cupplogo

86 ember nézi jelenleg
Ki lesz az életem párja? Hogyan kerüljek közelebb önmagamhoz?
Cuppanj rá!
Írd be a születési dátumodat
Tarot kártya
Erő, Szeretők

Asztrológiai elemzés


Az asztrológia az élet szimbolikus nyelvének átfogó rendszere. Egy hihetetlenül értékes eszköz ahhoz, hogy az asztrológiai elemzés révén segítsen teljesebben megérteni és élni életünket. Olyan rendszer-, tudás- és meglátás-szintekhez vezető csatorna, mely az elemzés közben bontakozik ki és válik láthatóvá.

Ha még hozzávetőlegesen sem ismered a születésed időpontot, akkor állítsd be 12 órára!

Az Aszcendens, és az IC - MC a képletedben vastagon kiemelt vonalak: azaz a tengelyek, - égtájakra mutatva, képleted egy-egy sarkalatos pontját jelölik. Az Aszcendensed jegye többek között a személyiségedre, a vele szemben lévő Deszcendens a kapcsolataidra (elsősorban a társadra), az IC az eredetedre („ahonnan jövünk” a IV. ház csúcsa), míg az MC a céljaidra enged következtetni („ahová tartunk” a X. ház csúcsa, az ég közepe).

Horoszkóp, asztrológia - Mai nap

Születésnap Születés időpont

Ország    Település
Bolygók a jegyekben
Nap az Oroszlán jegyben (01° 37' 42")
A Napjegy az asztrológiában az egyik legfontosabb és legmeghatározóbb szempont! Az ember Napja aszerint, hogy mely csillagjegyben áll, az kihat az egész személyiségre. Mondhatjuk ezt úgy, hogy a Napjegy tulajdonsághalmaza az, ami valójában, legbelül vagyunk:

Az Oroszlánok szeretnek a figyelem középpontjában állni. Gyakran sugárzó személyiségek, nem kerülhetik el figyelmünket. Fontos számukra az önkifejezés, szeretnek teremtő tevékenységben részt venni. Munkájuk személyiségüket fejezi ki. Akkor csinálnak magukból bohócot, ha nem önmagukat adják, hanem a közönség elvárásai szerint viselkednek. Igazi vezéregyéniségek, nagyvonalúak, toleránsak a munkatársaikkal szemben. Ha nincsenek vezető pozícióban vagy nem önálló vállalkozók, szükségük van egy olyan területre, ahol ötleteiket megvalósíthatják. Ha a társadalomban csak jelentéktelen szerep jut nekik, akkor könnyen boldogtalanná vagy elégedetlenné válnak. Egyébként az Oroszlánok nagyon játékosak. Legszívesebben kedvük szerint élnek, és a szórakozást keresik mindenben, amit csinálnak. Szeretik a gyerekeket is, természetességük miatt.

Bővebben: Nap, Oroszlán
Nyilas aszcendens (06° 51' 56")
Az aszcendens többek között külső megjelenésünkről ad információt, illetve arról, hogy milyen képességekkel érkeztünk a földre. A külső megjelenés nem csak arra korlátozódik, hogy milyen a testalkatunk, milyen színű a hajunk vagy a szemünk, hanem hogy milyen arcunkat mutatjuk a külvilág felé, így arról is pontos képet ad, hogy milyennek látjuk önmagunkat:

Talán mindhárom tűz felkelő jegy közül a „legfeldobottabb", legvidámabb személyiség. Meglepően lendületes, élénk hozzáállás jellemzi, képes már tíz perc múlva kitartó optimizmust sugározni valamilyen trauma, kudarc vagy negatív élmény után. Igazi pozitív gondolkodó. Veleszületett - bár nem mindig konvencionális - filozófiai és/vagy vallásos attitűd jellemzi. Gyakran nagyon hálás személyiség, nagyvonalú gesztusokkal. A túláradó pozitív energiák ötletgazdagságban, mások inspirálásában és/vagy „promóciós" képességekben nyilvánulhatnak meg.

Bővebben: Aszcendens, Nyilas
Hold a Rák jegyben (05° 51' 40")
Ha a Hold a saját jegyében áll, akkor az egyén rendkívül fogékonyan  sőt néha túlságosan is érzékenyen  reagál minden hatásra, legyen az a környezet minősége, a társasági atmoszféra, mások hangulatai stb. Ideális esetben még a vízjegyek közül is a legmegértőbben és legfogékonyabban képes meghallgatni mások problémáit, legrosszabb esetben pedig annyira szubjektív és önvédelemre beállított, hogy igazából nem is érdekli senki. A magabiztos, kiegyensúlyozott, érzelmileg nyugodt és elégedett Rák Hold fantasztikusan képes ráhangolódni mások érzéseire és emocionális igényeire, ha azonban ki van szolgáltatva saját depresszív érzelmeinek és hangulatainak, akkor nem tud az intuícióira hagyatkozni, mert elveszti kapcsolatát az „objektív valósággal".

A Rák Hold meglehetősen extrém megnyilvánulási módjait úgy is meg lehet közelíteni, ha a Rák ösztönös védekezési késztetését tartjuk szem előtt. Mindenekelőtt olyan életmódra van szüksége, amely a biztonság érzését nyújtja számára. Leginkább akkor érzi biztonságban magát, ha valamilyen módon védhet és táplálhat másokat, de ő maga is erősen igényli a védelmet és a táplálást. A Rák tipikus tulajdonsága, hogy bármifajta vélt vagy valós fenyegetéssel szemben erőteljesen védelmezi saját érzéseit  ezt hamar megtapasztalják azok, akik kapcsolatban vannak vele és emiatt privát világát illetően annyira defenzív lehet, hogy a vele folytatott valódi kommunikáció szinte lehetetlenné válik. A védelem persze nagyon is reális igénye, hiszen elég egy apró figyelmetlenség, vagy valami, amit személyes hántásnak érzékel, és máris megsérül. Hajlamos visszahúzódni, a legkisebb provokációra is elrejtőzni, hiszen a magány és a privát szféra teljes biztonságára van szüksége. Szélsőséges érzékenysége problémákat okozhat kapcsolataiban, mert a külvilág az apró behatásokra adott erős reakcióit általában túlérzékenységnek tekinti. Egy nő, akinek Rák Holdú apja és tíz évig Rák Holdú férje is volt, így fogalmazott: „Mellettük mindig úgy éreztem, hogy tojáshéjon járok".

Leginkább azokkal érzi komfortosan magát, akik ismerősek számára, ezért rendkívül fontos az életében az otthon és a család. Ott megleli az áhított biztonságot, és nem olyan sérülékeny, mint a külvilágban. Szinte gyerekes igény van benne a közelségre, a kölcsönös függésre, és az egyszerű, kiszámítható életmódra. Egy szinte atavisztikus törzsi-családi egység érzetével rendelkezik, ezt azonban soha nem fogalmazza meg verbálisan. Nagyon ragaszkodó, sőt csimpaszkodó, és nem szereti a változást. A Rák igen konzervatív jegy, ezért számára a hagyományok és szokások nagyon sokat jelentenek. A Rák Holdú férfiak és nők egyaránt szentimentálisak, és hangulataik által mindig erősen befolyásoltak. Legjobb formájukban rendkívül lojálisak és támogatók rokonaikkal és régi barátaikkal, a legrosszabb esetben viszont infantilis módon nyafognak, és azzal manipulálják a környezetet, hogy milyen rosszul érzik magukat, vagy hogy mennyit szenvedtek. A Rák Holdnak változatos megnyilvánulási módjai vannak, ezért nehéz néhány bekezdésben jellemezni. Nagyon könnyen befolyásolják mások, illetve az ábra egyéb tényezői, ezért az egyes variációk viszonylag pontos megértése csak úgy lehetséges, ha a Rákhatást gondosan „összeolvassuk" az ábra többi tényezőjével. A Rák Hold megnyilvánulásainak sokszínűsége a lentebb olvasható kérdőíves válaszrészletekből is egyértelmű. Általánosságban annyi elmondható, hogy minél sokszínűbb és minél idealistább irányultságú a személyiség (az ábra egésze alapján), a Rák Hold annál inkább képes tükrözni (mint a Hold a Nap fényét) a pozitívabb, expanzívabb energiákat.

Bővebben: Hold, Rák
Felszálló holdcsomópont a Mérleg jegyben (23° 13' 09")

Ez a jel utal legerősebben a sorsunkra, és reprezentálja azt a képességünket is, hogy el tudunk mélyedni egy bizonyos tevékenységben. A Felszálló Holdcsomópont mutatja azt a kedvező irányt is, amelyet követve számíthatunk a lelki, karmikus fejlődésre. De megmutatja azt is, hogy az egyénnek a társadalom mely szegmensével való kapcsolata segíthet abban, hogy elérje ezt a fejlődést:


A karmikus életfeladat


Kettő kell egy tangóhoz

 
Életében nagy dilemmát jelent, hogy képes legyen eldönteni azt, hogy mennyiben igyekezzen kielégíteni saját szükségleteit, illetve hogy mi az, amiben inkább mások igényei szerint kellene cselekednie. Fiatal korában meg van győződve arról, hogy elsősorban mindig saját érdekeit kell néznie. Ragaszkodik függetlenségéhez, és úgy gondolja, hogy gyengeségre vall az, ha megalkuszik. De később ez a függetlenség a magány és az üresség érzéséhez vezethet, és egyre nagyobb vágyat érez arra, hogy valakivel megoszthassa élményeit. Idővel képes lesz önzetlenül figyelni mások szükségleteire, és kapcsolataiban is arra vágyik majd, hogy erősebb szálakkal kötődjön partneréhez. Ha igazán képes lesz magát átadni egy bizalmas kapcsolatnak, illetve ha rájön, hogy függetlenségénél is többet ér egy igazán szoros kapcsolat, akkor sokkal harmonikusabb életet teremthet magának.

Meg kell tanulnia mindig az „arany középúton" maradni. Feladata ebben az életében az eredmények másokkal való megosztása, a másokhoz való alkalmazkodás és harmónia megteremtése, mások érdekének figyelembevétele, a másokért való áldozatvállalás, mások boldogulásának elősegítése. Meg kell tanulnia, hogy a diplomatikus viselkedés, a másokkal való együttműködés sokszor eredményesebb mint az egyéni erőfeszítéssel. Az alkalmazkodás az Ön számára kulcs a boldogsághoz.

Gyakran előfordul veled, hogy az a kellemetlen érzésed támadt, hogy kapcsolataidban túl sokat áldozol és túl keveset kapsz? Ha igen, nyugodt lelkiismerettel mondhatod, hogy karmád teljesíted. Jelenlegi életfeladatod ugyanis az önfeláldozás és mások boldogulásának elősegítése. Előző életeidben rendkívül energikus ember voltál, de akaratod, elszántságod csak a saját céljaid elérésére fordítottad. 

Számodra nem létezett lehetetlen feladat: hallatlan lendülettel és önbizalommal vetted egyik akadályt a másik után. Mindig kiemelkedő teljesítményt nyújtottál. Arra törekedtél, hogy mindenben első légy, és közben, sajnos, mások érdekeit figyelmen kívül hagytad. Önállóságod és akaraterőd jelenlegi életedben további sikereket biztosíthat  kockázatos vállalkozásaidban. Karmád azonban ezúttal a harmonikus párkapcsolat kialakítása; elért eredményeid ebben az életében meg kell osztanod másokkal. Előző életeidben magánéletedben a kalandokat kerested, és kíváncsiságod nem hagyott nyugodni. Ebben az inkarnációban harmóniára kell törekedned, és terveidben kénytelen leszel mások érdekeit figyelembe venni.

Önállóságod és szabadságszereteted megnehezíti a szoros párkapcsolatot, úgy érzed, egyedül is boldogulsz, és nem szívesen vállalsz másokért áldozatot. Azt tapasztalod, hogy a szoros párkapcsolat hátráltat terveidben, ugyanakkor nehezen viseled el a magányt. Hirtelen természetedből adódnak nem szűnő konfliktusaid partnereddel, akaratosságod és makacsságod gyakran váláshoz vezet. Indulataid elragadnak, és sokszor meggondolatlanul döntesz. Bármilyen unalmasan is hangzik, kénytelen leszel életed második felében az "arany középutat" választani, és megtanulni alkalmazkodni. Ha képes leszel rá, hogy életed mással megoszd, és beletörődsz hogy esetenként többet adj, mint amennyit kapsz, akkor lehetsz csak elégedett és kiegyensúlyozott. Fiatal éveidben nehezen figyelsz másokra, sokat beszélsz és ritkán hallgatsz, önmagad sem ismered eléggé: ehhez hosszú időre van szükséged. Gyakran kerülsz abba a helyzetbe, hogy szándékaid és tetteid egymással ellentmondásba kerülnek, problémás helyzetekben gyakran kényszeres aktivitásba menekülsz, ami sokszor a teljes kimerüléshez vezet. Nehezedre esik a kikapcsolódás, és az, hogy esetenként másokra bízd magad. Meggondolatlanságod fiatal éveidben veszélyes helyzetekbe sodor. Többet kellene gondolkodnod, mielőtt cselekszel, azáltal elkerülhetnél sok problémát.

Előző életeidből eredő idealizmusod és kalandvágyad meghatározza életed első felét. Végül is rádöbbensz arra, hogy állandó partner nélkül az életed értelmetlen. Életed második felében nagyobb lehetőséged adódik arra, hogy harmonikus kapcsolatot teremts, és leszámolj az előző életedből származó vetélkedési vággyal. Néhány próbálkozás után rádöbbensz, hogy mások nélkül midig csak félúton maradsz. Az alkalmazkodás a számodra kulcs a boldogsághoz.


FELADAT: Ennek az embernek az a tanulnivalója, hogy ne csak az önös érdekeit tolja mindig előtérbe, hisz gyakran vannak olyan helyzetek, amikor a „másik” ember érdekeit kell szem előtt tartanunk, a miénket pedig háttérbe kell szorítanunk. Meg kell találnia az egyensúlyt. Harmónia-teremtés és mások érdekeinek figyelembe vétele.
Hitszinten: harmónia megteremtése a mindent kitöltő szeretet érdekében.

Leszálló holdcsomópont: Kos

Bővebben: Felszálló holdcsomópont, Mérleg
Leszálló holdcsomópont a Kos jegyben (23° 13' 09")
A leszálló holdcsomópont a már teljesített, megtanult karmát jelzi, mindazt a tudást, amit már előző inkarnációinkban összegyűjtöttünk:

A karmikus múlt


Előző életéből /Kos/ önbizalmat, elszántságot, akaraterőt, bátorságot, kezdeményező készséget hozott. Arra törekedett, hogy mindenben az első legyen, miközben mások érdekeit, érzéseit figyelmen kívül hagyta. Problémás helyzetekben ma is kényszeres aktivitásba menekül, ami sokszor teljes kimerültséghez vezet.

Nagyon jó szellemi adottságaid vannak, és tisztában vagy egyéni értékeiddel is, bár meglehet, hogy olykor magányosnak érzed magad a világban. Fiatal korodban sokat szenvedtél a miatt, mert kirekesztettnek érzed magad, és gyakran gondolod azt, hogy környezetedben semmi sem biztos, illetve, hogy semmiben sem szabad megbíznod. Veleszületett késztetést érzel arra, hogy rendet teremts magad körül. Az a típus vagy, aki képes komolyan venni a diétás étrend előírásait, illetve a testápolás egyéb követelményeit, és ki tudsz alakítani egy fegyelmezett napirendet. Van benned némi pesszimizmus, ami rátelepszik hangulatodra, de fontos, hogy ne add át magad a mártíromság és a tétlenség érzésének. Boldogtalanságodhoz bizonyára hozzájárulnak korábbi kellemetlen élményeid, de hangulatodon sokat javíthat az, ha beletemetkezel a munkába, illetve ha igyekszel elfogadni azt, hogy vannak dolgok, amiket nem változtathatsz meg.


Felszálló holdcsomópont: Mérleg

Bővebben: Leszálló holdcsomópont, Kos
Mars a Mérleg jegyben (29° 13' 31")
A Mars, -mint a férfiasság szimbóluma- azt mutatja meg, ki, hogyan érvényesíti akaratát és milyen módon fejezi ki a vágyait a környezete számára:

Ha az agresszió és az önérvényesítés planétája a kapcsolatok és az együttműködés jegyében áll, az elkerülhetetlenül dinamikus feszültséghez vezet a személyiségben. Általában nem nagyon tudja, pontosan mit akar, vagy hogy hogyan juttassa kifejezésre céljait, ambícióit. Ezért vágyait nem könnyű megvalósítania, hiszen működési módjára, a modus operandira mindig valamilyen mértékű döntésképtelenség jellemző, aminek következtében frusztráció vagy harag halmozódhat fel benne.

Előfordulhat például, hogy elragadó kedvessége hirtelen átcsap valami meghökkentően nyers és direkt megnyilvánulásba. Fizikai energiájára és mentális állapotára erős hatással vannak az őt érő esztétikai jellegű hatások, valamint az, hogy éppen ki tartózkodik a környezetében. A korrektség és az igazságosság iránti folyamatos késztetése állandó mérlegelésre ösztönzi. Lássunk néhányat számos ellentmondó vonása közül: A Mars konfrontációra, míg a Mérleg (egy vénuszi jegy) együttműködésre törekszik.

Örömét leli (Vénusz) a vitában (Mars), különösképpen azért, mert ezzel a bolygóállással rendszerint intellektuális versengésre való hajlam, esetleg hosszú távú szakmai vagy művészi ambíció is együtt jár. Á Mérleg Mars egyaránt képes a vitára és a meggyőzésre (attól függően, hogy éppen merre billen a mérleg nyelve). Rendszerint nagyon kiszámíthatatlan, és rengeteget tétovázik. Önmagában mindent mérlegre tesz, beleértve azt is, hogy vajon erre vagy arra a lépésére a környezet hogyan fog reagálni.

A kifinomult és kedves Mérlegben álló durva és nyers Mars számos feltűnő önellentmondáshoz vezethet: heves vonzalmat mutat az egyik pillanatban, hűvös távolságtartást a másikban. Egyszer figyelemre méltó esztétikai érzékenység, máskor vulgáris ízlés és stílus jellemzi. Ennek az önellentmondásnak a hátterében az áll, hogy a Mérleg Mars az életében, az önkifejezésében, a szerelemben és a szexben egyaránt szüntelenül a tökéletes egyensúly megtalálására törekszik, de ebből fakadó kétértelműségével és határozatlanságával önmagát és a környezetét egyaránt az őrületbe kergetheti.

Itt a Mars azt a jegyet energizálja erőteljesen, amelyet leginkább a partnerséggel szokás összefüggésbe hozni, de ahogyan azt egy válaszadó találóan megjegyezte: „...a Mérleg Mars hihetetlenül idegesítő. Mire eldönti, hogy kellesz-e neki, vagy nem, addigra téged az egész már nem is érdekel". Egy Mérleg Marsú férfival élő nő igen tömören ragadta meg e bolygóállás kétértelműségét és kiszámíthatatlanságát: „A Mérleg Marsnak égető szüksége van arra, hogy megértse a dolgokat, mert csak az ad számára olyan alapot, amiről kiindulva aztán cselekedni tud. Ez előbb szűnni nem akaró elemezgetéshez vezet, amit aztán gyakran gyors, és akár az előzetes megfontolásainak ellentmondó cselekvés követ".

Bővebben: Mars, Mérleg
Vénusz a Rák jegyben (07° 16' 13")
A Vénusz, -mint a nőiesség szimbóluma- a belső harmónia és esztétika-érzék, az anyagiakhoz való hozzáállás és az érzelmi kapcsolatteremtés képviselője:

Akiknek a Vénusza a Hold jegyében, vagyis a Rákban áll, azok az érzelmek szüntelen változását élik meg, és ezt hangulatváltozásaik is tükrözik.

Igazi áldás lehet, ha ez a hangulat komfortot adó kedvesség és mások iránti gyöngédség formájában mutatkozik meg, negatív megnyilvánulásában viszont az egyén krónikusan (és bosszantóan), rendre átadja magát félelmeinek és csak önmagára fókuszáló bizonytalanságérzetének.

A Rák Vénuszú ember általában lojális, számíthatunk az együttérzésére, mindig fogékony mások igényeire, de lehet annyira bizonytalan és félénk is, hogy birtoklóvá, defenzívvé és kissé paranoiássá válik. Lehet gyermekien kedves vagy gyerekesen önző. Néha annyira fél a hántástól, hogy elő sem bújik védelmet adó páncéljából, amivel súlyosan gátolja természetes szenzitivitását és képességét az intimitásra. Ez a Vénusz leginkább otthonközpontú jegyállása.

Boldogságához nélkülözhetetlen az otthoni bázis biztonsága, de legalábbis folyamatos kapcsolat a szülővárossal, a családdal vagy a gyerekkori környezettel. Legyen az akár a hagyományos család vagy csak egy ismerős hely, vagy ismerős emberek köre, mindenképpen szüksége van egy érzelmi alapra, amelyről elindulhat. Általában nagyon szereti az otthoni tevékenységeket, és gyakran akkor a legboldogabb, ha az élet egyszerű, hétköznapi tevékenységeit végzi, pl. főz, kertészkedik, takarít, vagy csupán az otthonában tesz-vesz és beszélget.

Nagyon érzékeny az őt körülvevő atmoszférára és mások hangulataira. Talán mert ő maga is nagyon sérülékeny és könnyen megbántódik, mindig megpróbál csillapítóan hatni a többiek érzéseire. A mások érzelmeire való ösztönös fogékonyság és nyitottság rendkívül szerethetővé teszi. Azt a képességét, hogy ráhangolódjon a környezetében lévők igényeire és hangulataira, jól kamatoztathatja a tanítás, az értékesítés vagy az üzleti tranzakciók területén.

Megvan a tehetsége ahhoz is, hogy jól prosperáló üzleti vállalkozást építsen fel, mivel mindig figyel a részletekre (ezzel növeli saját biztonságérzetét, garantálva, hogy minden rendben menjen), és mivel ösztönösen garasoskodó, utálja a pazarlást (ebben csak a Skorpió előzi meg). Ez a bolygóállás általában együtt jár a viselkedés és az ízlés sajátos egyszerűségével, visszafogottságával is. Habár szüksége van valamilyen esztétikai örömforrásra az életében, ezt legtöbbször nem a modern, hanem inkább a hagyományos, akár kicsit rusztikus jellegű művészetben találja meg. Különösen fogékony a zenére.

Bővebben: Vénusz, Rák
Szaturnusz a Skorpió jegyben (16° 39' 19")
A Szaturnusz a tanítást képviseli a nehézségeken és a gondokon keresztül. Azt is megmutatja meg, hogyan és miben szűkölködünk, hol vannak a gátjaink és gátlásaink, mibe vagyunk hajlamosak belemerevedni. Másodsorban az idősebb emberekre, az apára, férfi testvérekre, betegségekre utal.
A sors bolygójának is nevezik:


Szilárd akarat, kitartás és szorgalom jellemzik, fizikuma is szívós és edzett. Rossz sugárzások esetén önzővé válik, sok sikertelenség éri és sokat betegeskedik.

Bővebben: Szaturnusz, Skorpió
Jupiter az Oroszlán jegyben (01° 48' 56")
A Jupiter azt mutatja meg, hogyan és miben tudunk kiteljesedni, miben hiszünk, mivel azonosulunk, hogyan és miben érezhetjük szerencsésnek magunkat, miben bővelkedünk. 
A hit abban, amit szerencsének és isteni segítségnek nevezünk:

Nagy életerő és életkedv, büszkeség és nagylelkűség jellemzik. Tudatában van annak, hogy vezetésre, irányításra van hivatva, ezért függő helyzetben rosszul érzi magát. Rossz sugárzások esetén hajlamos a nagyzolásra, túlzásokra és önkényeskedésre, valamint a mértéktelen életmódra.

Bővebben: Jupiter, Oroszlán
Merkúr a Rák jegyben (15° 47' 56")
A Merkúr a racionalitás, a logika, az értelmi, intellektuális képességeket szimbólizálja, amit felhasználhatunk fejlődésünk során, továbbá a mentalitás, a kommunikáció és mozgás képviselője is:

Élénk képzelőerő, alkalmazkodóképesség és jó emlékezőtehetség jellemzik. Rossz sugárzások mellett megbízhatatlan és hiú, a hízelgést nagyon kedveli, kedélye erősen hullámzó.

Bővebben: Merkur, Rák
Plútó a Bak jegyben (11° 47' 45")
A Plútó a gyökeres átalakulások, a titkok legmélyére való lehatolás és a legmélyebb átalakulás (gyógyulás) képviselője. Továbbá a lázadást, a felforgatást, ugyanakkor az új rend felépítését is jelzi. A cél szentesíti az eszközt:

Sorsa és képessége az én és a külső világ megváltoztatására szorgalmas, gyakorlatias, fegyelmezett. Fontos számára a magány és a személyes integritás.


Hatalmas céltudatosság, kötelességtudás, feladatteljesítés, mindez most társadalmi igény. Itt már nem az egyén és a szűkebb társadalom, hanem maga az emberiség iránti elkötelezettség a vezérelv.
A megvalósítás tűzön-vízen át, de nem pusztítóan az útjában állóval szemben, hanem a célnak megfelelő régebbit akár applikálja is, de az ellenállóval szemben irgalmatlan. ha elgondoljuk, hogy a legutóbb 1762.-ben lépett a Bak jegyébe és éppen ekkor jelent meg Rousseau: „Du contrat social”-ja - amelyben meghirdeti a „vissza a természethez” gondolatot és alig pár éve lett mozgalom a „természetvédelem - és figyelembe vesszük, hogy 2008.-ig milyen változások zajlanak le, úgy nem kell sok fantázia annak megértéséhez, hogy majd akkor igen keményen beleszólnak az egyén életébe, törvényes kötelezettségekkel is (pl. tilos a dohányzás, bárhol, ezt börtönnel büntetik).

Bővebben: Plutó, Bak
Neptunusz a Halak jegyben (07° 05' 37")
A Neptunusz az együttérzés, intuíció, művészi hajlam és önfeláldozás mutatója. Továbbá a tudatalattira, az ösztönéletre, az érzékek feletti világgal való kapcsolatra, néha csalásra való hajlamra utal:

Önfeláldozó jóság és rendkívül nagy emberszeretet jellemzik, de még harmóniában is hajlama van az excentricitásokra. Rossz sugárzások mellett gondolatvilága zűrzavaros, érzései szétfolyóak, ítélőképessége gyenge. Esetleg kényszerképzetek, lelki betegség gyötrik, súlyos esetben elmebaj.

Bővebben: Neptunusz, Halak
Uránusz a Kos jegyben (16° 30' 21")
Az Uránusz a váratlan eseményeket, modern szellemiséget, szociális érzékenységet szimbolizálja, továbbá a lázadás jelölője, a robbanásszerű változásokért és reformokért felelős, a korlátok széttörője:

Függetlenségi vágy, eredetiség, találékonyság. Nyughatatlan, heves természet. Rossz sugárzások mellett önuralom nélküli, fölényes és tapintatlan, másokat akarva-akaratlanul sértegető természet.

Bővebben: Uránusz, Kos
Lilith az Oroszlán jegyben (15° 53' 35")
A Lilith legfontosabb szerepe az, hogy megmutatja, miképpen tudjuk tehetetlen, frusztrált agressziónkat tevékeny, termékeny, teremtő energiává alakítani:

A veszélyes gondoskodó

Az uralkodói nagylelkűség, a hívek kegyes és bőséges ellátása jellemzi hatalmi játszmáját A mágikus erejű nagylelkűség sokakat vonz udvarába. Látszólag végletekig gondoskodó, ugyanakkor fenséges jelenség, nyájas, nagylelkű, a túlburjánzó nőiesség hatalmának ragyogása árad az Oroszlán Fekete Holdat ábrázoló rajzból. Szinte agyonnyom erőteljes kisugárzása. Önkéntelenül is eltelünk a látvánnyal - mintha terített asztal várna...

Bővebben: Lilith, Oroszlán
Bolygók a házakban
Plútó az 1-es házban
Az ember itt élheti át életvitele és a belé rögzült önkifejezési módok teljes transzformációját. Ez a terület általában különösen mélyen érinti az illetőt, az életnek ebben a szférájában találkozhat tudatosságának legtisztább, legőszintébb fejlődési lehetőségével.

Magas kulturáltságú szellem, hagyományörző természet. A tekintélyelvek nagy tisztelete, nagy műveltség.
Harmonikus Plútó esetében érvényesülés, túlélés és a hatalom (saját autoritás) pozitív használata.

Cél: a személyiség és az egó átalakítása.

Rossz sugárzások melett: A szülöttnek sokszor meg kell tapasztalnia a korábbi életében elkövetett visszaéléseket a saját bőrén.

Bővebben: Plútó
Neptunusz a 3-as házban
Az ember ezen a területen élheti át legközvetlenebbül mindazt, ami misztikus, transzcendens, inspiráló, ami nem anyagi jellegű. Ez az a terület, ahol legnagyobb tere nyílik a képzeletnek. Ez az a hely, ahol megvillan életünk spirituális területe, ahol a világ dolgait legkönnyebb az ideák magaslatára emelni.

Költői véna, irodalmi képességek. írásait inspiráció, finom meglátás és megérzés jellemzi. Nagy képzelőerő. Hajlam misztikus dolgokkal való foglalkozásra.
Rossz sugárzások melett: írói tevékenységek, levelezések, okmányok miatt sok kellemetlenség. Utazásai nem szerencsések. Zavaros gondolkozás, lelki depresszió, beteges képzelet.

Bővebben: Neptunusz
Uránusz a 4-es házban
Az ember ezen a területen találkozhat legközvetlenebbül önnön egyediségével, eredetiségével, egyéni látásmódjával. Itt keresi az izgalmakat. Itt tud leginkább hozzáhangolódni a társadalomhoz, itt tud legjobban a világ hasznára válni.

Otthonához, hazájához és szüleihez való viszonya még harmonikus bolygóállás esetén sem zavartalan. A lélek nyugtalan, lázong minden ellen. Hajlam intenzív szellemi tevékenységre.
Rossz sugárzások melett: Sok baj és veszedelem a hányt-vetett életben. Sok lakóhely-változtatás, gyökérte- lenség. Sok zavar a szülői házban. Lelki depresszió, ideges bajok.

Bővebben: Uránusz
Leszálló holdcsomópont a 4-es házban
A karmikus múlt

Család háza.
Otthon, szülők, haza, származás, az élet második fele, öröklött és veleszületett hajlamok, föld- és bányabirtok, okkult ház.
Bővebben: Leszálló holdcsomópont
Hold a 7-es házban
Az ember ezen a területen keresi a beteljesedést, az érzelmi biztonságot, a boldogságot. Itt a legközvetlenebb tapasztalatokat szerezheti a valahová tartozás érzéséről, egy tiszta én-képről.

Ha van, szeszélyes házastárs, élettárs. A nyilvánosság felé gátlástalanul nyilvánul meg pl.: állandóan mondja a magáét. Romantikus házasság - hirtelen megszeretés, gyors kiábrándulás. Nagy korkülönbség, anyáskodás-apáskodás a kapcsolatban. Több házasság - ha az Alapelemzés mást nem jelez - főleg ha labil jegyben van. Több válás - nem feltétlen jogi - főleg ha Uránusz, Neptun, Mars fsz.-e van. Szivesen jár közösségbe - sürög-forog. Társadalmi funkciók. Tyúk-perek - perlekedő, veszekedő tipus. Korai, meggondolatlan házasság, élettársi kapcsolat ha az Alapelemzés ennek nem mond ellent. DH-ban nyilt - általában nőnemű - ellenség(ek). Elvesztett kisebb perek, szab.sértéses ügyek. Házsártos partnerek.

Bővebben: Hold
Vénusz a 7-es házban
Az ember ezen a területen keresi az örömöket, az elégedettséget, a boldogságot. Ezen a területen tudja feloldani énjét másokban, itt tudja leginkább kifejezni szeretetét és itt tudja átérezni, hogy őt szeretik.

Korai, sokszor elsietett, de általában sikerült házasság. A házastárs szép és rokonszenves egyéniség. Társas viszonyai, üzletei szerencsések. Peres ügyei sikerrel - gyakran kiegyezéssel végződnek.
Rossz sugárzások melett: Az elsietett házasság sok bajjal jár, esetleg nyilvános botrányba torkollik. Házastárs kikapós, civakodó. Női üzlettársai megbízhatatlanok, anyagi károkat okoznak. Peres eljárások során is veszteségek.

Bővebben: Vénusz
Nap a 8-as házban
Az ember ezen a területen találja meg legközvetlenebbül énje és kreativitása lényegét. Ez a terület tölti fel energiával, kulcsfontosságú abban, hogy jól érezze magát.

Jó érzék okkultizmushoz, pszichológiához. Tekintélyes, szép temetés, érzelmi döbbenet. Nagy érzelmi töltöttség, jó intuitiv készség, jó önismeret. Banki, pénzügyi, orvosi (nőgyógyász, szexológus, pszichológus) foglalkozás valószinű. Örökség vagy nászajándék fontos szerepet játszik az életében. Szex mániákus hajszolása. Örökség megszerzésére irányuló túlzott energia. Hirtelen (gyakran sziv-) halál.

Bővebben: Nap
Merkúr a 8-as házban
Az ember ezen a területen találkozik legközvetlenebbül az őt kielégítő valódi kommunikációval, és intellektusa a létezés ezen a területén aktív.

Kilátás mérsékelt örökségre. Hajlam okkult dolgok tanulmányozására. A halál teljes öntudatnál éri.
Rossz sugárzások melett: Veszteségek idegen pénzek kezelése, örökség vagy hozomány miatt. Idegbaj veszélye. A halál is legtöbbször az aggyal kapcsolatos.

Bővebben: Merkúr
Jupiter a 8-as házban
Az ember ezen a területen találkozik legközvetlenebbül a hittel, a bizakodással, a jövőbe vetett reménységgel. A létezésnek ezen a területén érezheti a legmélyebb optimizmust az önjobbításban és abban, hogy személyisége fejlődik.

Anyagi előnyök örökség, hozomány vagy társulások révén. Jómód, nyugodt, csendes elmúlás késő öreg korban.
Rossz sugárzások melett: Örökséggel, idegen pénzekkel, hozománnyal kapcsolatban veszteségek, kellemetlenségek. Halála sem olyan nyugodt, mint jó állás esetén.

Bővebben: Jupiter
Lilith a 8-as házban
Tévelygések a nemi életben, melyek súlyos kihatással vannak az általános egészségi állapotra. Gyógyíthatatlan betegségek. Korai terméketlenség, stb...
Bővebben: Lilith
Felszálló holdcsomópont a 10-es házban
A karmikus életfeladat

Függetlenedni a családtól

A szüleivel és családjával kapcsolatos értékek nagy hatással vannak személyisége fejlődésére, ezért talán eleinte azt érzi, hogy szeretné figyelme nagyobb részét otthonának, családjának és a gyerekeknek szentelni. Viszont ez az életvitel nem adhat eleget ahhoz, hogy igazán elégedettnek érezze magát. Csak akkor élhet teljesebb életet, ha képes függetleníteni magát a családi élet állandó követelőzéseitől és kitűzi maga elé saját céljait is. Családjának is jót tesz azzal, ha belevág és megvalósítja önmagát. Gyakran úgy érzi, hogy ketté kellene szakadnia, és mindig észben tartja családja szükségleteit - de nem szabad hagynia azt, hogy mindez megakadályozza abban, hogy a maga útját járja. A családi teendők nagy súllyal nehezednek életére, de Önnek nem az a végzete, hogy egy otthonülő ember legyen. Ehelyett valami olyan dolgot kell véghezvinnie, ami több ember életére is pozitív hatással lesz.

Bővebben: Felszálló holdcsomópont
Mars a 11-es házban
Az ember ezen a területen tudja legközvetlenebbül kifejezésre juttatni az önérvényesítését, a bátorságát és a kezdeményezőkészségét. A létezésnek ez az az területe, mely kulcsfontosságú, hogy megőrizze testi energiáját, egészségét.

Lovagias, szolgálatkész baráti kör, akik kritikus helyzetekben mindig mellette állnak, terveinek, reményeinek magvalósítása érdekében együtt harcolnak vele.
Rossz sugárzások melett: Agresszív barátok, akikkel gyakoriak az összetűzések. Ő maga is gyanakvó, bizalmatlan, összeférhetetlen, kötözködő természet. Erőinek és képességeinek túlbecsülése miatt terveit csak ritkán, s nagy nehézségek árán tudja megvalósítani.

Bővebben: Mars
Szaturnusz a 11-es házban
Az ember ezen a területen érezheti át legmélyebben a stabilitást, önmaga csorbítatlanságát. Itt találja meg azt a kemény munkát, felelősségvállalást, rá nehezedő nyomást, amely mind szükséges ahhoz, hogy személyisége egybekovácsolódjék. Ez a ház jelzi a létezésének azt a területét, amelyet az illető különösen fontosnak érez.

Megbízható, idősebb barátok. Célkitűzéseit küzdelmes, becsületes, kitartó munkásságával és baráti körének segítségével valósítja meg.
Rossz sugárzások melett: Visszahúzódó természet, őt is mindenki kerüli. Pártfogó erők nélkül, magára hagyva kell megküzdenie nehéz életkörülményeivel. Idősebb ismerősei, barátai - ha vannak - kihasználják és cserben hagyják. Semmi sem sikerül, amibe belefog.

Bővebben: Szaturnusz
Házad jelentése
Nyilas az 1-es házban (Aszcendens)
(06° 51' 56")
Személyiség (ÉN).
Test, külső, általános egészségi viszonyok, egyéniség, jellem, temperamentum.

Bővebben: Nyilas
Bak a 2-es házban (11° 04' 35")
Az egyén önállóságának eszközei:
anyagiak, ingók, pénz, továbbá tehetség, képességek, a lélek szabadsága, a praktikumok.

Bővebben: Bak
Vízöntő a 3-as házban (22° 49' 46")
Kapcsolatok háza.
Analitikus gondolkozás, kifejezésmód, testvérek, szomszédok, okmányok, irományok, levelezés, irodalmi működés, kisebb utazások.

Bővebben: Vízöntő
Kos a 4-es házban (IC) (00° 25' 39")
Család háza.
Otthon, szülők, haza, származás, az élet második fele, öröklött és veleszületett hajlamok, föld- és bányabirtok, okkult ház.

Bővebben: Kos
Kos az 5-ös házban (28° 22' 07")
Életörömök háza.
Szexualitás, élvezetek, szenvedélyek, szerelmi viszonyok, kalandok, vállalkozási kedv, szórakozás, szerencse, spekuláció, játék, sport, terhesség, gyermekek, tanulmányok, nevelés, szórakozással kapcsolatos helyiségek és vállalkozások.

Bővebben: Kos
Bika a 6-os házban (19° 22' 53")
Szolgálat háza.
Egészségi viszonyok, elmúló betegségek, munka, szolgálat, alárendeltek, szolgaszemélyzet. Kisebb állatokhoz való viszony.

Bővebben: Bika
Ikrek a 7-es házban (06° 51' 56")
A nem-Én: A külvilág.
Partner, házastárs, munkatárs, üzlettárs, nyilvános szereplés. Nyílt ellenség, polgári perek.

Bővebben: Ikrek
Rák a 8-as házban) (11° 04' 35")
Visszafejlődés, elhalás háza.
Lelki átalakulás, halál-, annak neme, oka. Más halálából folyó következmények, örökség. Házastárs vagyona, ajándékok, más vagyonának kezelése. Okkult ház.

Bővebben: Rák
Oroszlán a 9-es házban (22° 49' 46")
Az életbe helyezkedés háza.
Szintetikus gondolkozás, magasabb gondolkozás: morál, vallás, filozófia, metafizika, élet- és világfelfogás, ambíciók, politika. Hosszú és távoli utazások. Intuíció

Bővebben: Oroszlán
Mérleg a 10-es házban (MC) (00° 25' 39")
„Karrier háza"
Hivatás, társadalmi állás, eredmények, hatalom, tettek, kitüntetések. Emelkedés vagy bukás.

Bővebben: Mérleg
Mérleg a 11-es házban (28° 22' 07")
Az élet-megoldás háza.
Barátok, pártfogók, segítő erők, összeköttetések, pártfogoltak. Remények, óhajok és ezek megvalósulásának foka. Harmonikus vagy diszharmonikus társadalmi élet. A realizálás.

Bővebben: Mérleg
Skorpió a 12-es házban (19° 22' 53")
Csapások háza.
Korlátozások, akadályok, életpróbák, gondok, bajok, csalódások, zárt intézetben (kórházban, ideggyógyintézetben, kolostorban, fogházban) való tartózkodás, száműzetés. Eletpróbák, életvizsgák, krónikus betegségek. Titkos ellenségek. Kapcsolatok nagy állatokkal. Okkult ház.

Bővebben: Skorpió
Bezár

Az Asztrológia egy Földközpontú, - megfigyeléseken alapuló (egzakt) tudomány. Földközpontú azért, mert a születési képleted középpontjában a Föld azon pontja áll, ahol születtél. A Földet ölelő égboltot: egy tizenkét egyenlő részre felosztott kör szimbolizálja (360° = 12 x 30°). Így biztosítva helyet a Zodiákus 12 állatövi jegyének, melyek egymást szigorú sorrendben az alábbiak szerint követik (óramutató járásával ellentétesen):

A 12 állatövi jegy:


Az egymással szemben lévő jegyek, kiegészítik egymást. Vagyis a tulajdonságaikat nézve, ami az egyikből hiányzik, az a másikban megvan. A “mérleghinta effektus” miatt, ezek a jegy-párok ösztönösen vonzzák egymást. Ha csak a Nap jegyeket néznénk, már akkor is számos olyan párkapcsolatot találnánk, ahol ez a fajta kapcsolódás fennáll. És akkor a többi bolygóról még nem is beszéltünk!

  • Kos - Mérleg
  • Bika - Skorpió
  • Ikrek - Nyilas
  • Rák - Bak
  • Oroszlán - Vízöntő
  • Szűz - Halak

Aszcendens

Horoszkópunk kezdőpontját: születésünk pillanatában keleten, az éppen felkelő állatövi jegy határozza meg! Vagyis az Aszcendens.

A tengelyek

Az Aszcendens után már sejtheted, hogy a képletedben vastagon kiemelt vonalak: azaz a tengelyek, - égtájakra mutatva, képleted egy-egy sarkalatos pontját jelölik. Az Aszcendensed jegye többek között a személyiségedre, a vele szemben lévő Deszcendens a kapcsolataidra (elsősorban a társadra), az Ic az eredetedre (család stb.), míg az Mc a céljaidra enged következtetni.

A házak

Aszcendens helyzete kulcsfontosságú! Hiszen kezdőpontként, az Ő területére épül az I. ház csúcsa (az Aszcendens -tengely egyben az I. ház csúcsa!), így határozva meg azt, hogy a többi 11 „kész-ház", a már megszokott módon: vagyis az óramutató járásával ellentétes irányban, Őt követve mely területekre épüljön. Azaz, hogy az egyes házak, mely jegyekben kezdődjenek...

A 12 ház jelentése

Az I. ház, a bemutatkozás háza. E házon keresztül mutatjuk meg a külvilágnak a képességeinket, karakterünket, megjelenésünket, esetenként az álarcainkat. Vagyis az első ház képvisel bennünket.

A 2. ház klasszikus értelmezés szerint a pénz háza. Meghatározza, miként viszonyulunk a biztonsághoz, az anyagi és egyéb javakhoz. Minden olyat szimbolizál, amit önmagunk tulajdonának tekintünk, legyen az akár egy szellemi érték, vagy akár a saját partnerünk. Vagyis, a második ház szimbolizálja a vagyonunkat.

A 3. ház határozza meg a kommunikációs képességeinket, - akár írásban, akár beszédben történjen is az. Alapfokú tanulmányainkon túl, megmutatja kisebb utazásainkat, testvéreinkhez, szomszédjainkhoz, illetve a közvetlen környezetünkhöz fűződő kapcsolatunkat. Vagyis a harmadik ház: a kommunikáció háza.

A IV. ház vonzáskörébe tartozik az otthon, a család és többek között az eredet. Megvilágíthatja a szüleinkről alkotott véleményünket, szűkebb családi kapcsolatainkat, a múlthoz és az emlékekhez való viszonyunkat. Az ingatlan ügyeinken túl, feltárja az időskorunk jellegzetességeit. Vagyis a negyedik ház: az eredet és az otthon háza.

Az 5. ház szimbolizálja az élet örömeit. Beletartozik minden, ami örömet okoz nekünk, legyen az a gyermekünk vagy akár a szerelmünk. A kreativitás, a kockázatvállalás, a játékok (szerencsejátékok is), a szórakozások mind az ötödik ház hatáskörébe tartoznak. Vagyis az ötödik ház: az élet örömeinek háza.

A 6. ház megmutatja egészségi állapotunkat, szerzett vagy öröklött betegségeinket, valamint testünk ápolását. Egészségünk mellett, rávilágít mindennapi kenyérkereső munkánkra, munkakörülményeinkre, tűrő- és alkalmazkodóképességünkre. A kisállatokhoz való kötödésünk is erre a házra vezethető vissza. Vagyis a hatodik ház: az egészség, és a kötelezettségek háza.

A VII. ház értelmezésénél az emberi kapcsolatok kerülnek a középpontba. Úgymint, az első házasság, a társulások, a riválisok vagy akár a nyílt ellenségek. Együttműködési képességünkön keresztül, feltárja igényünket a kapcsolatokra vagy esetleg annak hiányára. Szerződéseinket, szövetségeseinket, valamint bírósági ügyeinket szintén ez a ház képviseli. Vagyis a hetedik ház: a külvilág és az emberi kapcsolatok háza.

A 8. ház képvisel minden olyat, amiről nem szívesen beszélünk! Ilyen az elmúlás (nem az idejét mutatja meg, hanem annak körülményeit!) vagy akár a szexualitás. Mindezeken túl, e ház képviseli a komolyabb műtéteket, a más pénzének kezelését, a nagy befektetéseket, megérzéseinket, és a titkainkat. Vagyis a nyolcadik ház: az elmúlás és a titkok háza.

A 9. ház, a filozófiai nézetünket, ideáinkat mutatja meg. Életszemléletünkön és a joghoz való viszonyunkon túl, rávilágít a külföldi és a szellemi (könyvek) utazásainkra, főiskolai vagy akár egyetemi tanulmányainkra, esetenként a második házasságára. Vagyis a kilencedik ház: a hagyományos iskolán túli tanulás és az életszemlélet háza. (Ennek a modulnak az elsajátítása, hogy éppen most olvasod, a 9. házadban pontosan látható...)

A X. ház, a becsvágy, a törekvés, a pályafutás és a karrier háza. Általa feltérképezhetjük, miként befolyásol minket a felelősség vagy akár a hatalom, - ha azt ránk ruházzák. Az elérhető céljainkon túl, megmutatja kapcsolatunkat a szüleinkkel. Vagyis a tizedik ház: az érvényesülés és a karrier háza.

A 11. ház képviseli a pártfogóinkat, a barátainkat, vágyainkat és az álmainkat. E ház jelöli a 3. házasságot, nevelt, - nem vér szerinti gyermekünket, továbbá társadalmi kapcsolatainkat (egyesületek, pártok stb.) és a nem utolsó sorban a jövőbe vetett terveinket is. Vagyis a tizenegyedik ház: a vágyak és a remények háza.

A 12. ház a visszavonulások és a valóság elöli menekülés háza. A nyilvánosságtól való elszigetelődést, a valódi titkokat (amelyeket soha nem mondanánk el), a névtelenséget, az áldozatvállalást, a káros szenvedélyeket (alkohol, kábítószer, stb.), a mások szolgálatát és a zárt intézményeket (kórház, börtön) e ház képviseli. Vagyis a tizenkettedik ház: a megpróbáltatások háza.

Holdcsomópontok

A Föld, az óramutató járásával ellentétes irányban kering a Nap körül, - a Föld körül, szintén az óramutató járásával ellentétesen pedig a Hold. Így a Hold, a Föld Nap körüli pályáján (szakszóval: az ekliptika síkján), kétszer halad át. A Naptól távolodó pontot Leszálló Holdcsomópontnak, míg a Naphoz közelítőt Felszálló Holdcsomópontnak nevezzük:Megjegyzés: A leszálló holdcsomópotot az előző életekhez társítjuk. A felszálló holdcsomópont, a jelen élethez tartozó karmikus életfeladatot jelzi.Állatövi jegy uralkodói

Egy adott ház tulajdonosa(i), annak az állatövi jegynek az uralkodó bolygója, vagy bolygói lesznek, amelyben az adott ház kezdődik! Az Asztrológia jelenlegi állása szerint: az állatöv 12 jegyéhez, a következő uralkodók vannak társítva:


A születési uralkodó

A születési képletedben a téged jelölő bolygó: az Aszcendensed jegyének uralkodó bolygója. Asztrológiában a képlet tulajdonosát jelölő bolygót: születési uralkodónak nevezzük! (Egyes könyvekben, Szignifikátornak is nevezik.) Jelentősége, kiemelkedő! Hiszen a képletben elfoglalt helyzete már önmagában is meghatározza a képlet tulajdonosának életútját. Egy jó “helyzetben” lévő születési uralkodó gondtalanabb, - míg a kevésbé jól álló, feladatokkal teli életre utal. A ház, amelyben a születési uralkodónk áll, különös jelentőséget kap! A ház által jelzett életterületekkel (eseményekkel, vagy adott esetben személyekkel): teljesen azonosulunk. Vagyis életünk során a számunkra legfontosabb események, itt történnek meg...


Horoszkóp mintázatok

A horoszkóp ábrát több szempontból is lehet elemezni és értelmezni. Ennek egyik módja a bolygók elhelyezkedéséből adódó mintázat értelmezése. A módszert Marc Edmund Jones (1888 – 1980) asztrológus, a száb szimbólumok megalkotója fejlesztette ki.


7 alapvető mintát különböztethetünk meg:


1. Köteg:
A bolygók egy „kötegbe” vannak csoportosulva (kevesebb mint 120°-os területen). Ez egy erős bolygó koncentráció, mely olyan személyiséget kölcsönöz, amely egyszerre erős és eltökélt érdekeinek megvalósításában. Kevésbé képes mások megértésére és nehezebb lehet számára, hogy megossza életét másokkal. Olyan vállalkozások ajánlatosak neki, amelyek koncentrációt, kitartást és elkötelezettséget igényelnek vagy egy bizonyos területen való szakosodást. A köteg vezető bolygója (óra mutató járásával ellentétes irányban) nagyobb jelentőséget kap.


2. Tál:
A képlet bolygói egy 180° fokos “tál” formába csoportosulnak. Önálló személyiség típust tükröz, aki olyan karrierekhez vonzódhat, amelyek maga és mások számára is a legnagyobb elégtételt nyújthatják. A vezető bolygó (óra mutató járásával ellentétes irányban) ebben az esetben is kiemelt jelentőséggel bír.


3. Kosár:
Megfigyelhető, hogy az egyik bolygó az ellenkező félgömbön található, mint a többiek. Ez a magányos bolygó, olyan mint egy fogantyú ebben a “kosár” formában. Ez a minta aktív tartozási vágyat jelez a társadalomhoz. Azonban gyakran megtörténhet, hogy az illető elvárja, hogy felfedezzék tehetségét ahelyett, hogy megpróbálna beilleszkedni. Rendszerint egy kiemelt témára fordítja figyelmét. Saját önfenntartásán túlmutató, kiemelt cél érdekében munkálkodik. Többnyire az egyedül álló bolygó jellege alapján fog viselkedni, ami kiemelt hatást gyakorol a képletben.


Mérleghinta:
Láthatjuk, hogy a bolygók két csoportot alkotnak a képlet ellentétes oldalain. A csoportok nem kevesebb, mint hatvan fok vagy két jegy távolságra vannak egymástól. Az ilyen képlettel rendelkező személy úgy viselkedik, mint egy “mérleghinta”, életében tisztán követhető két határozottan ellentétes alternatíva állandó jelenléte. Kihívást jelent integrálni élete ezen két élesen különböző részeit, melyek gyakran versenyeznek egymással. Azonban, amennyiben sikerrel jár, képessé válik egy olyan kifinomult viszonyulást kialakítani, mely által az élet legtöbb kihívásának ellen tud majd állni.


Mozdony:
Látható, hogy a bolygók közötti szög kevesebb, mint 240°. Az ilyen személy gyakran magányos és elvárja a nyilvánosságtól, hogy felfedezzék álláspontját és igazát. Az óramutató járásával megegyező irányban kiemelkedő bolygó jelentős hatással lesz a jellem alakulására, a napjegytől függetlenül. Úgy működik, mint a születési képlet “mozdony”-a, vezetve őt kitűzött céljainak elérésében, kitartást és energiát biztosítva a többi bolygónak.


Elhajló:
Ez a fajta képlet azért is figyelemre méltó, mert több pár bolygó véletlenszerűen elosztott együttállása köré rendeződik az ábra. Ezeknek köszönhetően a személy óriási tehetséggel és lehetőségekkel rendelkezik, melyek szándékos odafigyelést igényelnek a továbbfejlesztésük érdekében. Individualista és nem vágyik beosztott vagy rendszerezett életre, törekedik arra, hogy ne kerüljön a rutinok csapdájába. Azonban gyakran okozhat nehézséget, hogy a több képesség közül egyik sem válik meghatározóvá, így pedig összességükből sem származik a lehetséges legtöbb eredmény. Szükséges összpontosítania, hogy “szedje össze magát”.


Folt:
A képlet bolygói egy “foltot” alkotnak. Ahogy a neve is mutatja ez a minta, vagy inkább egy adott minta hiánya, akkor jelentkezik, ha a bolygók véletlenszerűen oszlanak el a képlet körül. Egy ilyen személy sokoldalú, egyetemes és szellemileg gazdag életszemléletet követ. Örömmel osztja meg erőforrásait amennyire lehetséges és ahol a leginkább szükség van rájuk. Ellenben, ennél a mintánál fennáll a veszélye annak, hogy szétszórja az energiáit különösebb eredmények nélkül, mert kevésbé hajlandó egy adott irányba összpontosítani őket.