a szférájában találkozhat tudatosságának legtisztább, legőszintébb fejlődési lehetőségével.

Kapcsolatok, barátságok, tartós szerelmek. Titkos munkák, laboratóriumi kísérletek. Sokszor a szülöttnek a munkájával másokat kell szolgálnia. Karmikus viszony fűzheti a szülöttet a betegségeihez is.

Cél: átalakítani és megtanulni a szolgálathoz való megfelelő viszonyt.

Rossz sugárzások melett: Kellemetlenségek az egészség terén, kegyetlenség állatokkal, ellentétek a környezettel.

Bővebben: Plútó
Neptunusz a 9-es házban
Az ember ezen a területen élheti át legközvetlenebbül mindazt, ami misztikus, transzcendens, inspiráló, ami nem anyagi jellegű. Ez az a terület, ahol legnagyobb tere nyílik a képzeletnek. Ez az a hely, ahol megvillan életünk spirituális területe, ahol a világ dolgait legkönnyebb az ideák magaslatára emelni.

Igen finom megérzések: tisztánlátás, víziók, megálmodás, jóslatok, transzcendentális képességek.
Rossz sugárzások melett: Valóságtól való elszakadás, lelki zavarok és betegségek, holdkóros állapot. Hosszú külföldi utakon kellemetlenségek és balesetek.

Bővebben: Neptunusz
Uránusz a 10-es házban
Az ember ezen a területen találkozhat legközvetlenebbül önnön egyediségével, eredetiségével, egyéni látásmódjával. Itt keresi az izgalmakat. Itt tud leginkább hozzáhangolódni a társadalomhoz, itt tud legjobban a világ hasznára válni.

Rendkívüli törekvések, sikerrel. Eredetisége, találékonysága a hivatásában előrejutást biztosít számára. Feltalálók, újítók és a kultúra élharcosainak képlete.
Rossz sugárzások melett: Nagyzoló és önhitt, meg nem értett zseninek képzeli magát. Sok összeütközés hivatali feletteseivel, különc törekvések. Labilis, változó helyzet a társadalomban. Érvényesülése mindig akadályokba ütközik.

Bővebben: Uránusz
Leszálló holdcsomópont a 10-es házban
A karmikus múlt

„Karrier háza"
Hivatás, társadalmi állás, eredmények, hatalom, tettek, kitüntetések. Emelkedés vagy bukás.
Bővebben: Leszálló holdcsomópont
Házad jelentése
Rák az 1-es házban (Aszcendens)
(23° 03' 52")
Személyiség (ÉN).
Test, külső, általános egészségi viszonyok, egyéniség, jellem, temperamentum.

Bővebben: Rák
Oroszlán a 2-es házban (10° 32' 45")
Az egyén önállóságának eszközei:
anyagiak, ingók, pénz, továbbá tehetség, képességek, a lélek szabadsága, a praktikumok.

Bővebben: Oroszlán
Szűz a 3-as házban (01° 32' 54")
Kapcsolatok háza.
Analitikus gondolkozás, kifejezésmód, testvérek, szomszédok, okmányok, irományok, levelezés, irodalmi működés, kisebb utazások.

Bővebben: Szűz
Szűz a 4-es házban (IC) (29° 28' 26")
Család háza.
Otthon, szülők, haza, származás, az élet második fele, öröklött és veleszületett hajlamok, föld- és bányabirtok, okkult ház.

Bővebben: Szűz
Skorpió az 5-ös házban (07° 03' 48")
Életörömök háza.
Szexualitás, élvezetek, szenvedélyek, szerelmi viszonyok, kalandok, vállalkozási kedv, szórakozás, szerencse, spekuláció, játék, sport, terhesség, gyermekek, tanulmányok, nevelés, szórakozással kapcsolatos helyiségek és vállalkozások.

Bővebben: Skorpió
Nyilas a 6-os házban (18° 50' 01")
Szolgálat háza.
Egészségi viszonyok, elmúló betegségek, munka, szolgálat, alárendeltek, szolgaszemélyzet. Kisebb állatokhoz való viszony.

Bővebben: Nyilas
Bak a 7-es házban (23° 03' 52")
A nem-Én: A külvilág.
Partner, házastárs, munkatárs, üzlettárs, nyilvános szereplés. Nyílt ellenség, polgári perek.

Bővebben: Bak
Vízöntő a 8-as házban) (10° 32' 45")
Visszafejlődés, elhalás háza.
Lelki átalakulás, halál-, annak neme, oka. Más halálából folyó következmények, örökség. Házastárs vagyona, ajándékok, más vagyonának kezelése. Okkult ház.

Bővebben: Vízöntő
Halak a 9-es házban (01° 32' 54")
Az életbe helyezkedés háza.
Szintetikus gondolkozás, magasabb gondolkozás: morál, vallás, filozófia, metafizika, élet- és világfelfogás, ambíciók, politika. Hosszú és távoli utazások. Intuíció

Bővebben: Halak
Halak a 10-es házban (MC) (29° 28' 26")
„Karrier háza"
Hivatás, társadalmi állás, eredmények, hatalom, tettek, kitüntetések. Emelkedés vagy bukás.

Bővebben: Halak
Bika a 11-es házban (07° 03' 48")
Az élet-megoldás háza.
Barátok, pártfogók, segítő erők, összeköttetések, pártfogoltak. Remények, óhajok és ezek megvalósulásának foka. Harmonikus vagy diszharmonikus társadalmi élet. A realizálás.

Bővebben: Bika
Ikrek a 12-es házban (18° 50' 01")
Csapások háza.
Korlátozások, akadályok, életpróbák, gondok, bajok, csalódások, zárt intézetben (kórházban, ideggyógyintézetben, kolostorban, fogházban) való tartózkodás, száműzetés. Eletpróbák, életvizsgák, krónikus betegségek. Titkos ellenségek. Kapcsolatok nagy állatokkal. Okkult ház.

Bővebben: Ikrek
Bezár

Az Asztrológia egy Földközpontú, - megfigyeléseken alapuló (egzakt) tudomány. Földközpontú azért, mert a születési képleted középpontjában a Föld azon pontja áll, ahol születtél. A Földet ölelő égboltot: egy tizenkét egyenlő részre felosztott kör szimbolizálja (360° = 12 x 30°). Így biztosítva helyet a Zodiákus 12 állatövi jegyének, melyek egymást szigorú sorrendben az alábbiak szerint követik (óramutató járásával ellentétesen):

A 12 állatövi jegy:


Az egymással szemben lévő jegyek, kiegészítik egymást. Vagyis a tulajdonságaikat nézve, ami az egyikből hiányzik, az a másikban megvan. A “mérleghinta effektus” miatt, ezek a jegy-párok ösztönösen vonzzák egymást. Ha csak a Nap jegyeket néznénk, már akkor is számos olyan párkapcsolatot találnánk, ahol ez a fajta kapcsolódás fennáll. És akkor a többi bolygóról még nem is beszéltünk!

  • Kos - Mérleg
  • Bika - Skorpió
  • Ikrek - Nyilas
  • Rák - Bak
  • Oroszlán - Vízöntő
  • Szűz - Halak

Aszcendens

Horoszkópunk kezdőpontját: születésünk pillanatában keleten, az éppen felkelő állatövi jegy határozza meg! Vagyis az Aszcendens.

A tengelyek

Az Aszcendens után már sejtheted, hogy a képletedben vastagon kiemelt vonalak: azaz a tengelyek, - égtájakra mutatva, képleted egy-egy sarkalatos pontját jelölik. Az Aszcendensed jegye többek között a személyiségedre, a vele szemben lévő Deszcendens a kapcsolataidra (elsősorban a társadra), az Ic az eredetedre (család stb.), míg az Mc a céljaidra enged következtetni.

A házak

Aszcendens helyzete kulcsfontosságú! Hiszen kezdőpontként, az Ő területére épül az I. ház csúcsa (az Aszcendens -tengely egyben az I. ház csúcsa!), így határozva meg azt, hogy a többi 11 „kész-ház", a már megszokott módon: vagyis az óramutató járásával ellentétes irányban, Őt követve mely területekre épüljön. Azaz, hogy az egyes házak, mely jegyekben kezdődjenek...

A 12 ház jelentése

Az I. ház, a bemutatkozás háza. E házon keresztül mutatjuk meg a külvilágnak a képességeinket, karakterünket, megjelenésünket, esetenként az álarcainkat. Vagyis az első ház képvisel bennünket.

A 2. ház klasszikus értelmezés szerint a pénz háza. Meghatározza, miként viszonyulunk a biztonsághoz, az anyagi és egyéb javakhoz. Minden olyat szimbolizál, amit önmagunk tulajdonának tekintünk, legyen az akár egy szellemi érték, vagy akár a saját partnerünk. Vagyis, a második ház szimbolizálja a vagyonunkat.

A 3. ház határozza meg a kommunikációs képességeinket, - akár írásban, akár beszédben történjen is az. Alapfokú tanulmányainkon túl, megmutatja kisebb utazásainkat, testvéreinkhez, szomszédjainkhoz, illetve a közvetlen környezetünkhöz fűződő kapcsolatunkat. Vagyis a harmadik ház: a kommunikáció háza.

A IV. ház vonzáskörébe tartozik az otthon, a család és többek között az eredet. Megvilágíthatja a szüleinkről alkotott véleményünket, szűkebb családi kapcsolatainkat, a múlthoz és az emlékekhez való viszonyunkat. Az ingatlan ügyeinken túl, feltárja az időskorunk jellegzetességeit. Vagyis a negyedik ház: az eredet és az otthon háza.

Az 5. ház szimbolizálja az élet örömeit. Beletartozik minden, ami örömet okoz nekünk, legyen az a gyermekünk vagy akár a szerelmünk. A kreativitás, a kockázatvállalás, a játékok (szerencsejátékok is), a szórakozások mind az ötödik ház hatáskörébe tartoznak. Vagyis az ötödik ház: az élet örömeinek háza.

A 6. ház megmutatja egészségi állapotunkat, szerzett vagy öröklött betegségeinket, valamint testünk ápolását. Egészségünk mellett, rávilágít mindennapi kenyérkereső munkánkra, munkakörülményeinkre, tűrő- és alkalmazkodóképességünkre. A kisállatokhoz való kötödésünk is erre a házra vezethető vissza. Vagyis a hatodik ház: az egészség, és a kötelezettségek háza.

A VII. ház értelmezésénél az emberi kapcsolatok kerülnek a középpontba. Úgymint, az első házasság, a társulások, a riválisok vagy akár a nyílt ellenségek. Együttműködési képességünkön keresztül, feltárja igényünket a kapcsolatokra vagy esetleg annak hiányára. Szerződéseinket, szövetségeseinket, valamint bírósági ügyeinket szintén ez a ház képviseli. Vagyis a hetedik ház: a külvilág és az emberi kapcsolatok háza.

A 8. ház képvisel minden olyat, amiről nem szívesen beszélünk! Ilyen az elmúlás (nem az idejét mutatja meg, hanem annak körülményeit!) vagy akár a szexualitás. Mindezeken túl, e ház képviseli a komolyabb műtéteket, a más pénzének kezelését, a nagy befektetéseket, megérzéseinket, és a titkainkat. Vagyis a nyolcadik ház: az elmúlás és a titkok háza.

A 9. ház, a filozófiai nézetünket, ideáinkat mutatja meg. Életszemléletünkön és a joghoz való viszonyunkon túl, rávilágít a külföldi és a szellemi (könyvek) utazásainkra, főiskolai vagy akár egyetemi tanulmányainkra, esetenként a második házasságára. Vagyis a kilencedik ház: a hagyományos iskolán túli tanulás és az életszemlélet háza. (Ennek a modulnak az elsajátítása, hogy éppen most olvasod, a 9. házadban pontosan látható...)

A X. ház, a becsvágy, a törekvés, a pályafutás és a karrier háza. Általa feltérképezhetjük, miként befolyásol minket a felelősség vagy akár a hatalom, - ha azt ránk ruházzák. Az elérhető céljainkon túl, megmutatja kapcsolatunkat a szüleinkkel. Vagyis a tizedik ház: az érvényesülés és a karrier háza.

A 11. ház képviseli a pártfogóinkat, a barátainkat, vágyainkat és az álmainkat. E ház jelöli a 3. házasságot, nevelt, - nem vér szerinti gyermekünket, továbbá társadalmi kapcsolatainkat (egyesületek, pártok stb.) és a nem utolsó sorban a jövőbe vetett terveinket is. Vagyis a tizenegyedik ház: a vágyak és a remények háza.

A 12. ház a visszavonulások és a valóság elöli menekülés háza. A nyilvánosságtól való elszigetelődést, a valódi titkokat (amelyeket soha nem mondanánk el), a névtelenséget, az áldozatvállalást, a káros szenvedélyeket (alkohol, kábítószer, stb.), a mások szolgálatát és a zárt intézményeket (kórház, börtön) e ház képviseli. Vagyis a tizenkettedik ház: a megpróbáltatások háza.

Holdcsomópontok

A Föld, az óramutató járásával ellentétes irányban kering a Nap körül, - a Föld körül, szintén az óramutató járásával ellentétesen pedig a Hold. Így a Hold, a Föld Nap körüli pályáján (szakszóval: az ekliptika síkján), kétszer halad át. A Naptól távolodó pontot Leszálló Holdcsomópontnak, míg a Naphoz közelítőt Felszálló Holdcsomópontnak nevezzük:Megjegyzés: A leszálló holdcsomópotot az előző életekhez társítjuk. A felszálló holdcsomópont, a jelen élethez tartozó karmikus életfeladatot jelzi.Állatövi jegy uralkodói

Egy adott ház tulajdonosa(i), annak az állatövi jegynek az uralkodó bolygója, vagy bolygói lesznek, amelyben az adott ház kezdődik! Az Asztrológia jelenlegi állása szerint: az állatöv 12 jegyéhez, a következő uralkodók vannak társítva:


A születési uralkodó

A születési képletedben a téged jelölő bolygó: az Aszcendensed jegyének uralkodó bolygója. Asztrológiában a képlet tulajdonosát jelölő bolygót: születési uralkodónak nevezzük! (Egyes könyvekben, Szignifikátornak is nevezik.) Jelentősége, kiemelkedő! Hiszen a képletben elfoglalt helyzete már önmagában is meghatározza a képlet tulajdonosának életútját. Egy jó “helyzetben” lévő születési uralkodó gondtalanabb, - míg a kevésbé jól álló, feladatokkal teli életre utal. A ház, amelyben a születési uralkodónk áll, különös jelentőséget kap! A ház által jelzett életterületekkel (eseményekkel, vagy adott esetben személyekkel): teljesen azonosulunk. Vagyis életünk során a számunkra legfontosabb események, itt történnek meg...


Horoszkóp mintázatok

A horoszkóp ábrát több szempontból is lehet elemezni és értelmezni. Ennek egyik módja a bolygók elhelyezkedéséből adódó mintázat értelmezése. A módszert Marc Edmund Jones (1888 – 1980) asztrológus, a száb szimbólumok megalkotója fejlesztette ki.


7 alapvető mintát különböztethetünk meg:


1. Köteg:
A bolygók egy „kötegbe” vannak csoportosulva (kevesebb mint 120°-os területen). Ez egy erős bolygó koncentráció, mely olyan személyiséget kölcsönöz, amely egyszerre erős és eltökélt érdekeinek megvalósításában. Kevésbé képes mások megértésére és nehezebb lehet számára, hogy megossza életét másokkal. Olyan vállalkozások ajánlatosak neki, amelyek koncentrációt, kitartást és elkötelezettséget igényelnek vagy egy bizonyos területen való szakosodást. A köteg vezető bolygója (óra mutató járásával ellentétes irányban) nagyobb jelentőséget kap.


2. Tál:
A képlet bolygói egy 180° fokos “tál” formába csoportosulnak. Önálló személyiség típust tükröz, aki olyan karrierekhez vonzódhat, amelyek maga és mások számára is a legnagyobb elégtételt nyújthatják. A vezető bolygó (óra mutató járásával ellentétes irányban) ebben az esetben is kiemelt jelentőséggel bír.


3. Kosár:
Megfigyelhető, hogy az egyik bolygó az ellenkező félgömbön található, mint a többiek. Ez a magányos bolygó, olyan mint egy fogantyú ebben a “kosár” formában. Ez a minta aktív tartozási vágyat jelez a társadalomhoz. Azonban gyakran megtörténhet, hogy az illető elvárja, hogy felfedezzék tehetségét ahelyett, hogy megpróbálna beilleszkedni. Rendszerint egy kiemelt témára fordítja figyelmét. Saját önfenntartásán túlmutató, kiemelt cél érdekében munkálkodik. Többnyire az egyedül álló bolygó jellege alapján fog viselkedni, ami kiemelt hatást gyakorol a képletben.


Mérleghinta:
Láthatjuk, hogy a bolygók két csoportot alkotnak a képlet ellentétes oldalain. A csoportok nem kevesebb, mint hatvan fok vagy két jegy távolságra vannak egymástól. Az ilyen képlettel rendelkező személy úgy viselkedik, mint egy “mérleghinta”, életében tisztán követhető két határozottan ellentétes alternatíva állandó jelenléte. Kihívást jelent integrálni élete ezen két élesen különböző részeit, melyek gyakran versenyeznek egymással. Azonban, amennyiben sikerrel jár, képessé válik egy olyan kifinomult viszonyulást kialakítani, mely által az élet legtöbb kihívásának ellen tud majd állni.


Mozdony:
Látható, hogy a bolygók közötti szög kevesebb, mint 240°. Az ilyen személy gyakran magányos és elvárja a nyilvánosságtól, hogy felfedezzék álláspontját és igazát. Az óramutató járásával megegyező irányban kiemelkedő bolygó jelentős hatással lesz a jellem alakulására, a napjegytől függetlenül. Úgy működik, mint a születési képlet “mozdony”-a, vezetve őt kitűzött céljainak elérésében, kitartást és energiát biztosítva a többi bolygónak.


Elhajló:
Ez a fajta képlet azért is figyelemre méltó, mert több pár bolygó véletlenszerűen elosztott együttállása köré rendeződik az ábra. Ezeknek köszönhetően a személy óriási tehetséggel és lehetőségekkel rendelkezik, melyek szándékos odafigyelést igényelnek a továbbfejlesztésük érdekében. Individualista és nem vágyik beosztott vagy rendszerezett életre, törekedik arra, hogy ne kerüljön a rutinok csapdájába. Azonban gyakran okozhat nehézséget, hogy a több képesség közül egyik sem válik meghatározóvá, így pedig összességükből sem származik a lehetséges legtöbb eredmény. Szükséges összpontosítania, hogy “szedje össze magát”.


Folt:
A képlet bolygói egy “foltot” alkotnak. Ahogy a neve is mutatja ez a minta, vagy inkább egy adott minta hiánya, akkor jelentkezik, ha a bolygók véletlenszerűen oszlanak el a képlet körül. Egy ilyen személy sokoldalú, egyetemes és szellemileg gazdag életszemléletet követ. Örömmel osztja meg erőforrásait amennyire lehetséges és ahol a leginkább szükség van rájuk. Ellenben, ennél a mintánál fennáll a veszélye annak, hogy szétszórja az energiáit különösebb eredmények nélkül, mert kevésbé hajlandó egy adott irányba összpontosítani őket.